Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Bystronic glass -segmentissä eristyslasikoneiden ja huoltopalvelujen kysyntä oli vahvaa. Kuva: Glaston

Jättiostoksen tehneen Glastonin tulos ylitti odotukset – Bystronicin sulautuminen ”alkanut erittäin positiivisesti”

Lasinjalostusteknologiaa ja palveluja tuottava Glaston pääsi huhti-kesäkuussa yhdistämään tammikuussa hankkimaansa Bystronic glassin toimintoja. Likimain saman kokoisten yritysten toimintojen yhteen liittäminen on kuitenkin käynnistynyt toimitusjohtaja Arto Metsäsen mukaan erittäin positiivisesti.

Glastonin liikevaihto oli kohentunut toisella neljänneksellä 58,4 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 25,6 miljoonasta. Huoltotoiminnan osuus liikevaihdosta oli 14,9 miljoonaa eli 26 prosenttia.

Vertailukelpoinen käyttökate oli noussut 6,2 prosenttiin liikevaihdosta eli 3,6 miljoonaan euroon. Viime vuonna samaan aikaan vertailukelpoinen EBITA oli 1,4 miljoonaa.

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli sekin kohentunut 2,5 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 0,9 miljoonasta. 4,3 (3,6) % liikevaihdosta.

Glaston oli kerännyt uusia tilauksia huhti-kesäkuussa 44,5 miljoonalla eurolla, kun viime vuonna samaan aikaan tilauskertymää oli 25,4 miljoonaa. Tilausvirrasta huollon osuus oli 17,9 miljoonaa. Kesäkuun lopussa yhtiön tilauskanta oli 78,9 miljoonaa euroa.

Integraatiossa tositoimiin

Toimitusjohtaja Arto Metsäsen mukaan tammikuussa ostetun sveitsiläis-saksalaisen Bystronic glassin integrointi Glastoniin alkoi toisella neljänneksellä vauhdilla ja erittäin positiivisesti.

- On ollut ilo huomata, miten innoissaan asiakkaamme ovat yhdistymisestämme, ja miten nopeasti henkilöstömme on ottanut uuden tilanteen haltuun. Neljänneksen aikana olemme julkaisseet uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet, yhdistäneet myynti- ja huolto-organisaatiomme ja onnistuneet ensimmäisissä ristiinmyyntipanostuksissamme. Integraatio on vasta aluillaan, mutta olemme jo saavuttaneet paljon. Uskon vahvasti, että yrityskauppa tulee luomaan lisäarvoa osakkeenomistajillemme palvelujen myynnistä ja uusien laitteiden ristiinmyynnistä saatavista synergioista, sekä vuoteen 2021 mennessä saavutetuista noin neljän miljoonan euron vuosittaisista kustannussynergioista, Metsänen kuvailee katsauksessa.

Glastonin markkinoilla ei tapahtunut Metsäsen mukaan toisella neljänneksellä suuria muutoksia, joskin markkinat hieman aktivoituivat epävarmuudesta huolimatta.

- Epävarmuus lykkäsi päätöksentekoa lämpökäsittelykonepuolella EMEA-alueella ja Kiinassa, mikä heijastui Glaston-segmentin toisen neljänneksen tilauskertymään. EMEA-alueen projekteihin liittyvän rahoituksen käsittelyajat ovat pidentyneet, mikä viivästyttää päätöksentekoa ja käsirahojen suorittamista. Bystronic glass -segmentissä eristyslasikoneiden ja huoltopalvelujen kysyntä oli vahva, ja saatujen tilauksien lasku johtui lähinnä ajoneuvolasimarkkinoiden heikosta kehityksestä.

Toimitusjohtajan mukaan aktiviteetti Emerging Technologies -tuotealueella on lisääntynyt, ja yhtiö käy neuvotteluja ”useasta mielenkiintoisesta projektista”.

- Myös uudet suunnitteluprojektimme ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden asiakkaille etenivät hyvin toisella neljänneksellä.

Vuoden ensimmäinen tulosohjaus

Glaston on lykännyt tulosohjauksen antamista kuluvalle vuodelle Bystronic-kaupan johdosta. Nytkin yhtiö varoitti, että ”taloudelliseen ennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Bystronic glassin integraatioprosessin ollessa alkuvaiheessa ja markkinatilanteen ollessa epävarma”.

Siten Glaston ohjeisti ainoastaan, että koko vuoden vertailukelpoisen pro forma EBITA:n odotetaan olevan viime vuoden tasolla tai hieman paranevan siitä. Vertailukelpoinen pro forma EBITA oli viime vuodelta 11,5 miljoonaa euroa.

Sulautuneista puoliskoista Bystronicin alkuvuosi oli erittäin hyvä, mutta vastaavasti Glastonin odotetaan kiristävän tahtia vuoden loppua kohti.

- Bystronic glassin toisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA oli erittäin hyvä, mutta kuten olemme jo aiemmin todenneet, Glaston-segmentin tulos painottuu tänä vuonna neljännelle neljännekselle, Metsänen toteaa. 

Yhtiön mukaan Bystronicilla oli viime vuoden lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuvat tämän vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen sen alkuvuoden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Viimeisellä neljänneksellä Bystronicin liikevaihto ja kannattavuus tulevat Metsäsen mukaan olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna.

Sitä vastoin ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta alhaisempi tilauskertymä ja tulos vaikuttavat Glaston-segmentin koko vuoden tulokseen. Sen liikevaihto ja tulos painottuvat toiselle vuosipuoliskolle, etenkin neljännelle neljännekselle, jolloin toimitetaan useita viime vuoden lopussa saatuja tilauksia.

Markkinat ilahtuivat

Sijoittajat ottivat Glastonin tuloksen sekä päivityksen Bystronic-kaupan sulattelusta ja integraation etenemisestä lopulta vastaan positiivisesti.

Glastonin osake päätyi torstaina 6,3 prosentin nousulla 1,275 euroon. Pörssin yleisindeksi eteni 1,5 prosenttia 9 128,91 pisteeseen.

 

Toisen neljänneksen raportti toi kauan kaivattua valaistusta Glastonin kehitykseen. Toimitusjohtaja Arto Metsänen kertoo videolla Inderesin Erkki Vesolalle muun muassa yhdistymisen etenemisestä ja älylasin kehityksestä. (7 min 41 s)

 

Glaston sijoittajille

Lisää aiheesta "Markkinat"