Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Verkkokauppa ei riitä korvaamaan kysynnän menetyksiä. 

Kaupan alan umpisurkeat luvut - runsaalla neljäsosalla myynti on romahtanut lähes kokonaan

Noin puolet erikoiskaupoista on menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan. Koronakriisistä kärsii myös tukkukauppa, tekninen kauppa ja päivittäistavarakauppa joillakin alueilla. 

Kaupan liiton jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä selviää, että koronakriisi on laskenut rajusti kaupan alan yritysten liikevaihtoa.

– Kaksi viidesosaa yrityksistä on menettänyt liikevaihdostaan yli puolet ja runsaalla neljäsosalla myynti on romahtanut jopa yli 70 % eli lähes kokonaan, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kertoo kyselyn tuloksista.

Erikois- ja tavaratalokaupan liikevaihto on pudonnut rajusti ja 87 prosenttia yrityksistä kertoo liikevaihtonsa laskeneen, ja noin puolet on menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan. 

Päivittäistavara- ja marketkaupan toimijoista noin noin puolet on lisännty myyntiään, mutta toisaalta 40 prosenttia kertoo liikevaihtonsa laskeneen.

– Vaikka koronakriisi runteleekin erityisesti erikoiskauppaa, näkyvät sen vaikutukset myös sellaisilla päivittäistavarakaupoilla, jotka sijaitsevat esimerkiksi hiljentyneissä Pohjois-Suomen lomakeskuksissa, pääteiden liikenneasemilla, rajakauppa-asemilla tai aiemmin vilkkaiden työmatkareittien varrella ja joukkoliikenteen pysähdyspaikoilla.

Myös tukkukauppa kärsii, kun investoinnit ovat jäissä ja kulutus vähenee. Puolet tukkukaupoista kertoo liikevaihtonsa laskeneen vähintään 50 prosenttia. Food service -tukkukaupoissa näkyy ravintoloiden, hotellien ja koulujen sulkemiset ja käyttötavaratukkukaupassa kuluttajien vähentyneet ostokset.

Myös teknisen kaupan alamäki alkoi

Myös rakentamista ja teollisuutta palvelevassa teknisessä kaupassa myynti on alkanut laskea ja yli puolet yrityksistä kertoo liikevaihdon menetyksistä.

– Toistaiseksi tekninen kauppa on kuitenkin sinnitellyt muuta tukkukauppaa ja erikois- ja tavaratalokauppaa paremmin, mutta sielläkin vaivaavat jo logistiset häiriöt ja erilaisten komponenttien, materiaalien ja laitteiden saatavuus, Kurjenoja sanoo.

– Jos teollisuus ja rakentaminen kotimaassa ja ulkomailla hiljenevät, vaikutukset heijastuvat myös teknisen kaupan liikevaihtoon nykyistä voimakkaammin.

Verkkomyynti ei riitä korvaamaan menetyksiä

Osa yrityksistä on siirtänyt myyntiään verkkoon, mutta eivät läheskään kaikki. Kyselyn mukaan mukaan puolella yrityksistä ei vielä ole digitaalisia myyntikanavia.

Ne kaupat, joilla digitaaliset myyntikanavat ovat käytössä, kertovat verkkomyyntinsä lisääntyneen koronakriisin seurauksena. Varsinkin päivittäistavarakaupan verkkomyynti on kasvanut.

– Verkkoon siirtynyt ostaminen ei riitä kumoamaan kokonaiskysynnän laskua. Nekin erikois- ja tavaratalokaupat, joilla on ollut jo pitkään toimiva ja paljon käytetty verkkokauppa, ovat menettäneet myyntiään, Kurjenoja sanoo.

– Sekä teknisessä että muussa tukkukaupassa digitaaliset myyntikanavat ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta niiden kautta tapahtuva myynti on varsinkin tukkukaupassa laskenut enemmän kuin muilla toimialoilla.

Työntekijöitä vähennetty neljäsosan verran

Yli puolet kaupan yrityksistä kertoo vähentäneensä henkilöstönsä määrää huhtikuun alkupäiviin mennessä, pääosin lomauttamalla.

Päivittäistavarakaupassa ja marketeissa työntekijöiden määrä ei juurikaan ole muuttunut, mutta erikois- ja tavaratalokaupassa tilanne on toinen eli 77 prosenttia niistä kertoo leikkauksista, ennen kaikkea lomautuksista.

Kaksi kolmasosaa tukkukaupoista on vähentänyt työvoimaansa, kun erilaiset yksityiset ja julkiset palvelut on suljettu tai kysyntä niissä vähentynyt. Teknisessä kaupassa henkilöstöään on vähentänyt 29 prosenttia vastaajista.

– Työntekijöitään vähentäneissä yrityksissä on paljon myös kaupan suuria työllistäjiä. Kyselyn tulosten perusteella suhteessa eniten työntekijöitään ovatkin tähän mennessä vähentäneet kaikkein pienimmät ja suurimmat yritykset. Kokonaisuudessaan kaupan ala on vähentänyt työntekijöistään jo neljäsosan, Kurjenoja kertoo.

Kyselun mukaan reilusti yli puolet yrityksistä aikoo vähentää lisää tai jatkaa jo tehtyjä henkilöstön vähennyksiä seuraavan kuukauden aikana eli lomautukset kaupoissa jatkuvat.

– Vastausten perusteella henkilöstön vähentäminen painottuu erityisesti erikois- ja tukkukauppaan, mutta myös tekninen kauppa varautuu lomautuksiin.

Lähes neljäsosa kaupan yrityksistä on epävarmoja toimintansa jatkumisesta. Suurinta epävarmuus on erikois- ja tavaratalokaupoissa.

"Pelkät laina eivät ratkaise ongelmaa"

Kaupan liiton tekemästä kyselystä selviää myös, että suurin osa kaupan yrityksistä ei ole saanut apua hallituksen tukitoimista, kuten Finnveran, Business Finlandin, ELY-keskusten ja kuntien rahoituksesta tai verohallinnon maksujärjestelyistä. Vastaajista 65 prosenttia arvioi, ettei tukitoimilla ole ollut heidän yrityksensä taloudelliseen tilanteeseen juurikaan vaikutusta.

– Todennäköisenä syynä tähän on se, että hallituksen tekemät toimenpiteet eivät auta koronakriisin kaupalle aiheuttamiin ongelmiin, joita ovat erityisesti kysynnän määrän putoaminen sekä liian suuret kiinteät kulut, kuten henkilöstö- ja vuokrakustannukset, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Kaupan liitto ehdottaa suoraa tukea romahtaneen liikevaihdon kanssa kamppaileville yrityksille. Vuokrien lisäksi kiinteitä kustannuksia on sitoutunut myös varastoihin, jotka eivät tyhjene, kun kauppa ei käy.

– Hallituksen olisikin aivan oleellista lisätä purevuutta yritysten tukitoimiin, jotta niitä voidaan käyttää myös kiinteisiin kustannuksiin ja akuutin kassakriisin selättämiseen. Pelkät lainat eivät nyt ratkaise ongelmia, Kiviniemi sanoo.

Lisää aiheesta:

Puolet yrityksistä tarvitsee valtion tukea

Korona kouraisee vientiteollisuutta – pahin vasta edessä

Hallitukselta 15 miljardin tukipaketti yrityksille

 

Lisää aiheesta "Markkinat"