Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Elecster suunnittelee, valmistaa ja markkinoi päätuotteenaan iskukuumennetun maidon prosessointi- ja pakkauslinjoja sekä niihin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti. Kuva: Elecster.

KUUKAUDEN OSAKE: Elecster

Kuukauden osakkeessa esittelemme jonkin mielenkiintoisen, ajatuksia herättävän osakkeen. Osake saattaa olla esittelyhetkellä joko hyvä tai huono sijoituskohde eikä esittelyssä anneta sijoitussuosituksia. Nämä päätökset jätetään lukijalle.

Kuukauden osakkeeksi on valittu Elecster, joka jatkaa sukuomisteisten pörssiyhtiöiden teemaa. Yhtiöllä on selkeä kasvollinen omistaja, Halosen suku. Kasvollista omistajaa pidetään hyvänä asiana. Kun suvun varat ovat kiinni yhtiössä, yhtiöiden liiketoimintaa halutaan kehittää pitkäjännitteisesti ja suunnitelmallisesti. Usein sukuomisteisten yhtiöiden osinkotuotto on keskimääräistä korkeampi, tässä tapauksessa yhtiö jää keskiarvon alapuolelle. Riskinä on se, että osinko halutaan pitää vuodesta toiseen korkeana, vaikka tulos ei siihen antaisi aihetta.

Elecster kuuluu 37 Meur markkina-arvollaan Helsingin pörssin pieniin yhtiöihin. Yhtiö on perustettu vuonna 1966 aloittaen maidon pussituskoneiden valmistajana. Vuonna 1988 yhtiö osti Tuomo Halonen Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuden muuttaen nimensä Tuomo Halonen Oy:ksi. Vuonna 1997 yhtiön nimi muutettiin takaisin Elecster Oy:ksi. Vuosien myötä yhtiö on ostanut konepajoja, pakkaustehtaita ja jopa Sandudd -tapettitehtaan. Elecster listautui pörssiin 18.1.1989

Elecsterillä on 12 tuotantolaitosta 7 maassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa, maailmanlaajuinen myyntiverkosto, työntekijöitä on 300 joista ulkomailla 170 ja yhtiön pääkonttori on Akaassa.

Yhtiön internetsivulla on hyvin niukasti tietoja osakkeesta ja yleensäkin sijoittajainformaatio on vähäistä. Parhaiten Elecsterin osakkeesta saa  tietoja Nasdaq Nordicin internetsivuilta. Osakkeenomistajia Elecsterillä on 1049. Elecster ei esitä internetsivuillaan yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Ohessa on linkki Nasdaq Nordicin internetsivulle jossa on varsin laajasti yhteen paikkaan koottua taloudellista informaatiota Elecsteristä:

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=HEX24253&name=Elecster%20Oyj%20A&ISIN=FI0009900658

Osakkeesta on saatavilla historiatietoja 2.1.1997 alkaen. Osakkeen kurssi on käynyt ylimmillään 15,15 eurossa 28.4.2017 ja alimmillaan 2,94 eurossa  6.7.2009. Toki osakkeen kurssi on ollut 1,30 euroa 14.10. 1999, mutta silloin mennään jo viime vuosituhannen puolelle.

Vastaavasti 12kk ylin kurssi on ollut 11,80 euroa ja alin kurssi 8,30 euroa. Elecsterin kurssi on huhtikuusta 2018 lähtien ollut laskussa ja nyt huhtikuussa 2019 kurssi näyttää toipumisen merkkejä laskustaan. 12 kuukauden aikana kurssi laski 11,80 eurosta 8,40 euroon eli 29 prosenttia ja pohjasta nousua on nyt 8,30 eurosta 9,85 euroon eli 19 prosenttia.

Osakekohtainen tulos on ollut vuosina 2009-2016 kasvava vaihdellen vuoden 2009 0,33 eurosta vuoden 2016 0,84 euroon. Vuonna 2017-2018 osakekohtainen tulos putosi vastaavasti 0,66 ja 0,67 euroon.

Osinkoa on noussut tasaisesti vuoden 2009 0,14 eurosta vuoden 2018 0,33 euroon. Osinko on kymmenen vuoden aikana noussut yli kaksinkertaiseksi. Osinkotuotto on tuoreimman osinkoehdotuksen 0,33eur ja kurssin 9,85eur mukaan 3,4%. Osinkosuhde on 49%, joka on järkevällä tasolla. 

Elecster ei itse kerro osinkopolitiikkaansa.

Elecsterin oman pääoman tuotto on vuosina 2009-2018 ollut kohtuullinen vaihdellen +8,37% ja +15,65% välillä.
Omavaraisuusaste on 50,3% mikä alkaa olla jo korkeahko.

Gearing eli velkaantuneisuus on painunut laskuun vuoden 2009 103%:sta 2017 47%::iin, mikä on hyvää tasoa. Tunnusluvuilla mitattuna Elecster on hyvin hoidettu yhtiö, jolla on kasvollinen omistaja. Osinkotuotto ei aivan yllä pörssin keskimääräiseen, mutta vuodesta toiseen kasvava osinko viestii yhtiön johdon omistajaystävällisestä asenteesta.

Elecsteriä ei tiettävästi seuraa yksikään suomalainen analyysitalo. Tämä on haitta, joka johtaa vähäiseen kiinnostukseen sinänsä hyvää yhtiötä kohtaan. Kun kiinnostus on vähäistä ja osakkeen vaihto pientä, eivät analyytikotkaan mielellään seuraa tällaista yhtiötä. Näin hyväkin yhtiö voi jäädä tarpeettomasti pimentoon.


Artikkelin kirjoittaja Tomi Salo on Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen ja pitkäaikainen sijoittaja.
Kirjoittaja ei omista Elecsterin osakkeita.

Lisää aiheesta "Markkinat"