Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Inderes: Helsingin pörssissä odotettavissa joukko negatiivisia tulosvaroituksia

Koronaviruksen leviämisen vaikutuksia: Inderesin analyytikkojen laatiman katsauksen mahdollisien tulosvaroittajien listalta löytyvät muun muassa Kone, Fiskars, Marimekko, Cargotec ja Kemira.

Helsingin pörssissä on odotettavissa negatiivisia tulosvaroituksia, kun koronavirus ja sen vaikutukset etenevät ja heikentävät samalla taloudellista tilannetta, todetaan Inderin analyytikkojen Juha Kinnusen ja Antti Viljakaisen laatimassa katsauksessa.

– Olemme keskittyneet niihin yhtiöihin, joiden näkymiin heikentyvä kysyntätilanne tai ongelmat tuotantoketjussa voivat heijastua jo lähiaikoina eli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lista ei ole kattava, ja tulosvaroituksien rintama voi olla lopulta laaja, jos koronaepidemia pahenee edelleen Euroopassa ja Suomessa. Listassa on huomioitu yhtiöt, jotka ovat antaneet selkeän ohjeistuksen kuluvalle vuodelle tai H1:lle.

Useat Suomen pörssiyhtiöt antavat ohjeistuksia vuositasolla, minkä takia ohjeistuksissa on alkuvuonna liikkumavaraa, ja tulosvaroitukset keskittyvät yleensä syksyyn ja loppuvuoteen.

– Tänä vuonna tulosvaroituksia tai ohjeistuksen laskuja nähdään oletettavasti merkittävästi normaalia enemmän, jos koronaviruksen leviäiminen tarttuu talousnäkymiin voimalla. Huomion arvoista on, että tilinpäätöskauden ollessa kiihkeimmillään koronavirus oli ongelma lähtökohtaisesti vain Kiinassa. Merkittävä osa yhtiöiden ohjeistuksista onkin siis annettu tilanteessa, jolloin koronan vaikutuksien oletettiin olevan hyvin rajallisia ja nopeasti ohimeneviä. Tästä tilanne on heikentynyt huomattavasti, mutta lopullisia vaikutuksia on kuitenkin edelleen vaikea arvioida.

– Joissakin yhtiöissä ohjeistusmuutokset voivat olla lieviä, eivätkä ne välttämättä muuta yhtiön kokonaiskuvaa oleellisesti. Lisäksi monissa listalla olevissa yhtiöissä on jo nähty voimakkaita kurssireaktioita, joten lyhyen ajan riskien nousua on jo hinnoiteltu osakkeisiin.

KONEen tulosvaroituksen riski on suoraan riippuvainen epidemian kestosta

– Yhtiö on indikoinut koronasta useiden kymmenien miljoonien eurojen negatiivista liikevoittovaikutusta Q1’20:lle. Koko vuoden 2020 liikevoitto-ohjeistus on 1 250-1 400 MEUR, joten tähän verrattuna arvioitu vaikutus on melko pieni. KONEeella erityisen tärkeillä Kiinan markkinoilla yhtiön omien tehtaiden ja myös toimittajien aktiviteetti on kohonnut, mutta asiakkaiden valmius hissiasennuksiin rakennuskohteissa on edelleen rajoittunutta.

Cargotec on arvioinut koronan vaikutuksen Q1’20:n liikevaihtoon olevan 10-20 miljoonaa euroa 

– Ongelmia on kuitenkin luvassa, jos koronan vaikutus pitkittyy ja heijastuu tilauskertymään myös Q2:lla ja siitä eteenpäin. Cargotecin tilauskannan pituus oli vuodenvaihteessa 6-7 kuukautta ja 2020-ohjeistus vertailukelpoisen liikevoiton paranemisesta ei kestä tilauspettymyksiä.

Konecranes on ollut koronatiedottamisessaan hyvin pidättyväinen

– Yhtiö on vain todennut, että toistaiseksi vaikutukset hankintaketjuun ovat olleet pienehköjä. Valmistavan teollisuuden nopeasti heikentyneet suhdanneindikaattorit Yhdysvalloissa ja Kiinassa (ja uskomme Euroopan seuraavan perässä) eivät kuitenkaan lupaa hyvää tilauskertymälle. Konecranesin tilauskanta oli vuoden alussa 6 kuukauden mittainen ja annettu 2020-ohjeistus liikevaihdon 2-5 %:n orgaanisesta kasvusta ja EBITA-marginaalin paranemisesta on vaarassa tilausten pettäessä.

