Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitysten mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV esittää Suomen markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä. 

KKV:n mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla. Kaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä.

– Terveyspalveluiden markkinat ovat keskittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana poikkeuksellisen voimakkaasti. Kolme suurinta toimijaa, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo, ovat moninkertaistaneet yhteenlasketun markkinaosuutensa vuodesta 2014 lähtien. Keskittyminen on osaltaan seurausta siitä, että suuret toimijat ovat ostaneet markkinoilta pois suuren määrän pienempiä kilpailijoita, KKV:n tiedotteessa todetaan.

– Pihlajalinna on viime vuosina noussut merkittäväksi kilpailijaksi Mehiläiselle ja Terveystalolle. Pihlajalinna on ollut perinteisesti vahva toimija kunnille myytävissä palveluissa, mutta yritys on viime vuosina laajentunut erityisesti työterveys- ja lääkäripalveluissa.

KKV:n mukaan Mehiläinen ja Pihlajalinna kilpailevat keskenään lähes kaikilla yksityisen terveydenhuollon eri osa-alueilla ja myyvät palveluita laajasti niin yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille kuin julkisen sektorin asiakkaille.

Kilpailuviranomaisen mukaan yrityskauppa johtaisi todennäköisesti hintojen huomattavaan nousuun asiakkaiden ja veronmaksajien vahingoksi. KKV toteaa, että toteutuessaan yrityskauppa sinetöisi kansallisen keskittymiskehityksen ja muuttaisi Suomen terveyspalveluiden markkinaa peruuttamattomasti ja yrityskaupan jälkeen kaksi yritystä – Mehiläinen ja Terveystalo – hallitsisivat merkittävää osaa terveyspalveluiden markkinoista ylivoimaisen markkina-asemansa turvin.

Pihlajalinna yllättyi ratkaisusta

Markkinaoikeuden on annettava päätöksensä asiassa kolmen kuukauden kuluessa KKV:n esityksestä, eli viimeistään 29.12.2020.

Ostotarjouksen hyväksymisajan on tällä hetkellä määrä päättyä 15.10.2020. 

Mehiläinen kertoo perehtyvänsä yksityiskohtaisesti KKV:n esitykseen ja päättää niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, konsultoituaan Pihlajalinnaa, markkinaoikeusprosessin eteenpäin viemisestä ja hyväksymisajan mahdollisesta jatkamisesta.

– Pihlajalinnalle oli yllättävää, että KKV on päätynyt arvioimaan markkinoita ja Mehiläisen ehdottamaa laajaa toimenpidepakettia nyt esittämällään tavalla ja tekemään kieltoesityksen markkinaoikeudelle, Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen toteaa yhtiön tiedotteessa..

– Ennen yhdistymissopimuksen allekirjoitusta sekä me että Mehiläinen selvitimme kilpailuoikeudelliset näkökohdat ja KKV:n aiemmat yrityskauppapäätökset tarkkaan. Myös Pihlajalinnan hallitus on huolellisesti arvioinut näitä seikkoja ennen suositustaan ostotarjouksen hyväksymiselle. Olemme edelleen sitoutuneet ostotarjoukseen yhdistymissopimuksen mukaisesti, mutta valmistaudumme kaikkiin vaihtoehtoihin. Pihlajalinna on koko tarjouksen ajan jatkanut oman liiketoimintansa kehittämistä pitkäjänteisesti.

Lisää aiheesta:

Mehiläinen teki 362 miljoonan ostotarjouksen Pihlajalinnasta

Pihlajalinnalle varoitus ja kurinpitomaksu – yhtiö rikkoi pörssin tiedotussääntöjä

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"