Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Handelsbanken

Kasvu hidastuu ensi vuonna, 2021 taas hieman parempaa, ennustaa Handelsbanken

Pankin talousennusteen mukaan ensi vuosi olisi Suomen taloudessa pahin kuoppa. Maailmantaloudessa taas keskuspankkien ennalta ehkäisevät toimet tulevat Handelsbankenin mielestä kompensoimaan riutuvaa kasvua.

Handelsbanken ennustaa edelleen Suomen bkt-kasvuksi tänä vuonna 1,5 prosenttia, mistä jarrutetaan merkittävästi ensi vuodeksi ja kasvua on enää 0,9 prosenttia. Pankki laski ensi vuoden arviotaan 0,1 prosenttiyksikköä kevään ennusteestaan.

- Suomi ei ole pysynyt immuunina globaalin teollisen suhdanteen heikentymiselle, ja keskeiset barometrit varoittavat varsin haasteellisista olosuhteista loppuvuoden aikana. Ulkomaankaupan kasvuvaikutus jääkin Suomelle vaatimattomaksi, Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius kuvailee.

Kuitenkin vuonna 2021 kasvun odotetaan jälleen vauhdittuvan 1,1 prosenttiin. Vielä keväällä Handelsbanken oli odottanut laskutrendin jatkuvan ja kasvun hidastuvan edelleen 0,8 prosenttiin.

Ensi vuosi heikko myös työmarkkinoille

Handelsbankenin mukaan työttömyysaste käy pohjalla tämän ja ensi vuoden aikana, mutta nousee hieman vuonna 2021.

Pankin mukaan maailmanpolitiikan jännitteet ja kauppakiistat sekä Kiinan talouskasvun hidastuminen ovat synnyttäneet epävarmuutta kuluttajien ja yritysten odotuksissa, eikä ole yllätys, että kotimainen kysyntä heikentyi jo alkuvuodesta. Erityisen tuntuva hidastuminen nähtiin kotitalouksien kulutuksen kasvussa, mikä lienee seurausta kasvaneista työmarkkinahuolista.

- Huolet eivät ole täysin katteettomia, sillä työllisyyden kasvu on kevään ja kesän aikana hiipunut, Helenius toteaa.

Suomen julkisen talouden tasapaino ja kestävyys nojaavat uuden hallituksen kaudella – ja myös pitkällä aikavälillä – työllisyyden kasvuun. Handelsbanken näkee hallituksen 75 prosentin työllisyysastetavoitteen haasteellisena, muttei mahdottomana. Se edellyttäisi kuitenkin työllisyyden kasvuun riittävää ja kestävää myötätuulta taloussuhdanteelta.

- Vuonna 2021 odotamme työllisyysasteen nousseen hieman yli 73 prosenttiin, ekonomisti Janne Ronkanen arvioi.

Suomessa on kuitenkin vahva rakenteellinen tarve asuinrakennusinvestoinneille sekä kiinteistö- ja infrarakentamiselle kasvukeskuksiin – ja erityisesti pääkaupunkiseudulle – suuntautuvan muuttoliikkeen takia.

- Rakennuslupien ja aloitusten perusteella rakennussuhdanne on kuitenkin viilentymässä, pääasiassa suhdanteeseen liittyvän epävarmuuden takia, emmekä odota investointien keskimäärin kasvavan vuosina 2019–2020, Ronkanen ennustaa.

Hiipuva kasvu vs. keskuspankkien elvytys

Maailman talouskasvu on hidastunut globaalien jännitteiden painaessa talouden toimeliaisuutta ja luottamusta. Handelsbankenin mukaan politiikka on ottanut keskeisen roolin talouden suunnannäyttäjänä – ja siinä merkittävimpinä tekijöinä Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota sekä Brexit.

Lisäksi erityisesti Kiinan kysynnän heikentyminen on vaikuttanut maailmankaupan ja globaalin teollisuussuhdanteen hiipumiseen.

- Vaikka maailmantalouden kasvuvauhti hidastuu, emme usko globaaliin taantumaan, koska keskuspankit ovat hyvissä ajoin ryhtyneet torjumaan negatiivisia kasvuriskejä elvyttävämmällä rahapolitiikalla, Handelsbankenin ekonomistit arvioivat.

Euroalueen kasvuvauhti hidastui toisella neljänneksellä. Teollisuuden ahdinko erityisesti Saksassa sekä heikko yritysluottamus painavat myös investointeja. Pankki näkee, että vaikka suhteellisen vahva työllisyys ja kotitalouksien tulojen kasvu tukevat kasvua, kansainvälisen kaupan ja globaalin kysynnän ongelmat heikentävät euroalueen kasvua tänä ja kahtena seuraavana vuonna.

- Näkymiin vaikuttaa merkittävästi pelko sopimuksettomasta Brexitistä, joskin ennustamme parlamentin löytävän keinot sen välttämiseksi. Aika ratkaisulle on kuitenkin hupenemassa.

Yhdysvalloissa talous on pysynyt vahvana. Työttömyys on historiallisesti hyvin matala, ja kuluttajat ovat luottavaisia hyvän työllisyystilanteen ja korkeampien palkkojen ansiosta. Talouskasvu kuitenkin hidastui toisella neljänneksellä ulkomaankaupan ja investointien heikentymisen takia.

- Ensi vuonna odotamme selvästi heikompaa talousympäristöä sekä työttömyyden kasvua. Fedin ekspansiivisempi rahapolitiikka kuitenkin pehmentää kasvun hidastumista ja kiihdyttää sitä vuonna 2021, Handelsbanken ennakoi.

Kiinassa elvytystoimet eivät ole kyenneet vakauttamaan talouskasvua, vaan hidastuminen on jatkunut kauppasodan eskaloitumisen myötä. Lisääntynyt epävarmuus on jo vähentänyt ulkomaisten yritysten suoria sijoituksia Kiinaan, mutta kiinteistörakentamisen aktiviteetti on yhä vakaa.

- Kiina todennäköisesti jatkaa taloutensa elvyttämistä, mutta ei pysty kokonaan ehkäisemään kauppasodan aiheuttamia negatiivisia kasvuvaikutuksia.

Korot laskevat

Yhdysvalloissa Fed laski korkoa jo heinäkuussa ja kuvaili laskua ennemminkin ennakoivaksi hienosäädöksi kuin koronlaskusyklin aloitukseksi.

- Odotamme kahta 25 korkopisteen koronlaskua tänä vuonna sekä yhtä laskua ensi vuonna. Odotamme myös EKP:n laskevan talletuskorkoaan syyskuussa, ottavan käyttöön portaittaisen korkojärjestelmän ja aloittavan uudelleen määräelvytysohjelman loppuvuoden aikana, Handelsbanken ennakoi.

- Koska sekä Yhdysvaltain että euroalueen rahapolitiikan linja on tällä hetkellä symmetrisempi kuin aikaisemmin, odotamme dollarin heikentyvän euroa vastaan aiempaa ennustettamme maltillisemmin. Kiinan viranomaiset näyttävät nyt sallivan valuuttansa heikentymisen dollaria vastaan. Sijoitusmarkkinat riskipitoisille arvopapereille pysyvät volatiileina geopolitiikan ja globaalin rahapolitiikan vahvan kytkennän takia, katsauksessa todetaan.

Lue koko Handelsbankenin talousennuste

 

Lisää aiheesta "Markkinat"