Lisähaasteen Kemiralle tuo raakaöljyn hinnan huomattava lasku

– Kemira on ohjeistanut sen operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden 410 MEUR:n tasosta. Kiinan liikevaihdon suuruusluokka on yhtiölle noin 5 % vuositasolla ja käsityksemme mukaan koronaviruksen myötä pienellä (noin 15 %) osalla yhtiön Kiinan asiakkaista on ollut tuotantokatkoksia. Maltillisen negatiivisen kysyntävaikutuksen lisäksi arvioimme viruksen heijastumisen toimitusketjuihin tuovan yhtiölle jossain määrin ylimääräistä kustannuspaineita logistiikkakustannuksiin, kun taas yhtiön Kiinan AKD-vahatehtaan ylösajoa koronavirus ei ole käsityksemme mukaan ole häirinnyt. Lisähaasteen Kemiralle tuo raakaöljyn hinnan huomattava lasku, sillä arviomme mukaan nykyisellä hintatasolla Pohjois-Amerikan liuskeöljytuottajien aktiviteetti jatkaa viime vuonna alkanutta laskua. Siten yhtiön öljykemikaaliliiketoiminta vaikuttaa nyt kohtaavan volyymi- ja hintapaineita, joskin liuskeöljyliiketoiminnan kannalta kriittisimmät jaksot ovat Q2 ja Q3. Näiden riskien ja Kiinan haasteiden takia tuloskasvuohjeistuksen saavuttaminen ei ole varmaa.

Fiskarsille Aasian-Tyynenmeren  alue on tärkeä yhtiön tuotantoketjun kannalta

– Fiskars saa Aasian-Tyynenmeren alueelta vain 13 prosenttia liikevaihdosta, mutta alue on tärkeä yhtiön tuotantoketjun kannalta. Fiskarsilla on isot tehtaat Thaimaassa ja Indonesissa sekä pienempi tehdas Kiinassa. Yhtiöllä on myös sopimusvalmistusta alueella. Fiskarsilla on ollut viime vuosina vaikea saada liikevaihtoaan kasvuun, mikä on vaikeuttanut myös tuloksentekokykyä. Yhtiö vie tällä hetkellä läpi kahta merkittävää rakennemuutosohjelmaa, mistä syntyy kertaluonteisia kustannuksia ja haittaa ns. normaaliin liiketoimintaan. Jos tuotantoketjuun tai myyntiin tulisi koronaviruksen takia pidempiaikaisia ongelmia, voisi tällä olla myös tulosta heikentävä vaikutus. Tällöin yhtiön tavoite kasvattaa vertailukelpoista EBITA:a tänä vuonna voisi muuttua haastavaksi.

Marimekon tuloksen saavuttaminen riippuu siitä, kuinka pitkään epävarmuus jatkuu

– Marimekko on ohjeistanut yhtiön liikevaihdon olevan vuonna 2020 edellisvuotta korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi. Yhtiön toiseksi suurin markkina on Aasian-Tyynenmeren alue, jaka kattaa noin 20 prosenttia liikevaihdosta ja siellä sijaitsee myös noin puolet Marimekko-myymälöistä (67/155). Tekstiiliteollisuuden arvoketjulle Aasian-Tyynenmeren alueen merkitys on suuri. Marimekon tuotannosta kuitenkin noin 70 prosenttia tulee Euroopasta ja vain noin 15 prosenttia tulee Kiinasta. Jos toimitusketjussa ilmenevien ongelmien lisäksi ihmisten liikkumiselle ulkona ja kauppojen aukioloajoille tulee joitain rajoituksia viruksen takia, voi tällä olla negatiivinen vaikutus Marimekon myyntilukuihin ja sitä kautta myös tulokseen. Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuuden takia vuoden jälkimmäinen puolisko on yhtiölle usein selvästi tärkeämpi, joten liikevaihto- ja tulosohjeistuksen saavuttaminen riippuu siitä, kuinka pitkään nykyinen epävarmuus jatkuu.

