Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kiinalaisia ei nähdä kilpailijoina, vaan rahoittajina

Suomalaiset yritysjohtajat eivät ole huolissaan Kiinasta tulevasta kilpailusta. Lähes neljä viidestä kuitenkin uskoo kiinalaisinvestointien kasvavan lähivuosina.

Kiinasta tuleva kilpailu ei huoleta enemmistöä suomalaisyritysten toimitusjohtajista, johtoryhmän jäsenistä ja muita päättävässä asemassa olevia. Heistä 61 prosenttia sanoo, ettei Kiinasta tuleva kilpailu ole laittanut heidän yritystään koville. Asia selviää patentti- ja tekijänoikeuksien asiantuntijayritys Kolsterin teettämästä tutkimuksesta.

Vastaajista 78 prosenttia vastaajista uskoo, että investoinnit Kiinasta Suomeen kasvavat seuraavien kolmen vuoden aikana ja puolet on sitä mieltä, että kiinalaisten rooli suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnassa kasvaa.

– Vain kolmasosa yrityspäättäjistä kokee kiinalaisyritysten olevan uhka Suomen taloudelle. Se on hälyttävän vähän, sillä kilpailu tulee nopeasti eurooppalaiselle kilpailukentälle tuotteiden kautta, Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo sanoo.

Helosuon mukaan yritysten olisikin aktiivisesti otettava nopeasti muuttuva ja uudistuva Kiina huomioon suunnittelussaan paremmin riippumatta siitä, ovatko ne itse menossa Kiinan markkinoille vai ei.

– Suomalaisyritysten johdossa ja hallituksissa on ollut puutetta monipuolisesta Kiina-osaamisesta, mutta yhä useampi yritys on nyt heräämässä sen vaikutukseen ja toisaalta myös tunnistaa sikäläisten markkinoiden potentiaalin. Osansa on varmasti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisellä kauppasodalla, joka houkuttelee kiinalaisyrityksiä entistä hanakammin Eurooppaan ja myös Suomeen.

 

Eniten huolettaa: yrityksen myynti liian aikaisin

Vaikka yrityspäättäjät eivät näe Kiinaa suurena uhkana, he ovat huolissaan siitä, että suomalaiset yritykset myydään liian varhain ulkomaiseen omistukseen sen sijaan, että niitä kehitettäisiin kotimaisin voimin. Tätä mieltä vastaajista on 60 prosenttia.

Kiina on noussut maailman suurimmaksi patenttien rekisteröijäksi, ja valtion vahvasti tukema patentointi- ja suojaustoiminta nopeuttaa kiinalaisyritysten tuloa Euroopan markkinoille.

– Kiina on jo ottanut patenttiveturin roolin maailmantaloudessa ja todellinen uhkakuva on, että Suomi muuttuu Intian kaltaiseksi alihankkijaksi. Olemme olleet innovatiivinen maa, mutta ostetaanko meiltä jatkossa vain tuotekehitystyötä, jolloin yritysten todellinen arvo eli immateriaalioikeudet patenttien ja tavaramerkkien muodossa siirtyvät ulkomaiseen omistukseen, Helosuo kysyy.

Hänen mukaansa kiinalaiset valmistajat ovat jo ottaneet niskalenkin joissain uusissa tuoteryhmissä, muun maailman jäädessä seuraajan asemaan. Tästä hyvä esimerkki ovat dronet.

 

Taloustutkimus haastatteli huhti-toukokuussa 200 yrityspäättäjää patentti- ja tekijänoikeuksien asiantuntijayritys Kolsterin tilauksesta. Haastatelluista 13 prosenttia johtaa yritystä, joka kuuluu Suomen 100 suurimman yrityksen joukkoon. Vastaajina oli sekä yritysten toimitusjohtajia että johtoryhmien jäseniä.

Lisää aiheesta "Markkinat"