Lehti suomalaiselle sijoittajalle

SKVL ennustaa omakotitalokaupan ja loma-asuntokaupan kasvavan 4-6 prosenttia alkuvuonna. Kuva: Rıdvan Çelik

Kiinteistövälittäjien asuntomarkkinaennuste alkuvuodelle: lisää kasvua vanhojen asuntojen kauppaan

Viime vuosi oli asuntokaupassa ennätysten ja muutosten vuosi – lue alueelliset ennusteet.

Suomen Kiinteistövälittäjien jäsenkyselyssä arvioitiin alkaneen vuoden asuntokaupan trendejä. SKVL:n jäseninä on 470 yritystä, joissa työskentelee yli 1600 välittäjää. Kyselyyn vastasi yli 70 prosenttia jäsenyrityksistä.

– Vuosi 2020 jää historiaan siitä, että asuntokauppa kävi historiallisen vilkkaasti huolimatta koronaepidemiasta. Korona enemmänkin vahvisti kauppaa kuin hidasti sitä, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg summaa.

SKVL:n jäsenyritykset tekivät vuonna 2020 yli 32 000 asunto- ja kiinteistökauppaa.

– Yksityiset pankkeihin sitoutumattomat välitysliikkeemme ovat ottaneet entistä vahvemman jalansijan Suomen kiinteistönvälityksestä ja saavuttaneet yli 40 prosentin markkinaosuuden.

Normaalina vuonna asuntokauppa hiljenee viimeistään joulun alusviikolla. Viime kuussa 2020 asuntokauppa kävi kuitenkin hyvään tahtiin.

– Korona näkyy silti asuntokaupassa myyjien empimisenä. Ostajat ovat vahvasti liikkeellä ja myyntiajat ovat lyhyitä oikein hinnoitelluissa asunnoissa. Kovin kysyntä on uudemmista omakotitaloista ja muista perheasunnoista kautta maan.

Vahvaa kasvua odotettavissa

SKVL ennustaa omakotitalokaupan ja loma-asuntokaupan kasvavan 4-6 prosenttia alkuvuonna. Nyt loma-asunnot käyvät kaupaksi talvellakin.

– Normaalina talvikautena loma-asuntoja myydään varsin vähän. Mannerberg toteaa.

SKVL:n mukaan odotettavissa on jälleen vilkas loma-asuntokauppavuosi ja maallemuutto on uusi trendi.

– Ympäri Suomen olemme saaneet raportteja siitä, että yhä enemmän ollaan kiinnostuneita suuremmista asunnoista, joissa on omaa pihaa ja mahdollisuus etätyöhön. Uskon että etätyö jää useille pysyväksi vaihtoehdoksi koronan jälkeenkin, kuitenkin siten että asunnon pitää olla järkevällä etäisyydellä työpaikasta, jotta osan viikosta voi viettää työpaikalla.

– Pienempien kuntien tilaisuus on nyt tässä. Mikäli palvelutaso ja liikenneyhteydet säilyvät paikkakunnilla, on positiivinen muuttoliike mahdollista.

Vuokra-asuntojen kysyntä pysyy ennallaan

Vuokra-asuntojen kysynnän SKVL ennustaa kasvavan noin 3 prosenttia. Opiskelijoiden etäopiskelu vaikuttaa edelleen laskevasti kysyntään.

– Koronan väistyessä ennuste on, että tilanne normalisoituu vuoden mittaan. Vuokra-asuntotarjonnan normaalia suurempi määrä vaikuttaa kuitenkin siten, että vuokrien suuruudessa odotetaan lievää laskua.

SKVL:n mukaan huonokuntoisten vuokra-asuntojen kysyntä on edelleen heikkoa. Hyväkuntoistenkin vuokra-asuntojen tarjonta on suurempi kuin normaalitilanteessa.

– Sijoittajamarkkinoilla suurta hämmennystä aiheuttaa valtionvarainministeriön kaavailut yhtiö- ja peruskorjauslainojen vähennysoikeuden poistamisesta. Toteutuessaan vaikutukset vuokra-asuntomarkkinoihin voisivat olla yllättävät ja aiheuttaa voimakkaan vuokrien korotuspaineen yksityisille vuokranantajille.