Alma Median liikevaihdosta merkittävä osa tulee syklisesti herkiltä liiketoiminta-alueilta

– Alma Median liikevaihdosta ja liiketuloksesta merkittävä osa tulee syklisesti herkiltä liiketoiminta-alueilta, kuten työpaikka-, auto- ja asuntoilmoituksista, joten yhtiön vakaata vertailukelpoisen liikevaihdon kasvua ja liikevoittoa ennakoiva ohjeistus on volatiilissa markkinaympäristössä riskinen. Suojaa riskeiltä antaa kuitenkin yhtiön vakavarainen tase, joustava kustannusrakenne sekä vahva osinkotuotto.

Sanoman tulosta tuovan Learning -liiketoiminnan riskitaso on maltillinen

– Sanoman ohjeistus (vakaa vertailukelpoinen liikevaihto ja yli 15 %:n operatiivinen kannattavuus) voi olla uhattuna, jos mediaostot Suomessa vähentyvät heikentyvän taloustilanteen myötä merkittävästi ennakoitua enemmän ja/tai yhtiö joutuu peruuttamaan festivaaleja ja tapahtumia koronaviruksen vuoksi. Pääosan Sanoman liikevoitosta muodostavalla Learning -liiketoiminnan riskitaso on kuitenkin arviomme mukaan maltillinen ja tämän vuoksi yhtiöllä on pelivaraa ohjeistuksessa jonkun verran. Lisäksi Sanoman vahva tase ja osinko antavat suojaa turbulenssissa.

Talouskasvun jarrutus iskisi Scanfilin avainasiakkaiden  tilauskertymiin

– Scanfil on ohjeistanut kuluvalle vuodelle 580-640 MEUR:n liikevaihtoa ja 39-43 MEUR:n oikaistua liikevoittoa. Haarukan alalaidat vastaavat HASEC-kaupan H1:lle tuomalla tuella oikaistuna lievästi hyvää viime vuotta heikompaa kehitystä. Arviomme mukaan Scanfil on saanut ajettua Kiinan tuotantoaan (alkuperäisen ennusteen mukaan 20 % kuluvan vuoden myynnistä piti tulla Kiinasta) ylös kohtuullisen ripeästi helmikuun reilun viikon viivästyksen jälkeen, ja Kiinan liiketoimintaan koronaviruksesta kohdistuvia rasitteita oli todennäköisesti myös huomioitu ohjeistuksessa. Tilanne koronaviruksen suhteen on kuitenkin heikentynyt globaalissa mittakaavassa ohjeistuksen antamisen jälkeen ja talouskasvun jarrutus iskisi arviomme mukaan yhtiön avainasiakkaiden (ml. länsimaisia teknologiayhtiöitä) tilauskertymiin ja sitä kautta Scanfilin myyntiin ja tulokseen. Siten Scanfilin absoluuttisesti melko vahvaa tulosta indikoivaan ohjeistukseen yltäminen ei mielestämme ole varmaa. Scanfilin toimintamalli on kuitenkin melko joustava ja yhtiö on sopeutunut historiallisesti erilaisiin markkinatilanteisiin hyvin, joten merkittävää kannattavuuden sakkausta liikevaihdon kohtuullisen selvä laskukaan ei nykyarviomme mukaan aiheuttaisi. 

Keskeisten asiakastoimialojen investointiaktiviteetin lasku heijastuisi väistämättä Exelin tilausvirtoihin

– Exel on ohjeistanut tälle vuodelle liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvua. Ohjeistuksen yhteydessä yhtiö kommentoi koronaviruksen pitkittävän Kiinan tuotannon ylösajoa ja vaikuttavan siten negatiivisesti alkuvuoden tuotantovolyymeihin (Kiinan osuus liikevaihdosta on arviomme mukaan noin 10-15 %). Viruksen maailmanlaajuisen etenemisen myötä kokonaiskuva on kuitenkin heikentynyt, mikä on nostanut tummia pilviä sekä globaalin talouskasvun että Exelin investointivetoisen kysyntäkuvan yläpuolelle.  Keskeisimpien asiakastoimialojen investointiaktiviteetin lasku heijastuisi väistämättä Exelin tilausvirtoihin ja sitä kautta myös liikevaihtoon ja tulokseen. Exelin kova tilauskanta on myös lyhyt, joten kysynnän heikentyminen iskisi nopeasti yhtiön volyymeihin. Siten yhtiön myynnin- ja tuloksen kasvua ennakoivaan ohjeistukseen yltäminen ei ole mielestämme varmaa, vaikka yhtiön rakenteellinen lähtökohta alkaneeseen vuoteen onkin vuoden 2019 lopun ennätyskorkean tilauskannan ja viime vuonna toteutettujen tehostamistoimien myötä varsin tukeva.

