Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Investors House myi toimitilan Porista ja antoi tulosvaroituksen

Kiinteistösijoittajan operatiivinen tulos jää odotuksista, koska kiinteistömyynnit pienentävät vuokrauksesta saatavaa nettotuottoa lyhyellä aikavälillä.

Investors House on myynyt K Oy Toejoen City -yhtiön koko osakekannan suomalaiselle ostajalle. Kiinteistön velaton kauppahinta on 9,6 miljoonaa euroa ja se ylittää kohteen käyvän arvon IH:n ensimmäisen neljänneksen lopun taseessa 0,3 miljoonalla.

Myyty kohde sijaitsee Porin ydinkeskustassa. Se on toimitilakiinteistö, jossa päävuokralaisena on pitkällä vuokrasopimuksella Scandic Hotels.

- Laadukkaasta ja hyvin tuottavasta kiinteistösijoituskohteesta ei ole yksinkertaista luopua. Strategiamme yksi kulmakivi on kuitenkin pääoman kierrättäminen, mitä kauppa puhtaimmillaan edustaa. Olemme omistusaikanamme saneeranneet kiinteistön sekä tehneet käyttötarkoitusmuutoksia tiloihin. Samoin keskeinen vuokrasopimus on uudistettu ja jatkettu sitä nykymuotoiseksi, Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen perustelee myyntiä.

Kiinteistömyynnit laskevat tulosta

Samalla Investors House antoi tulosvaroituksen laskemalla koko vuoden operatiivisen tuloksensa (epra) ohjeistusta. Yhtiön mukaan muutosten taustalla on ”strategian mukainen pääoman kierrättäminen sekä sitä vastaavat, vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana tehdyt merkittävät kiinteistömyynnit, joista viimeisin ja merkittävin on tehty tänään”.

Investors House ennakoi operatiivisen tuloksensa olevan kuluvana vuonna joko viime vuotisella tasollaan tai sitä hieman alempi. Aiemmin yhtiö katsoi, että operatiivisen tuloksen parantamiselle viime vuodesta oli ”hyvät edellytykset”.

Toimitusjohtaja Roinisen mukaan tänään myyty Porin kohde toi noin 15 prosenttia Investors Housen operatiivisesta tuloksesta. Sen lisäksi yhtiö on myynyt yhteensä noin sata asuntoa Loviisan ja Hämeenlinnan seuduilta.

 - Olemme myynteihin tyytyväisiä. Kaikki myynnit ovat toteutuneet vähintään tavoittelemiimme hintoihin.

- Lyhyellä aikavälillä kiinteistömyynnit kuitenkin pienentävät vuokrauksen nettotuottoa ja sitä kautta operatiivista tulosta. Myyntituottoja ei lasketa operatiiviseen tulokseen, joka kuvaa jatkuvien toimintoja kassavirrallista tulosta. Vaikka rullaava 12 kuukauden operatiivinen tuloksemme on parantunut peräti 17 kvartaalia peräkkäin, olemme alkuvuoden kiinteistömyyntien johdosta tänään täsmentäneet ohjeistustamme kuluvalle vuodelle alaspäin, Roininen toteaa.

Aktiivisen pääoman kierrättämisen strategiansa mukaan IH etsii Roinisen mukaan jatkuvasti uusia investointikohteita ja sen myötä mahdollisuuksia parantaa operatiivista tulostaan.

- Investoimme kuitenkin ainoastaan sellaisiin kohteisiin, joissa voimme luoda tavoittelemaamme omistaja-arvoa. Primääritavoitteena on tuottaa osakkeenomistajalle vuosittaista kymmenen prosentin kokonaistuottoa. Tässä olemme onnistuneet neljänä vuotena viimeisestä viidestä.

Roinisen mukaan IH on alkuvuonna uudelleenallokoinut myynneistä saamiaan varoja muun muassa kiinteistörahastojen ja kiinteistövarallisuudenhoidon palveluiden kehittämiseen sekä omistusosuuksiin konsernin hallinnoimissa kiinteistörahastoissa.

- Olemme myös lisänneet likvidien varojen osuutta ja ostaneet yhtiön omia osakkeita pörssistä.

Tulosvaroitus oli sysännyt ohuella vaihdolla Helsingin pörssissä liikkuvan IH:n kurssin aamupäivällä 1,6 prosentin laskuun 6,30 euroon. Samaan aikaan yleistä kurssikehitystä kuvaava pääindeksi OMXH oli niukasti keskiviikon päätöstasonsa yläpuolella.

Lisää aiheesta "Markkinat"