Pankkien palvelutasossa parantamisen varaa

SKVL:n mukaan sekä asuntojen ostajilla että myyjillä on vaikeuksia saada neuvotteluyhteyttä ja asuntolainapäätöksiä pankeilta. Yli 85 prosenttia välittäjistä raportoi, että pankkien palvelutaso huononi tai pysyi ennallaan loppuvuonna 2020.

– Ymmärrämme, että voimakas markkinoiden kasvu ja lainojen kysyntä on ollut haasteellista pankeille. Kärsijöinä ovat kuitenkin nyt heidän asiakkaansa eli asuntojen ostajat ja myyjät. Toivomme hartaasti, että asia saadaan kuntoon alkuvuonna, jotta tämä selvä asuntokaupan hidaste saadaan pois päiväjärjestyksestä.

 

SKVL:n alueelliset markkinaennusteet:

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla on kova kysyntä hyväkuntoisista asunnoista. Isommat perheasunnot käyvät kaupaksi ja kysyntä on jopa hiukan ylikuumentunut ja johtanut selvään hintojen nousuun. Sekä omakoti- että rivitalot ovat erittäin kysyttyjä erityisesti hintaluokassa alle 500 000 euroa. Espoossa ja Vantaalla on omakoti- ja rivitalojen kysyntä nostanut kauppamääriä merkittävästi. PKS alueen asuntokaupan odotetaan vilkastuvan jopa 6% vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

”Olisi yllättävää, jos myyjät eivät herää tähän kysyntäpiikkiin nyt kun se on todellista”, kommentoi Jussi Mannerberg.

”Ennusteemme mukaan asuntojen hintojen nousu jatkuu jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä n.2-3% tahdissa keskimäärin. Kaikkein kysytyimpien kohteiden osalta voi nousu olla jyrkempääkin, kun koronan vaikutus alkaa poistua markkinoilta ja toisaalta joidenkin lähiöiden lähivuosina peruskorjattavien talojen asuntojen hinnoissa ei ole odotettavissa nousua”, jatkaa Mannerberg.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa kysyntä on vahvistunut selvästi. Eniten kysyntää olisi uudemmista hyväkuntoisista omakoti-, pari- ja rivitaloista. Erityisesti noin 50 km säteellä Helsingistä on selvää vahvistumista kysynnässä, ja ostajat ovat halukkaita suuntaamaan ulospäin edullisempien hintojen ja isompien asuntojen perässä. Porvoo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Vihti, Inkoo ja Lohja. Kaupankäynnin ainoa este on tällä hetkellä tarjonnan puute. 

Turun seutu

Turun seudulla kerrostalokauppa nousee alkuvuonna selvimmin. Kysyntää on kaikenkokoisista asunnoista entiseen tahtiin. Myös omakotitalokaupassa odotetaan nousua, mutta hyväkuntoisten talojen tarjonnan vähyydestä johtuen on sen vaikutus Turun ulkopuolella pienemmillä paikkakunnilla vahvistamassa kysyntää.

Loma-asuntokaupassa ennustetaan lyhyttä hiljaisempaa keskitalven hetkeä mutta aikaisempaa vilkastumista kuin normaalina vuotena.

Tampereen seutu

Tampereella ennustetaan poikkeuksellisen vahvaa alkuvuotta asuntokaupassa. Loppuvuonna 2020 rikottiin ennätyksiä ja tämän ennustetaan jatkuvan. Kerrostalojen, sekä rivitalojen kauppamäärissä odotetaan noin 5-6% kasvua. Omakotitaloissa odotetaan jopa yli 6 % kasvua. ennallaan. Tampereella on edelleen pulaa hyväkuntoisista vanhoista asunnoista keskeisissä sijainneissa. Tampereen ympäryskunnissa on odotettavissa erityisen voimakasta kysyntää hyväkuntoisista omakotitaloista ja rivitaloista.

Oulun seutu

Oulussa asuntojen kysyntä on vahvaa. Hintojen nousun odotetaan motivoivan myyjiä liikkeelle ja Oulussa odotetaan noin 2-5% kasvua asuntokaupassa sekä kerrostaloasunnoissa että omakoti- ja paritaloissa. Oulun asema kasvukeskuksena nostaa sen markkinoissa kolmen suuren kasvukeskuksen tuntumaan neljäntenä suurena alueena.