Monialayhtiö Aspoa painavat useat tekijät

– Aspo on antanut vuodelle 2020 hyvin varovaisen ohjeistuksen, sillä yhtiö ennakoi liikevoiton ainoastaan kasvavan erittäin heikkoon viime vuoteen verrattuna. Ratkaisevaa ohjeistuksen pitämisen kannalta on, miten ESL:n ja Telkon syklisten loppuasiakkaiden kysyntä kehittyy. Esimerkiksi ESL:lle tärkeän terästeollisuuden kuljetukset voivat laskea vauhdikkaasti loppuasiakkaiden investointihalukkuuden laskiessa ja ESL:n alusten laskeneet käyttöasteet painaisivat varustamon tulosta nopeasti. Myös Telkon loppuasiakkaat ovat syklisiä ja lisäksi ruplan heikentyminen laskee Aspon asiakkaiden ostovoimaa itämarkkinoilla vaikuttaen negatiivisesti Telkon ja Leipurin länsimaisten päämiesten tuotteiden kysyntään. Välittömänä kannattavuusvaikutuksena Telko kärsii kemikaaleja ja muoveja varastoivana jakelijana öljyn hinnan romahduksesta.

NoHo kuuluu koronaviruksen mahdollisten suurimpien kärsijöiden joukkoon

– Yhtiön mukaan koronaviruksen vaikutukset ovat jääneet alkuvuoden osalta hyvin rajallisiksi, mutta virusepidemian pitkittyminen ja/tai pandemiaksi eteneminen heijastuisi ennen pitkää kuitenkin väistämättä asiakaskysyntään ja tämä voisi johtaa pahimmillaan jopa tulosvaroitukseen. Tulosvaroitusriskin realisoituminen on kuitenkin alkuvuonna erittäin epätodennäköistä, koska yhtiön tulos painottuu voimakkaasti vuoden jälkipuoliskolle. Tulosvaroitusriskiä lisää lievästi myös NoHon osakkuusyhtiö Eezy, joka voisi kärsiä koronaviruksen leviämisen myötä Suomen heikentyvästä talouskehityksestä.

Koronavirus luo tulosvaroitusriskin käytännössä koko finanssisektorin ylle

– Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus luo tulosvaroitusriskin käytännössä koko finanssisektorin ylle. Merkittävimmin koronaviruksesta johtuva markkinahermoilu painaa kuitenkin perinteisestä varainhoidosta riippuvaisia yhtiöitä, joita ovat Evli, EAB Group, United Bankers ja Aktia. Koronaviruksen aiheuttama markkinahermoilu heijastuu negatiivisesti varainhoitajien tuloskehitykseen hallinnoitavan varallisuuden laskun (omaisuusarvojen lasku ja rahastoista tapahtuvat lunastukset) kautta. Pitkittyessään koronavirus voi pysäyttää myös transaktioaktiviteetin, mikä painaa finanssiyhtiöiden Corporate Finance -yksiköiden liikevaihto- ja tuloskehitystä. Ohjeistukset antavat yhtiöille kuitenkin jonkin verran liikkumavaraa, ja mahdolliset tulosvaroitukset tullaan näkemään todennäköisesti vasta vuoden jälkipuoliskolla.

Lisää aiheesta:

Nämä osakkeet saattavat hyötyä "stay-at-home" taloudesta

Nordea: koronavirus vie Suomen taantumaan – kylmäpäisyys palkitaan sijoittamisessa

Suomi on yksi Kiinan taloudesta riippuvaisimpia maita

Koronaviruksen vaikutuksia – yksityissijoittajat käyvät kauppaa ennätysvauhtia

Suomalaisyritykset kärsivät jo monin tavoin koronaviruksen leviämisestä

Minkälaisena uhkana suomalaiset yritykset näkevät koronaviruksen?

 

Lisää aiheesta "Markkinat"