Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kone toimittaa 23 hissiä ja liukuporrasta uuteen 8 Bishopsgate -toimistorakennukseen Lontoossa. Rakennukselle haetaan BREEAM-ympäristösertifiointijärjestelmän mukaisen Excellent Standard -sertifikaatti.

Kone listattiin jälleen yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä

Kone on ainoana hissi- ja liukuporrasalan toimijana sekä CDP:n A-listalla että Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla. Molemmilla listoilla yhtiö myös paransi sijoitustaan.

Kone pääsi ainoana hissi- ja liukuporrasalan toimijana CDP:n A-listalle osoituksena toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi, ilmastoriskien torjumiseksi ja vähähiilisen talouden kehittämiseksi. Tuhansien CDP:n kautta ympäristövaikutuksiaan raportoivien yritysten joukossa yhtiö ylsi parhaimpaan kahteen prosenttiin. Yhtiö on raportoinut CDP:n kautta 11 vuoden ajan ja on yltänyt luokitukseen A tai A- jo seitsemänä vuonna peräkkäin.

– Olemme todella iloisia ja otettuja paikastamme CDP:n A-listalla. Ympäristöjohtajuus on tärkeämpää kuin koskaan etenkin nyt, kun elämme ilmastokriisin aikaa, ja meidän on yhdessä puututtava siihen asiakkaidemme ja koko arvoketjumme kanssa. Olen ylpeä siitä, että olemme jo nyt edelläkävijöitä ekotehokkaiden ratkaisujen ja toimintojen kehittäjänä, Koneen ympäristöjohtaja Hanna Uusitalo sanoo yhtiön tiedotteessa.. 

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ylläpitää ympäristöraportointijärjestelmää, jonka kautta yritykset, kaupungit, valtiot ja alueet voivat mitata ja hallita ympäristövaikutuksiaan. CDP suorittaa vuosittain yksityiskohtaisen, riippumattoman arvion yrityksistä ja antaa näille asteikolla A–D- arvosanan, joka perustuu raportoinnin laajuuteen, ympäristöriskien tunnistamiseen ja hallintaan sekä ympäristöjohtajuuteen liittyvien parhaiden käytäntöjen noudattamiseen, esimerkkinä haastavien ja tarkoituksenmukaisten tavoitteiden asettaminen. Yli 8 400 yritystä raportoi CDP:n kautta maailmanlaajuisesti vuonna 2019 ja ne edustavat yli 50 prosenttia kaikkien yritysten markkina-arvosta.

Lisäksi Kone valittiin ainoana hissi- ja liukuporrasalan yrityksenä Corporate Knightsin 2020 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalle sijalla 32. Yhtiö paransi sijoitustaan 11 sijalla verrattuna viime vuoteen, jolloin se oli sijalla 43. Machinery Manufacturing -toimialaryhmän 234 yrityksen joukossa yhtiö sijoittui toiseksi.

Corporate Knights Inc. on johtava kestävään kehitykseen keskittyvä media- ja tutkimusyhtiö. Vuoden 2020 Global 100 -listausta varten on analysoitu lähes 7 400 pörssilistattua yritystä, joiden liikevaihto on yli miljardi Yhdysvaltain dollaria. Listan yrityksiä verrataan myös MSCI All Country World Indexiin (ACWI), ja Corporate Knightsin mukaan tulokset osoittavat vastuullisten yritysten tarjoavan sijoittajille vähintään samantasoisen tuoton kuin muut yritykset ja niiden elinkaaren olevan pidempi. Corporate Knightsin vuoden 2020 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listaus julkaistiin Maailman talousfoorumin yhteydessä Sveitsin Davosissa.

– Ympäristövaikutuksemme vähentäminen ja ilmaston lämpenemisen hidastaminen alle kahteen celcius-asteeseen ovat KONEen tärkeimpien kestävän kehityksen prioriteettien joukossa. Uskomme vahvasti, että kestävä liiketoiminta on perusedellytys pitkän tähtäimen menestykselle. Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään rakennuksistaan älykkäitä ja vihreitä, mikä puolestaan johtaa koko yhteiskunnan suotuisaan kehitykseen. Hienot sijoituksemme molemmilla listoilla osoittavat kuinka johdamme aktiivisesti kehitystä kohti kestävämpää taloutta, Operations Development -toimintojen johtaja Mikko Korte sanoo.

 

Lisää aiheesta:

TUTKIMUS: Vastuullista sijoittamista pidetään tärkeänä - se ei silti näy mittavasti sijoitusvalinnoissa

Tiesitkö tämän? Helsingin pörssissä on vastuullisuusindeksi

Neljä tärppiä sijoittajalle vastuullisten tuottojen saavuttamiseen

Parantunut hinnoitteluvoima ja vahva kysyntä siivittivät Koneen tulosparannusta

Lisää aiheesta "Markkinat"