Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Rautella on tuotantolaitoksia Suomessa, Kanadassa, Kiinassa ja USA:ssa.

KUUKAUDEN OSAKE: Raute

Kuukauden osakkeessa esittelemme jonkin mielenkiintoisen, ajatuksia herättävän osakkeen. Osake saattaa olla esittelyhetkellä joko hyvä tai huono sijoituskohde eikä esittelyssä anneta sijoitussuosituksia. Nämä päätökset jätetään lukijalle.

Kuukauden osakkeeksi on valittu Raute, joka jatkaa sukuomisteisten pörssiyhtiöiden teemaa. Yhtiöllä on selkeä kasvollinen omistaja, Sundholmin, Laakkosen, Suomisen ja Mustakallion suvut. Kasvollista omistajaa pidetään hyvänä asiana. Kun suvun varat ovat kiinni yhtiössä, yhtiöiden liiketoimintaa halutaan kehittää pitkäjännitteisesti ja suunnitelmallisesti.

Usein sukuomisteisten yhtiöiden osinkotuotto on keskimääräistä korkeampi - tässäkin tapauksessa Raute ylittää pörssin keskimääräisen osinkotuoton. Riskinä on, että osinko halutaan pitää vuodesta toiseen korkeana, vaikka tulos ei siihen antaisi aihetta.

 

Vaneritekniikan markkinajohtaja Lahden Nastolasta

Raute kuuluu 98 Meur markkina-arvollaan Helsingin pörssin pieniin yhtiöihin. Yhtiö on perustettu vuonna 1908. Vuoteen 1983 yhtiö toimi nimellä Lahden Rautateollisuus Oy. Kehä- ja vannesahoista sekä höyläkoneista tuli pian yhtiön päätuotteita. 1914 alkoi vaakojen ja 1931 vanerikoneiden valmistus. 1945 perustettiin huonekalutehdas Sopenkorpi Oy. Nastolan tehdas valmistui 1968. Raute osti ensimmäisen ulkomaisen tehtaan 1994 (Durand -yhtiöt). 1994 yhtiö luopui Sope -huonekalujen valmistuksesta. 1999 fuusioitiin Raute Oy, 2001 ostettiin Jymet Engineering ja 2004 myytiin Raute Precision.

Raute listautui pörssiin 27.9.1994.

Rautella on viisi tuotantolaitosta neljässä maassa: Suomessa, Kanadassa, Kiinassa ja USA:ssa. Työntekijöitä on 772 ja yhtiön päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Huoltopalveluja on lisäksi Venäjällä, Chilessä ja Singaporessa.

Maantieteellisesti eri alueiden osuus uusista tilauksista menee yhtiön mukaan seuraavasti: 48 prosenttia Eurooppaan, 16 prosenttia Pohjois-Amerikkaan, viisi prosenttia Etelä-Amerikkaan, 25 prosenttia Venäjälle sekä kuusi prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelle.

 

Raute esittää arvoikseen seuraavaa:

Asiakkaan menestys – Customer Success

 • Autamme asiakastamme menestymään älykkäiden tuotteidemme ja palveluidemme avulla. Olemme luotettava kumppani ja pidämme huolta pitkäaikaisista liikesuhteista.

Luottamus ihmiseen - Trust in People

 • Olemme oman työmme asiantuntijoita. Odotuksia lunastamalla saavutamme keskinäisen luottamuksen. Teemme parhaamme yhteisen menestyksen saavuttamiseksi ja toimimme vastuullisesti noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä.

Tulosten saavuttaminen yhdessä – Achieving Together

 • Olemme kunnianhimoisia, innovatiivisia ja jaamme toisillemme tietoa ja osaamistamme aktiivisesti. Saavutamme tavoitteemme yhdessä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Vastuullisuus - Responsibility

 • Korostamme puutuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Kehitämme ja tarjoamme teknologiaa, joka kääntää ihmisen toiminnan aiheuttaman ympäristövaikutuksen suuntaa. Kaikissa valinnoissamme ja tehtävissämme korostuu vastuullisuus.

 

Raute esittää vastuullisuuden tunnusluvuista (2018) seuraavaa:

 • Konsernin LTIF oli edellisen vuoden tasolla 23,7  (2017: 23,3)
 • Suomen LTIF heikkeni 28,8 % -> 24,6 (2017: 19,1)
 • Energiankulutus työtuntia kohden laski 5% -> 7,2 kWh / työtunti
 • Jätteiden määrä liikevaihtoa kohden Suomessa nousi 3,0 tonniin per MEUR (2017: 2,7)

 

Raute esittää visiokseen ja strategiakseen seuraavaa:

Raute tarjoaa kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin. Kannattavuus on välttämätön ehto niin Rauten kuin Rauten asiakkaidenkin toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle. Ratkaisuissa yhdistyvät sekä teknologia ja laitteet että niiden käyttämiseen ja kehittämiseen tarvittavat palvelut. Painopisteen siirtyessä yhä voimakkaammin kehittyville markkinoille tulee Rauten tunnistaa yksilölliset asiakastarpeet entistä paremmin ja pystyä tarjoamaan ratkaisuja huipputekniikan lisäksi myös olosuhteisiin, joissa automaatiolla ei vielä luoda ratkaisevaa kilpailuetua.

