Lehti suomalaiselle sijoittajalle
Tilasto

Autokaupassa työpäiväkorjattu liikevaihto laski 2,5 prosenttia ja myynti 2,1 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Kaupalla pirteä huhtikuu

Työpäiväkorjattuna kaupan liikevaihto kasvoi huhtikuussa 2,9 prosenttia vuodentakaisesta ja myynti parani edelliskuukausiin verrattuna. Kuitenkin yhdellä sektorilla myynti laski.

Huhtikuussa kauppa kävi selkeästi pirteämmin, sillä aiempina neljänä kuukautena liikevaihdon kasvu oli Tilastokeskuksen mukaan jäänyt alle kahteen prosenttiin. Myös työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, kasvoi huhtikuussa 1,3 prosenttia.

Liikevaihdon ja myynnin määrän kehitys oli positiivista kaikilla kaupan toimialoilla autokauppaa lukuun ottamatta. Autokaupassa työpäiväkorjattu liikevaihto laski 2,5 prosenttia ja myynti 2,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Työpäiväkorjaus huomioi tilastoissa arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät eli kuukausien pituudet, eri viikonpäivät ja juhlapäivät. Esimerkiksi pääsiäinen osui tänä vuonna huhtikuuhun.

Tukkukaupassa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi huhtikuussa 3,5 prosenttia. Hintojen noususta johtuen toimialan myynnin määrä kasvoi liikevaihtoa selvästi vähemmän eli puolisen prosenttia.

Vähittäiskaupassa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia ja myynti 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Vähittäiskaupassa kasvu oli laaja-alaista, sillä sitä toivat niin päivittäistavara-, tavaratalo- kuin erikoiskauppakin.

 

Myynti tammi-huhtikuussa viime vuoden tasoa

Maaliskuusta koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia ja myynti 0,6 prosenttia. Liikevaihto oli maaliskuussa kasvanut kuukausitasolla 0,3 prosenttia myynnin pysyessä helmikuun lukemissa.

Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden jaksolla kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia ja myynnin määrä hienoiset 0,1 prosenttia viime vuoden vastaavalta jaksolta.

Kaupan liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on kauppa. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla arvoindeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina, Tilastokeskus huomauttaa.

Lisää aiheesta "Markkinat"