Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kreaten asiakkaista suurin osa on julkisen sektorin toimijoita. Kuvassa meneillään Tampereen tavara-aseman siirto. Kuva: Kreate Group

Infrarakentaja Kreate Group harkitsee listautumista Helsingin pörssiin

Listautumisannin tavoitteena on edistää Kreate Groupin kykyä toteuttaa kasvustrategiaansa. Yhtiön tavoitteena on tulla yhdeksi Suomen johtavista vaativien infrarakentamisen projektien toteuttajista.

Kreate Group Oy kertoo harkitsevansa listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Yhtiön mukaan listautumisannin tavoitteena on edistää Kreate Groupin kykyä toteuttaa kasvustrategiaansa sekä tuoda taloudellista joustavuutta toiminnan kehittämiseen.

"Listautumisannin odotetaan myös parantavan Kreaten tunnettuutta asiakkaiden, mahdollisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa, mikä vahvistaisi Kreaten kilpailukykyä."

"Lisäksi Listautumisanti mahdollistaisi Kreatelle pääsyn pääomamarkkinoille ja omistajapohjan laajentamisen, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Osakkeiden lisääntyneen likviditeetin johdosta Kreate voisi myös tehokkaammin käyttää osakkeita henkilöstön palkitsemisessa ja maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa."

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan osakemyynnistä, jossa eräät Kreaten osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan, sekä noin 10 miljoonan euron osakeannista. Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Kreaten pääomarakenteen vahvistamiseen, mikä luo Kreatelle paremmat edellytykset toteuttaa sen kasvustrategiaa.

– Suunnitellun listautumisen tavoitteena on edistää kasvustrategiamme toteutumista sekä vahvistaa kilpailukykyämme parantuneen tunnettuuden myötä, Kreaten toimitusjohtaja, Timo Vikström kommentoi.

– Listautumisen aikataulusta ei ole vielä tarkkaa käsitystä, koska ylipäätään kyseessä on toistaiseksi vielä aie. Jos suunnitelmien mukaan mennään, aikatauluun palataan ihan lähitulevaisuudessa, Vikström toteaa.

Suomalainen perheyhtiö Harjavalta Oy sekä Timo ja Ritva Pekkarisen sijoitusyhtiö Tirinom Oy ovat sitoutuneet tulemaan suunnitellun listautumisannin ankkurisijoittajiksi. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan sillä ehdolla, että Kreaten koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla enintään 73 miljoonaa euroa.

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet ostamaan Kreaten osakkeita määrät, jotka johtavat seuraaviin suhteellisiin osuuksiin Kreaten kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista mahdollisen Listautumisannin toteuttamisen jälkeen: Harjavalta Oy 15,5 prosenttia ja Tirinom Oy 10,5 prosenttia.

Kreaten vuoden 2019  liikevaihto oli 221,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 alustava tilintarkastamaton liikevaihto on yhtiön mukaan noin 235 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi keskimäärin 24,0 prosenttia vuosien 2017–2019 välillä. Kasvu oli suurimmaksi osaksi orgaanista, keskimäärin noin 19 prosenttia vuodessa. 

Taloudellisissa tavoitteissaan yhtiö kertoo pyrkimyksenään olevan kasvattaa liikevaihtonsa 300 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysostojen yhdistelmällä.

Yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään puolet vuosittaisesta nettotuloksesta osinkoina, ottaen huomioon Kreaten taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet.

– Olen ylpeä Kreaten liiketoiminnan kehityksestä viime vuosina. Yhtiö on kasvattanut liikevaihtoaan voimakkaasti ja pitänyt kannattavuutensa sekä pääoman tuoton hyvällä tasolla. Kiihtyvä kaupungistuminen lisää infrarakentamisen tarvetta ja vaikeuskerrointa. Uskon, että Kreaten laaja ja erikoistunut tarjoama sekä digitaalisten työkalujen hyödyntäminen tuovat yhtiölle kilpailuetua projekteissa, joissa vaaditaan monipuolista infrarakentamisen erityisosaamista, Kreaten hallituksen puheenjohtaja Petri Rignell kommentoi.

 

Kreate lyhyesti

Kreate on suomalainen infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö. Kreaten johdon mukaan Kreate on alan johtava toimija erityisesti silta- ja pohjarakentamisessa sekä liikevaihdolla että osaamisella mitattuna. 

Yhtiön palvelutarjonta jakautuu väylärakentamiseen ja taitorakentamiseen, joiden lisäksi Kreate tarjoaa kiertotalouteen liittyviä palveluita. Väylärakentaminen koostuu ratarakentamisesta sekä teiden ja katujen rakentamisesta. Taitorakentamiseen kuuluvat sillanrakentaminen ja -korjaus, pohja- ja betoni-rakentaminen, erikoispohjarakentaminen ja kalliorakentaminen.

Tilikaudella 2019 Kreatella oli käynnissä yhteensä noin 160 infrarakentamisen projektia. Kreaten johto uskoo, että useita infrarakentamisen lajeja kattava tarjoama tuo Kreatelle kilpailuetua vaativiin hankkeisiin, joissa vaaditaan monipuolista infrarakentamisen erityisosaamista.

Kreatella on toimintaa pääasiallisesti Suomessa, ja Kreate työllisti keskimäärin 376 henkilöä tilikaudella 2019. 

Kreaten asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi julkisen sektorin asiakkaista. 1.1.2019–30.9.2020 välillä 31 prosenttia Kreaten myynnistä tuli valtio-omisteisilta tahoilta, 30 prosenttia kunnallisen puolen asiakkailta ja loput 39 prosenttia yksityisen sektorin asiakkailta.

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"