Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osakkeenomistajia Metsolla on yli 45 000, joista yksityissijoittajien osuus on 13 prosenttia. Kuva: Ralf Salonen/Metso Group.

KUUKAUDEN OSAKE: Metso

Kuukauden osakkeessa esittelemme jonkin mielenkiintoisen, ajatuksia herättävän osakkeen. Osake saattaa olla esittelyhetkellä joko hyvä tai huono sijoituskohde eikä esittelyssä anneta sijoitussuosituksia. Nämä päätökset jätetään lukijalle.

Lokakuun osakkeeksi on valittu Metso. Yhtiö on mielenkiintoinen, kun Metso Minerals on yhdistymässä Outotecin kanssa uudeksi prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali- metalli- ja kivenmurskausteollisuudelle tarjoavaksi yhtiöksi. Metson osakkeenomistajat saavat uudesta Metso Outotecista 78 prosenttia ja Outotecin omistajat 22 prosenttia.

Metso ja Outotec tulevat säilymään erillisinä yhtiöinä huhtikuulle 2020 ja kumpikin maksaa osingon kuluvalta kaudelta osakkeenomistajilleen.

Muodostuva yhtiö kattaa seuraavia toimintoja:

Murskaus -> Seulonta -> Jauhatus -> Luokittelu -> Rikastus 

”Vanhasta Metsosta” jäljelle jäänyt osa Metso Flow Control jatkaa Neles -nimisenä virtauksensäätölaitteita ja -palveluja tarjoavana pörssiyhtiönä. Nelesin omistajina tulevat olemaan Metson nykyiset osakkeenomistajat. 

Helsingin pörssin suurimpia

Metso kuuluu 5 077 miljoonan euron markkina-arvollaan Helsingin pörssin suuriin yhtiöihin. Yhtiö on perustettu 30. kesäkuuta 1999 Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n kombinaatiofuusiolla Valmet-Rauma Oyj:ksi, jonka nimi muuttui samana vuonna Metso Oyj:ksi. 

Metson historia ulottuu Valmetin myötä kuitenkin kauemmas, vuoteen 1919 nimellä Valtion Telakka ja Konepajat, ja Rauman kautta samoin vuoteen 1919, jolloin alkoi konepajatoiminta Oy Rauma Wood Ltd -nimisenä. 

Rauma Wood muuttui vuonna 1938 Rauma Oy:ksi, 1942 Rauma-Raahe Oy:ksi, 1952 Rauma-Repola Oy:ksi ja 1990 Repola Oy:ksi, joka pysyi vuoteen 1996, jolloin Repola fuusioitui UPM-Kymmenen kanssa. Keskitytään seuraavassa ensisijaisesti Rauma Oy:n tapahtumiin vuosien varrelta ja tarkastellaan Valmetin historiikkia sitten, kun Valmet on kuukauden osakkeena.

Sodan ja sotakorvausten aikana Rauma Oy laajeni voimakkaasti konepajayhtiönä. Tämän jälkeen sellukoneet muodostuivat yhtiölle tärkeäksi tuotteeksi. Vuonna 1947 alkoi metsäkoneiden valmistus. Vuonna 1970 ostettiin tamperelainen konepaja Lokomo Oy, 1982 venttiiliyhtö Neles Oy, 1988 venttiiliyhtiö Jamesbury Corp., 1989 Timberjack Inc. ja Nordberg Inc. Vuonna 1991 ostettiin loput Sunds Defibrator AB:stä. 1994 myytiin Finnyards Oy:n 48 prosentin osuus. 

2000-luvulla Metso keskittyi kivenmurskaukseen, Valmetin kautta paperi- ja sellukoneisiin ja Nelesin kautta venttiileihin. Keskittymisen myötä muut toiminnot, kuten puristimet, kivenporauslaitteet sekä vaihteistot, myytiin pois.
Metsolla on yksiköitä yli 50 maassa ja työntekijöitä on yli 14 000. Liikevaihtoa oli vuonna 2018 3,2 miljardia euroa. Palvelujen osuus liikevaihdosta on yli 65 prosenttia.

Myös valtion salkussa

Metso listautui Helsingin pörssiin päälistalle 1. heinäkuuta 1999. Listautumispäivän kurssi oli 8,45 euroa. 

Yhtiön internetsivulla on laskuri päätöskurssihakua varten. Varhaisin osakkeelle löytyvä kurssi on 2. heinäkuuta 1999, jos tietoa tarvitaan esimerkiksi ostohinnan määrittämiseksi. Osakemonitori-sivulla kurssia voidaan tarkastella halutulla aikavälillä. Sivulla on tietoa myös muista sijoittajaa kiinnostavista asioista.

