Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kiinasta puhutaan edelleen kehittyvänä markkinana, vaikka tulevien vuosikymmenien aikana maa ohittaa USA:n ja nousee maailman suurimmaksi talousmahdiksi, Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen huomauttaa.

 

Kehittyvät markkinat voivat olla hyvä sijoitus hajautetussa salkussa

Kehittyviin markkinoihin luetaan iso nippu erilaisia maita. Yhteistä niillä on se, että ne ovat matalamman hyvinvointitason talouksia. Talouskasvu on nopeaa, mutta myös heilahteluja on useasti.

Isot kehittyvien markkinoiden alueet ovat Aasia, Itä-Eurooppa ja Etelä-Amerikka. Kehittyvän markkinan mailla on samankaltaisia piirteitä, joita USA:ssa ja Euroopassa oli aiemmin, kuten voimakas väestönkasvu ja alhaisempi tulotaso. Lisäksi rahoitusmarkkinan historia on ehkä ohut ja yhtiöitä voi olla vähemmän.

Lisäksi Kiina ja Venäjä kuuluvat ryhmään, mutta niillä on hiukan erilaiset taloudet, siksi niistä puhutaan hiukan erillään. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen huomauttaa, että Kiinasta puhutaan edelleen kehittyvänä markkinana, vaikka tulevien vuosikymmenien aikana maa ohittaa USA:n ja nousee maailman suurimmaksi talousmahdiksi.

– Yleisesti ajatellen, kehittyvissä markkinoissa on normaalioloissa nopeampi talouskasvu kuin maailmassa keskimäärin. Yritysten tulostason kasvu saattaa liittyä esimerkiksi elintarvikkeiden hinnan nousuun. Kehittyvillä markkinoilla on myös öljyntuottajamaita, jotka hyötyvät öljyn hinnan noususta, Kemppainen kertoo.

Kehittyvän markkinan maiden toimialarakenne on vahvasti heterogeeninen. Niillä on tietyllä tapaa paljon yhteisiä piirteitä, mutta ne ovat myös hyvin eri tilanteessa olevia talouksia ja toimialarakenteita.

– Jos ajatellaan vaikka Venäjää, Kiinaa ja Brasiliaa, niiden toimialarakenne on hyvin erilainen, Kemppainen vahvistaa.

– Jos maan talouskasvu nojaa edelleen öljyn ja kaasun tuottamiseen, myös markkinoilla olevat yhtiöt ovat niiden varassa. Yhdellä maalla on puolestaan vahva kuluttajatuote ja IT-sektori ja toinen porskuttaa kovaa kaivosmarkkinoilla. hän selventää.

Kasvulle on potentiaalia, mutta myös riskit ovat isommat

Demokratian vahvuus ei kehittyvän markkinan maissa ole välttämättä vahva. Poliittisen järjestelmän epävakaus tuo ylimääräistä riskejä talousmarkkinoille. Riskin vähentämiseksi Kemppainen suosittelee rahastosijoittamista varsinkin aloittelevalle sijoittajalle:

– Kasvupotentiaalin vuoksi osan hajautetusta salkusta voi hyvinkin sijoittaa kehittyville markkinoille. Riskin pienentämiseksi on helpointa sijoittaa esimerkiksi yhteen rahastoon, joka sijoittaa koko kehittyvän markkinan alueelle. Tällöin sijoituskohteena on koko globaali sektori.

Viimeinen vuosi on ollut kehittyvillä markkinoilla varsin hyvä. Kemppainen näkee sen johtuvan erityisesti Kiinan ja Aasian onnistumisesta koronan kukistamisessa.

Kiinassa on Kemppaisen mukaan myös pandemian tilanteeseen hyvin sopiva sektorirakenne:

– Kiinan talouden nopea elpyminen heijastelee sitä, mikä sektori pärjäsi pandemian aikana hyvin globaalilla markkinalla. Kun aikaa vietetään kotona,  teknologia- ja viestintäpalvelujen sekä kulutushyödykkeiden kysyntä kasvaa.

Etelä-Amerikassa sitä vastoin korona on kurittanut monia talouksia ja ongelmat heijastuvat suoraan markkinaan.

– Viime vuoden aikana pandemiasta kärsineitä alueita ovat Venäjä, Brasilia sekä Etelä-Amerikka kokonaisuutena ja se näkyy markkinan kehityksessä, toteaa Kemppainen.

Jos nyt mennään kohti normaalia rokotusten avulla, talouskasvu kiihtyy voimakkaasti ja maailman kauppa normalisoituu. Tällöin saattaa käydä niin, että koronasta pahiten kärsineillä talouksilla on eniten varaa nousta.

– Tästä vuodesta voi tulla hyvin mielenkiintoinen, Kemppainen näkee ja toteaa, että nyt pitää paikkansa, että historialliset tuotot eivät ole tae tulevista tuotoista.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"