Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Vuosi 2020 on Marimekolle historiallinen myös siinä mielessä, että markkina-arvon hyvä kehitys nosti Marimekon kuluvan vuoden alusta Nasdaqin Helsingin-pörssissä markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten luokkaan, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Joulumyynti siivitti – Marimekon tulos on yhtä hymyä

Keskisuurten sarjaan siirtyneen Marimekon vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden viimeisellä neljänneksellä 87 prosenttia. Vaikka Aasian-Tyynenmeren alue on Suomen jälkeen Marimekon toiseksi suurin markkina, yhtiö ei tällä hetkellä ennusta koronaviiruksen vaikuttavan tulevaan tulokseen vaan ennustaa sen nousevan.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Marimekon vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,6 miljoonaa. Nousu oli analyytikkojen ennusteiden mukainen. Liikevaihto nousi viimeisellä neljänneksellä 34,7 miljoonaan euroon vertailukauden 29,7 miljoonasta eurosta.

Tulosta paransi myynnin kasvu ja sitä heikensivät korkeammat kiinteät kulut.

– Loka-joulukuussa liikevaihtomme kasvoi 17 prosenttia muun muassa onnistuneen joulusesongin ansiosta. Vahvalla kotimarkkinallamme myynti nousi 20 prosenttia. Kansainvälinen myynti puolestaan kasvoi 12 prosenttia, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Koko vuoden 2019 liikevaihto nousi 12 prosenttia edellisen vuoden 111,9 miljoonasta 125,4 miljoonaa euroon. Kasvua oli kaikilla markkina-alueilla. Etenkin vähittäismyynti Suomessa, tukkumyynti ja lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella sekä tukkumyynti EMEA:n alueella kasvattivat liikevaihtoa.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 40 prosenttia ja oli 17,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 17,7 miljoonan euron liikevoittoon sisältyi yhtiön pääkonttorin myynnistä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto.

– Yhteensä kansainvälinen myynti kasvoi 12 prosenttia. Olemme viime vuosien aikana panostaneet pitkäjänteisesti digitaalisen liiketoimintamme kehittämiseen, ja menneenä vuonna verkkomyynti jatkoi erittäin vahvaa kasvuaan, Alahuhta-Kasko sanoo.

Yhtiön hallitus ehdottaa , että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta.  Vuodelta 2018 maksettiin varsinaista osinkoa 0,60 euroa osakkeelta ja lisäosinkona 1,25 euroa osakkeelta.

Lähde: Marimekko Oyj, Tilinpäätöstiedote 2019

 

Kansainvälisen tunnettuvuuden parantaminen 

– Vuoteen 2022 ulottuvalla strategiakaudellamme tavoitteenamme on selvästi aiempaa vahvempi kasvu ja kannattavuus. Tämän saavuttaminen edellyttää kansainvälisesti tunnettua ja haluttavaa brändiä sekä entistä laajempaa globaalia asiakaskuntaa puhuttelevaa tuotevalikoimaa, Alahuhta-Kasko toteaa.

– Globaalin japanilaisen vaatebrändi Uniqlon kanssa tehty brändiyhteistyö tarjosi meille toistamiseen ainutlaatuisen tilaisuuden tutustuttaa todella laaja globaali yleisö Marimekkoon ja näin vahvistaa ydinliiketoimintaamme kansainvälistä tunnettuuttamme kasvattaen. Myös mallistojemme pitkäjänteinen modernisointityö näkyy: tuotelinjoistamme vahvimmin vuonna 2019 kasvoivat viestinnälliset keihäänkärkikategoriamme muoti ja laukut.

– Olemme myös aloittaneet kokeellisen tulevaisuuden monikanavaisen myymäläkokemuksen suunnittelun samalla, kun uudistamme ja laajennamme myymäläverkostoamme ja investoimme tärkeän kasvuajurimme digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020

Yhtiön mainitsee kasvunsa vetureiksi verkkomyynnin, olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattamisen kaikilla markkinoilla sekä partnerivetoisen Aasian-vähittäiskaupan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Yhtiö odottaa myynnin Suomessa  kasvavan edellisvuodesta.

– Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Koronaviruksen vaikutukset, jotka tällä hetkellä keskittyvät erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueelle, ovat vielä epävarmat, mutta epidemia voi heikentää myyntiä, kannattavuutta ja globaalin hankintaketjun toimintavarmuutta. Noin 15 prosenttia Marimekon tuotteista valmistetaan Kiinassa.

– Jatkaessamme työtämme kansainvälisen kasvun rakentamiseksi samalla luonnollisesti seuraamme tarkasti erilaisten poikkeustilojen kuten koronavirusepidemian ja Hongkongin epävakaan tilanteen kehittymistä, Alahuhta-Kasko sanoo.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina ja Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella.

– Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa, 

Marimekon tämänhetkisen arvion mukaan liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kuluvana vuonna kuitenkin edelleen nousevan. 

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat.

 

Lähde: Marimekko Oyj, Tilinpäätöstiedote 2019

 

Marimekko sijoittajille

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"