Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Jakautuneen Cramon tulos heikkeni – ”Sekä menestyksekäs että haastava neljännes”, kuvailee toimitusjohtaja

Kannattavuutta söivät pääasiassa myynnin heikko kehitys Ruotsissa. Jatkossa kone- ja laitevuokraukseen keskittyvä Cramo karsii kulujaan.

Cramon jatkuvien toimintojen liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta ja oli 153 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto vajosi 29 prosenttia 15,3 miljoonaan vertailukauden 21,7 miljoonasta.

- Kannattavuus laski kaikissa segmenteissä. Laskun taustalla oli pääasiassa liikevaihdon heikko kehitys Ruotsissa, mikä puolestaan johtui suurten teollisuusprojektien päättymisestä, uusien projektien aloitusajankohdan lykkääntymisestä vuoden toiselle puoliskolle sekä heikosta Ruotsin kruunun kurssista. Lisäksi toisen neljänneksen tulokseen Ruotsissa vaikutti negatiivisesti se, että työpäiviä kaksi vähemmän viime vuoteen verrattuna, Cramo kertoo tulospudotuksen taustoista.

Huhti-kesäkuussa tulos ennen veroja oli laskenut vuodentakaisesta 18,7 miljoonasta eurosta nyt 10,5 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoista tulosta Cramo teki osakettaan kohti 0,20 euroa, kun viime vuonna sitä oli 0,33 euroa.

Jakautuminen toteutui

Toimitusjohtaja Leif Gustafsson kuvailee Cramon neljännestä sekä menestyksekkääksi että haastavaksi: menestystä oli Siirtokelpoiset tilat -divisioonan eriyttäminen omaan yhtiöönsä, Tukholmassa listattuun Adapteoon. Haastetta taas tuli olennaisesti heikentyneestä kannattavuudesta, jonka vuoksi yhtiö oli antanut tulosvaroituksen jo heinäkuussa.

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto toisella neljänneksellä oli hieman alhaisempi edellisvuoteen verrattuna paikallisissa valuutoissa. Liikevaihdon kehitys Ruotsissa oli vaatimatonta suurten teollisuusprojektien määrän vähentymisen ja niiden ajoituksen vuoksi. Suuria teollisuusprojekteja lukuun ottamatta, operatiivinen tuloskehitys Ruotsissa jatkui vakaana ja viime vuoden tasolla. Norjassa liikevaihto kehittyi positiivisesti, ja sitä tukivat hyvä kysyntä ja aiempaa korkeammat käyttöasteet. Suomessa tuloskehitys ei ole palautunut odotetulle tasolle huhti-kesäkuun aikana. Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna teollisuusprojektien vetämänä. KBS Infran liikevaihdon kehitys ja laajennusinvestoinnit etenevät suunnitelmien mukaan, Gustafsson kertoo raportointikaudesta.

Kannattavuutta parannetaan hänen mukaansa jo käynnistetyillä toimilla.

- Saadakseen konsernin kulurakenteen vastaamaan osittaisjakautumisen jälkeistä konsernirakennetta ja varmistaakseen kannattavuuden jatkossa, yhtiö on aloittanut ja toteuttaa kaikissa toimintamaissaan erilaisia tehostamistoimenpiteitä, joita ovat muun muassa konsernirakenteen optimointi, myynnin tarkennetut tehostamistoimet, kustannusten alentaminen sekä pääomatehokkuuden parantaminen. Mainituilla toimenpiteillä tavoitellaan 10-12 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä, joiden vaikutukset näkyvät asteittain viimeisestä neljänneksestä alkaen ja ovat kokonaisuudessaan voimassa vuonna 2020. Konsernin uudelleenjärjestelykustannukset ovat arviolta 3-5 miljoonaa euroa ja ne toteutuvat viimeistään vuoden toisen puoliskon aikana.   

Markkinoilla vaimeaa kasvua

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin 4–6 prosenttia tänä vuonna kaikissa järjestön ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon odottaa kone- ja laitevuokrauksen pienentyvän prosentin Ruotsissa, kasvavan kaksi prosenttia Norjassa ja kuusi prosenttia Liettuassa sekä pysyvän viime vuoden tasolla Suomessa ja Virossa.

Kone- ja laitevuokrauksessa kysynnän muutokset seuraavat yleensä rakennusmarkkinoita viiveellä ja Cramon mukaan rakennusalan markkinanäkymissä kuluvalle vuodelle on suuria maakohtaisia eroja.

Markkinatutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteissaan rakentamisen kokonaismarkkinan pienentyvän 3,2 prosenttia Ruotsissa ja 1,9 prosenttia Suomessa, mikä johtuu pääasiassa asuntorakentamisen ja muun uudisrakentamisen laskusta. Norjassa rakennusmarkkinan odotetaan kasvavan vahvat 4,7 prosenttia. Saksassa ja Itävallassa kasvun arvioidaan olevan 0,2–1,8 prosenttia. Kasvu on voimakasta Tšekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Puolassa, joissa Euroconstruct odottaa yhteensä keskimäärin 7,4 prosentin kasvua.

Foreconin kasvuennuste Liettuan ja Venäjän rakennusmarkkinoille on 2–3 prosenttia, kun taas Virossa rakennusmarkkinoille odotetaan kahden prosentin laskua. Ruotsin rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) piti markkinaennusteensa ennallaan huhtikuussa päivitetyssä ennusteessaan ja arvioi paikallisten rakennusmarkkinoiden laskevan kolme prosenttia tänä vuonna. Suomen Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa, että rakennusmarkkinoiden huippu Suomessa on saavutettu, minkä jälkeen rakentamisen suhdanne kääntyy maltilliseen laskuun.

- Cramolla on vahva asema Euroopassa, jossa näemme mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia kuin myös mahdollisuuksia kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa eteenpäin, Gustafsson toteaa.

Se mitä tämä käytännössä tarkoittaa, Cramo aikoo linjata pääomamarkkinapäivässään syyskuussa.

Toisti näkymät

Cramo ohjeisti kuluvaa vuotta tulosvaroituksessa kerrotulla tavalla eli koko vuoden tasolla vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton odotetaan laskevan viime vuodesta.

Pörssissä Cramon tulos ei vakuuttanut, vaan kurssi laski kaikkiaan 3,2 prosenttia 6,92 euroon. Pörssin yleisindeksi OMXH päätti 0,4 prosenttia miinukselle.

 

Cramo sijoittajalle

Lisää aiheesta:

Cramosta lohkaistuun Adapteoon sijoittava saa varautua lisäkuluihin

Lisää aiheesta "Markkinat"