Etelä-Suomi (ei pääkaupunkiseutu) 

Hanko jatkaa vetovoimaansa. Myös Raasepori on vahvistunut.  Kysyntä on jakaantunut sisäisiin markkinoihin ja kakkosasuntoihin. Vapaa-ajan asuntoina käytettäviä asuntoja kaupungissa kysytään voimakkaasti. Uudistuotanto Hangossa on kuitenkin tuonut toivottua lisätarjontaa vastamaan suureen kysyntään.

Etelä-Suomen laajalla alueella on sisäisiä merkittäviä eroja. Kouvolassa tilanne on parantunut ja Lahdessa on tarjontaa paljon ja kasvava kysyntä keskittyy erityisesti uudempiin hyväkuntoisiin asuntoihin ja omakoti- ja rivitaloihin. Päijät-Hämeen alueella odotetaan voimakasta 5-6% vilkastumista markkinoissa. Monet Etelä-Suomen pienemmät paikkakunnat kuten Forssa ovat myös lievässä nousussa johtuen houkuttelevasta hintatasosta ja etätyön mahdollisuuksista. Loma-asuntokaupassa ennustetaan jopa yli 10% kasvua Etelä-Suomen paikkakunnilla.

Hämeenlinnassa kysyntä keskittynyt uudempiin asuntoihin. Hämeenlinnan maaseutupitäjissä on selvää vilkastumista omakotitaloissa. Loma-asuntokaupan ennustetaan käyvän erittäin vilkkaana alkavana vuonna.

Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomessa pula hyväkuntoisista myytävistä asunnoista vaikuttaa vahvasti kaupankäyntiin. Kaupankäynti on ollut vahvempaa kuin aiemmin ja myyjien rohkaistuessa myymään voi alkuvuosi tuoda positiivisen yllätyksen markkinoille. Erityisesti omakotitalojen kaupan ennustetaan kasvavan jopa 7%. Kerrostalokaupan odotetaan vahvistuvan noin 4%.

Itä-Suomi

Etelä-Savossa jatkuu vahvana loma-asunto- ja metsäkauppa. Asuntokaupassa alue kärsii toistaiseksi muuttotappiosta.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa erityisesti Joensuussa ja Kuopiossa odotetaan omakotitalokaupan jatkuvan kasvavana alkuvuonna. Mökkikaupan vahva kasvu ajoittuu pohjoisempana enemmän seuraavaan vuosineljännekseen talven väistyessä.

Keski-Suomi

Keski-Suomessa jatkuu vuoden 2020 vahva elpyminen asuntokaupassa. Alueen suurin kaupunki Jyväskylä on edelleen viidenneksi suurin kasvukeskus kauppamäärissä ja samantyyppinen kehitys alueella voimistuu kuin muissakin kasvukeskuksissa. Hyväkuntoisten omakoti- ja rivitalojen kysyntä on vahvaa. Pienempien alueiden omakotikauppa piristynyt ja haasteita aiheuttaa rahoituksen saaminen pankeilta. Pienempien sijoitusasuntojen tarjonta on lisääntynyt opiskelija-asuntokysynnän ollessa alhainen koronavuonna.

Länsi-Suomi

Satakunnassa markkinoita on hiljentänyt opiskelijoiden puute. Vahvaa piristymistä on odotettavissa omakotitalokaupassa. Alueelle on rakennettu paljon uusia kerrostaloasuntoja ja koronan väistyessä ja opiskelijoiden pikkuhiljaa palatessa paikkakunnalle on kaupankäynti vilkastumassa ja myös vuokramarkkinat elpymässä.

Pohjanmaa

Pohjanmaalla kysynnän odotetaan elpyvän alkuvuonna. Vaasassa kauppamäärät nousivat selvästi loppuvuonna 2020 ja alkuvuoden odotetaan tuovan uutta vauhtia asuntokauppaan, kun myyjät rohkaistuvat myymään. Alueen työllisyystilanne vaikuttaa merkittävästi hinta- ja kysyntäkehitykseen.

Pohjois-Suomi

Rovaniemen alueella erittäin voimakasta kysyntää uudehkoista rivitaloista sekä omakotitaloista. Kerrostaloasuntojen kysynnässä odotetaan vahvaa elpymistä alkuvuonna.

Kemissä ja Torniossa odotetaan suurella innolla lopullista investointipäätöstä joulukuussa ympäristöluvan saaneesta suuresta biotuotetehtaasta. Tehtaan tuomien työpaikkojen odotetaan tuovan nostavaa vaikutusta seudun asuntomarkkinoihin.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"