Osakkeenomistajia Metsolla on yli 45 000. Suurin osakkeenomistaja on Solidium 14,9 prosentin omistusosuudella. Tämän jälkeen suurimpia omistajia ovat Ilmarinen, Varma, Keva ja viidentenä Nordean eri rahastot. Danske Investin rahastot (Danske Invest Suomi ja Arvo Finland Value) ovat sijalla 9, sijoitusrahasto Aktia Capital sijalla 13, OP-rahastot (OP Suomi Arvo) sijalla 17 ja Odin Capital (Odin Finland) sijalla 19. 

Yksityissijoittajien osuus osakkeenomistajista on 13 prosenttia ja vakuutus- ja rahoituslaitosten 12 prosenttia. Yksityissijoittajat ovat Metsonkin omistajina merkitsevän suuri ryhmä.

Hinnassa haitaria

Listautumisensa jälkeen Metson kurssi on käynyt ylimmillään 9. lokakuuta 2007 38,16 eurossa ja alimmillaan 23. tammikuuta 2009 5,53 eurossa. Tätä kirjoittaessa 26. syyskuuta osakekurssi on 34,26 euroa.

Vastaavasti 12 kuukauden ylin kurssi on ollut 38,67 euroa ja alin 22,36 euroa.

Vuodesta 2010 Metson osake on liikkunut, lyhyitä jaksoja lukuun ottamatta, 20 euron ja 30 euron välissä. Vasta kuluvan vuoden maaliskuussa Metson kurssi alkoi kohota 30 euron yläpuolelle. Metsoa on pystynyt ostamaan varsin kohtuulliseen 20 euron hintaan aina silloin, kun kurssi on laskenut 20 euron tasolle.

Metson osake on noussut vuodenvaihteen 22,51 eurosta portaittain syyskuun loppupuolen 33,83 euroon. Nousua on vuoden alusta 50,3 prosenttia.

Valmet irtautui Metsosta joulukuussa 2013, joten tämä pitää ottaa huomioon historiatietoja tarkasteltaessa. Metson liikevaihto 2014-2016 on ollut vuosittain laskeva ja se kääntyi nousuun vuonna 2017. Tämän jälkeen liikevaihto on ollut kasvava.

Odotukset kasvun jatkumisesta

Metson liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna 13 prosenttia ja vuonna 2020 saman verran.

Osinko pysyi vuosina 2015-2017 samana 1,05 eurossa, nousi vuonna 2018 1,20 euroon, ja vuosiksi 2019-2020 osingon arvioidaan nousevan 1,25 euroon. 

Samalla Metson osakekohtaisen tuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2017 0,70 eurosta asteittain 2,18 euroon vuonna 2020. Näillä ennusteilla osinkosuhde on vielä maltillinen 57 prosenttia ensi vuonna. 

Osinkotuotto on viimeisimmän jaetun 1,20 euron osingon ja 33,83 euron kurssin mukaan 3,5 prosenttia. Osinkotuoton arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuodelle 2020 saakka.

Metson oman pääoman tuotto on vuosina 2014-2018 vaihdellut 8-20 prosentin välillä, ja arvio vuodesta 2018 eteenpäin nousee 19 prosenttiin.

Omavaraisuusaste on vastaavina vuosina vaihdellut 40-48 prosentin välillä ja vuodesta 2019 arvioidaan vaihteluväliksi 47-48 prosenttia.

Gearing eli velkaantuneisuus vaihtelee samana aikana 42 prosentista -1 prosenttiin, ja vuosina 2019-2020 gearingin arvioidaan kasvavan maltilliselle 12-19 prosentin tasolle. Tunnusluvuilla mitattuna Metso on yhtiönä kunnossa, mutta arvostustaso on varsin korkea.

Metsoa seuraa 20 analyytikkoa, joista seitsemän on suomalaista ja 13 ulkomaalaisista. Suomalaisista Metsoa seuraa Danske Marketsin Antti Suttelin, Carnegien Tom Skogman, Handelsbankenin Timo Heinonen, Inderesin Erkki Vesola, Nordean Manu Rimpelä, OP:n Kim Gorschelnik ja SEB Marketsin Antti Kansanen.

Vara Research esittää sivullaan konsensusennusteina suositukset, jotka ovat Vähennä – Neutraali-Pidä – Ylipainota – Osta. Metson kohdalla analyytikkojen näkemyksistä 59 prosenttia on positiivisia, 29 neutraaleja ja 12 negatiivisia.

Analyytikoiden tavoitehinnat liikkuvat 31,00-48,00 euron haarukassa. Kaikki suositukset ovat väliltä 25.7.- 11.9.2019
 

 

Kirjoittaja Tomi Salo on Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen ja pitkäaikainen sijoittaja.

Kirjoittaja omistaa Metson osakkeita.

Lisää aiheesta "Markkinat"