Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto muistuttaa, etteivät vastuullisuus ja vaikuttavuus välttämättä kulje käsi kädessä.

Kehittyvillä markkinoilla vastuullisuus on yrityskohtaisempaa

Sijoituksilla saatavien positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten potentiaali on kehittyvillä markkinoilla suuri, mutta niiden toteutuminen enemmän yksittäisten yritysten varassa kuin kehittyneillä markkinoilla.

Danske Bankiin pääanalyytikko Minna Kuusisto lähestyy vastuullisuusteemaa kehittyville markkinoille sijoittamisessa kaksijakoisesti.

– Yhtäältä kehittyvät taloudet tarvitsevat investointeja ja pääomia kipeästi. Siinä mielessä voidaan ajatella, että investoinnit kehittyville markkinoille ovat lähtökohtaisesti hyvä asia. Investoinnit yksityisiin yrityksiin tarkoittavat, että ne yritykset saavat kasvulle tärkeitä pääomia, joita pystytään hyödyntämään talouskasvun kiihdyttämiseen, jolloin ihmisten elintaso paranee, Kuusisto toteaa.

Aikaisemmin valtion kehitysrahoituslaitoksella eli Finnfundilla työskennelleenä hän tietää, että asialla on myös kääntöpuoli.

– Yleisesti kehittyvissä maissa, jos niitä verrataan länsimaisiin yhteiskuntiin, instituutiot ovat heikompia ja ylipäätään lainsäädäntö ja regulaatiokehikko kehittymättömämpi. Silloin esimerkiksi työntekijöiden asema ja ympäristöasiat ovat paljon enemmän yksittäisten yritysten vastuulla, koska paikallinen lainsäädäntö ei takaa, että yritykset toimivat vastuullisesti.

Vaikkapa Suomessa lainsäädäntö sitoo yrityksiä vastuullisena pidettäviin toimintatapoihin omia työntekijöitään kohtaan ja ottamaan tuotantoon liittyvät ympäristöriskit huomioon. Onko piensijoittajan ratkaisu siis sijoittaa kehittyville markkinoille tuttujen kotimaisten yhtiöiden kautta?

– Varmasti silloin riskit ovat keskimäärin pienemmät. Kehittyvissä maissa operoivilla pohjoismaisilla yrityksillä on täällä sidosryhmät, joille he ovat tilivelvollisia. Siten paine toimia vastuullisesti myös muissa maissa on voimakkaampi kuin ihan paikallisilla yrityksillä, Kuusisto vastaa.

Valtava potentiaali tehdä hyvää

Vastuullisuusajattelusta on jo otettu seuraava askel, jolloin puhutaan sijoitusten positiivisesta vaikuttavuudesta, eli millaisia positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sijoituksilla voidaan saada aikaan.

– Kehittyvissä talouksissa potentiaali on valtava. Mahdollisuus saada positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia on tavallaan paljon suurempi kuin kehittyneillä markkinoilla. Vastuullisuus ja vaikuttavuus eivät kuitenkaan välttämättä kulje käsi kädessä.

– Periaatteessahan yrityksen toiminnalla voi olla hyvinkin paljon positiivisia vaikutuksia, mutta silti sen liiketoiminnassa voi nousta erilaisia vastuullisuuskysymyksiä, kuten saavatko työntekijät riittävästi palkkaa tai miten ympäristöasiat on otettu huomioon, Kuusisto sanoo.

Hänen mielestään yksityissijoittajan on jokseenkin vaikea ottaa huomioon monimutkaisia syy-seuraussuhteita.

– On luotettava siihen, että tahoilla, joiden kautta sijoituksia tekee, on riittävä kapasiteetti ja kyvykkyydet arvioida näitä riskejä, Kuusisto neuvoo.

Osakesäästäjänä saat enemmän

Osakesäästäjien jäsenenä saat lukuisia rahanarvoisia jäsenetuja sekä Viisas Raha -lehden kahdeksan kertaa vuodessa.

Liity jäseneksi! Voit myös ostaa jäsenyyden lahjaksi täältä.

Lisää aiheesta "Markkinat"