 

Rauten strategisten valintojen taustalla on kaksi muutostrendiä, jotka jatkavat markkinoiden muokkaamista tulevien vuosien aikana.

 • Koko markkinan painopiste siirtyy edelleen kehittyville markkinoille. Kiinan ja muun Aasian, Venäjän sekä Etelä-Amerikan osuus maailman viilupohjaisten tuotteiden tuotannosta kasvaa.
 • Perinteisillä läntisillä, korkean kustannus- ja hintatason markkinoilla vaneri- ja LVL-teollisuuden investoinnit painottuvat entistä voimakkaammin olemassa olevan tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviin hankkeisiin ja uutta kapasiteettia rakennetaan varsin vähän.

 

Strategiset päätavoitteet ovat:

 • kannattavuuden parantaminen
 • parempi suhdannevaihteluihin sopeutuminen 
 • hallittu kasvu

 

Taloudelliset tavoitteet

parantaa kannattavuutta ja säilyttää hyvä kannattavuus kaikissa talouden suhdannetilanteissa, kasvaa markkinoita nopeammin sekä säilyttää hyvä vakavaraisuus ja tarjota sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. Koska toteutuva kehitys on voimakkaasti riippuvainen maailmantalouden suhdanteista ja asiakasteollisuudenalojen investointikysynnästä, Raute ei julkaise taloudellisille tavoitteille aikaan sidottuja tunnuslukuja.

 

Raute on valinnut strategisiksi toimenpidealueikseen

 • asiakastarpeet
 • teknologiapalvelut
 • kehittyvät markkinat
 • kustannustehokkuuden
 • menestyksen nälän

Yhtiön internetsivulla on small cap -yhtiöksi varsin laajasti tietoja yhtiöstä ja osakkeesta, ja muutenkin sijoittajainformaatiota laadittaessa on ajateltu sijoittajan tarpeita.

Osakkeenomistajia Rautella on 5 382.

Ohessa on linkki Rauten internet-sivulle, jossa on varsin runsaasti yhteen paikkaan koottua taloudellista informaatiota yhtiöstä.

http://www.raute.fi/kurssi-ja-kaupankaynti

 

Osakkeesta on saatavilla historiatietoja 12.9.1996 alkaen. Osakkeen kurssi on käynyt ylimmillään 31,50 eurossa 23.3. 2018 ja alimmillaan 6,24 eurossa 18.12. 2008.

Vastaavasti 12 kuukauden ylin kurssi on ollut 33,00 euroa ja alin kurssi 20,50 euroa. Rauten kurssi on heinäkuusta 2018 lähtien ollut laskussa joulukuuta 2018 kohti, nousi tammikuusta 2019 huhtikuun 2019 alkuun ja kääntyi sen jälkeen laskuun. Laskua on huhtikuun huipusta (28,40) toukokuun puoliväliin (23,10) 18,7 prosenttia.

Osakekohtainen tulos on ollut vuosina 2009-2016 kasvava vaihdellen vuoden 2009 tappiollisesta -2,03 eurosta vuoden 2018 2,78 euroon.

Osinko on noussut tasaisesti vuoden 2009 0,00 eurosta ja 2010 0,30 eurosta vuoden 2018 1,40 euroon. Osinko on kymmenen vuoden aikana lähes viisinkertaistunut. Osinkotuotto on tuoreimman 1,40 euron osinkoehdotuksen ja 23,00 euron kurssin mukaan 6,1 prosenttia. Osinkosuhde on 50,4 prosenttia, joka on järkevällä tasolla.

 

Raute kertoo osinkopolitiikastaan seuraavaa:

Noudatamme aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on taata sijoittajillemme kilpailukykyinen tuotto.

Huomioimme osingonmaksussa vakavaraisuuden säilyttämisen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu tulokseen.

 

Rauten oman pääoman tuotto on vuosina 2009-2018 ollut kasvava vaihdellen -28,38 prosentin ja +27,46 prosentin välillä.

Omavaraisuusaste on 61,7 prosenttia, mikä on jo korkeahko.

Gearing eli velkaantuneisuus on koko kymmenvuotiskauden 2009-2018 ollut negatiivinen vaihdellen -7 prosentin ja -74 prosentin välillä. Yhtiö on siis velaton.

Tunnusluvuilla mitattuna Raute on hyvin hoidettu yhtiö, jolla on kasvollisia omistajia, osinkotuotto ylittää pörssin keskimääräiseen ja vuodesta toiseen kasvanut osinko viestii yhtiön johdon omistajaystävällisestä asenteesta.

 

Rautea seuraa kolme analyytikkoa, Inderes, OP:n Anssi Raussi sekä Evlin Joonas Iivonen.

Rautesta ei ole saatavilla konsensusennusteita. Kun yhtiön vaihto on vähäistä, silloin analyytikoiden kiinnostus yhtiöön on pientä, analyysit vähenevät ja sijoittajat menettävät kiinnostustaan yhtiöön. Näin kierre ruokkii itseään ja hyväkin yhtiö voi jäädä vaille huomiota.

 

Jutun kirjoittaja Tomi Salo on Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen ja pitkäaikainen sijoittaja.

Kirjoittaja ei omista Rauten osakkeita.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"