Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Marimekon tuotteet ovat käyneet hyvin kaupaksi sekä kotimaassa että Aasian markkinoilla.

Jo toinen positiivinen tulosvaroitus – Marimekon tulosnäkymät paranivat jälleen

Designyhtiön myynti ja katteet ovat kehittyneet odotuksia paremmin.

Marimekko antoi vuoden toisen positiivisen tulosvaroituksensa. Yhtiön mukaan koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto nousee viimevuotista korkeammalle ja on arviolta noin 17 miljoonaa euroa.

Edellisen kerran Marimekko antoi positiivisen tulosvaroituksen heinäkuun lopulla ja toisti siinä annetun ohjauksen, eli vertailukelpoinen liikevoitto kasvaa ja on enintään noin 15 miljoonaa euroa koko vuodelta, vielä toisen neljänneksen katsauksessaan 15. elokuuta.

Marimekon mukaan toisen positiivisen tulosvaroituksen takana ovat pääasiassa ennakoitua voimakkaampi myynnin kasvu ja kasvunäkymät Suomessa sekä arvioitua parempi suhteellisen myyntikatteen kehitys.

Heinäkuisen "posarin" taustalla olivat pääasiassa ennakoitua korkeammiksi nousevat lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueelta.

Liikevaihdon osalta ohjeistus pysyi ennallaan ja Marimekko odottaa edelleen koko kuluvalta vuodelta viime vuotta parempaa liikevaihtoa.

- Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymät ovat historiallisesti painottuneet yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuonna 2018 yhtiön tuloskertymä painottui aiemmasta poiketen toiselle ja kolmannelle neljännekselle, ja yhtiön päivitetyn näkymän mukaan näin arvioidaan olevan myös vuonna 2019, Marimekko ennakoi.

Yhtiö kertoi puolivuosikatsauksessaan, että viime vuoden myyntiin Suomessa vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Tänä vuonna kampanjatoimitusten kokonaisarvo on merkittävästi vuodentakaista alhaisempi, ja toimitukset painottuvat erityisesti viimeiselle neljännekselle.

Marimekon huhti-syyskuu vaikuttaisi sujuneen odotuksia paremmin, mutta loppuvuoden odotusten suhteen yhtiö on edelleen varovainen.

- Yhtiö arvioi aiemmin kerrotun mukaisesti loppuvuoteen kohdistuvan enemmän kuluja kuin edellisvuonna. Myös johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennallisten vaikutusten ennakoidaan heikentävän tämän vuoden tulosta. Vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana. Lisäksi Marimekon tietoon tulleiden harmaavientitapauksien osalta on ryhdytty toimenpiteisiin, ja niiden kontrolloimisella on heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Marimekko julkistaa kolmannen neljänneksen tuloksensa 6. marraskuuta kello 8.30.

Markkinat ihastuivat

Marimekon toinen positiivinen tulosvaroitus muutaman kuukauden sisään sai pörssissä lämpimän vastaanoton. Hieman puolenpäivän jälkeen osake oli niukasti nousijalistan hopeatilalla 6,8 prosentin plussillaan. Niiden myötä hinta oli kohonnut 29,70 euroon.

Samaan aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi OMXH oli 1,3 prosenttia miinuksella. Myös muut eurooppalaiset pörssit olivat avanneet viikon selvässä laskussa.

Lisää aiheesta "Markkinat"