Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sijoittajat ovat vetäneet huiman määrän pääomia pois Suomeen rekisteröidyistä osakerahastoista tänä vuonna. Kuva: Finanssiala ry.

Irtautumiset osakerahastoista jatkuivat - ETP-puolella elokuu oli tyrmäävän huono

Korkorahastot keräsivät edelleen uusia pääomia elokuussa, kun sijoittajat vähensivät riskiä. Sen sijaan osakerahastot menettivät varoja ja pörssinoteeratuista osakerahastoista niitä lähti ennätyksellisen paljon, kertovat tuoreet tilastot.

Varainhoitotalo BlackRockin mukaan sijoittajat vetivät Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) -alueen pörssinoteeratuista ETP-tuotteista varoja pois yhteensä 7,0 miljardin dollarin arvosta elokuussa. Varojen poisveto loppukesällä oli uusi kaikkien aikojen ennätys.

Suunnan muutos oli melkoinen, sillä vielä heinäkuussa sijoitukset ETP-tuotteisiin olivat kasvaneet ennätystahtia.

Eniten poistumisia nähtiin elokuussa osakesidonnaisista ETP-tuotteista – BlackRockin mukaan yhteensä 13 miljardin dollarin poistumiset olivat nekin uusi kuukausiennätys. Korkotuotteissa pääomat kuitenkin kasvoivat edelleen vahvasti eli 4,3 miljardilla.

Myös raaka-aineet kiinnostivat ja niiden ETP:t keräsivät 1,8 miljardia uusia sijoituksia. Suurin osa uusista sijoituksista kohdentuivat kulta- ja hopeasidonnaisiin tuotteisiin.

Näkyi myös Suomessa

Kansainvälinen trendi näkyi myös Suomessa, joskin osakerahastoista on täällä vedetty varoja pois koko tämän vuoden ajan. Finanssiala ry:n rahastoraportin mukaan Suomeen rekisteröidyt osakerahastot ovat menettäneet jo noin 4,0 miljardia euroa pääomia tämän vuoden alusta lähtien.

Elokuussa suomalaisrahastot keräsivät nettomääräisesti uutta pääomaa 118 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 335 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 9,0 miljoonaa euroa.

Epävarmuus osakemarkkinoilla vauhditti lyhyen koron rahastoihin sijoittamista. Korot ovat edelleen laskeneet, mutta maltillisesti. Korkokäyrien kääntyminen näkyi elokuussa markkinoilla. Normaalisti pitkän juoksuajan lainalle maksetaan korkeampaa korkoa kuin lyhyen juoksuajan lainalle, mutta korkokäyrän kääntyessä, lyhyen juoksuajan lainalle maksetaan korkeampaa korkoa kuin pitkän juoksuajan lainalle. Korkokäyrien kääntyminen on historiassa ollut vahva signaali taloustilanteen kääntymisestä heikompaan suuntaan. Yrityslainojen riskipreemiot ovat säilyneet edelleen melko matalina.

Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 119 miljoonan euron edestä.

- Elokuussa oli hyvä hetki kotiuttaa pitkän koron rahastoista saatuja tuottoja. Korkorahastojen tuotot ovat olleet kuluvana vuonna erittäin hyviä. Tulevaisuuden epävarmuuden takia korkosijoittajan on edelleen hyvä seurata, miten pitkien ja lyhyiden korkojen erotus kehittyy, asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä vinkkaa.

Osakerahastoista sen sijaan lunastettiin varoja 105 miljoonaa euroa.

- Osakemarkkinoilla sijoittaja joutuu nyt tasapainoilemaan: kuinka paljon yritysten tulosennusteet näkyvät osakekurssien kehityksessä ja kuinka paljon markkinoihin vaikuttavat keskuspankkien elvytys ja kauppasodan käänteet, Somerla sanoo.

 Suomessa osakemarkkinat laskivat elokuussa jo lähelle viime joulukuun pohjia. Yritysten toisen neljänneksen tulosjulkistukset vaikuttivat osakekurssien kehitykseen, mutta markkinoiden huomio keskittyi enemmälti mahdollisiin tuleviin keskuspankkipäätöksiin sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppapoliittisiin jännitteisiin.

Elokuun lopussa Kiinan kauppaministeriön edustaja totesi, ettei kauppasota hyödytä kumpaakaan osapuolta. Se piristi osakemarkkinoita. Euroopassa pelätään Saksan talouden ajautuvan virallisesti taantumaan, mikä vaikuttaisi laajemmin Eurooppaan ja etenkin Suomen vientiyrityksiin. Usean yrityksen tulosennusteessa talouden epävarmuuden vaikutus on jo mainittu. Euroopassa tilannetta hämmentävät myös Brexit -neuvottelut.

Riskinotto väheni

Suomeen rekisteröidyistä osakerahastoista eniten varoja keräsivät globaalisti sijoittavat rahastot, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 99 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 11 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 99 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen luokitellut yrityslainat ja valtioriskiin sijoittavat rahastot menettivät pääomia, yhteensä 244 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 9,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokitellut yrityslainat menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7).

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 119 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni osakemarkkinoiden markkinakehityksen vuoksi.

 

 

Lähde: Finanssiala ry.

Lisää aiheesta "Markkinat"