Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Hintojen ja tuotantomäärien nousu ryydittivät Fortumin loppukesää

Myös Uniper-omistus näkyi energiayhtiön kohentuneista kolmannen neljänneksen luvuista.

Fortumin liikevaihto oli kasvanut heinä-syyskuussa 1 060 miljoonaan euroon eli yhdeksän prosenttia vuodentakaisesta 971 miljoonasta.

Vertailukelpoinen liikevoitto harppasi peräti 59 prosenttia 153 miljoonaan vertailukauden 96 miljoonasta. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli kohentunut lähes kolmanneksen viime vuodesta ja oli 295 miljoonaa euroa.

- Tulosparannus johtui pääasiassa vesivoiman ja ydinvoiman tuotantomäärien kasvusta sekä saavutetun sähkön hinnan noususta Generation segmentissä. Myös Consumer Solutions- ja Russia-segmenttien tulokset paranivat. City Solutions -segmentin tuloksen heikkenemiseen oli pääsyynä viime vuoden kolmannella neljänneksellä kirjattu 26 miljoonan euron voitto, joka saatiin Fortumin 54 prosentin osuuden myynnistä aurinkovoimayhtiössä Intiassa, osavuosikatsauksessa kerrotaan.

Yhtiön osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 106 miljoonaa, kun viime vuonna samaan aikaan se oli 12 miljoonaa euroa. Potti liittyi pääasiassa Fortumin osuuteen Uniperin tuloksesta.

Osakettaan kohti Fortum teki tulosta kolmannella neljänneksellä 0,20 euroa verrattuna viimevuotiseen 0,05 euroon. Yhtiön mukaan tästä -0,02 euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,10 euroa saksalaiseen osakkuusyhtiöön Uniperiin.

Sateet helpottivat, Uniper alkaa näkyä

Viime vuonna kuiva kesä kiusasi Fortumin vesivoimatuotantoa, mutta tänä vuonna tilanne oli parempi.

 - Kolmannen neljänneksen kohokohta oli Generation-segmentin vertailukelpoisen liikevoiton kaksinkertaistuminen. Vesivoiman tuotantomäärät nousivat normaalille tasolleen vuoden takaiselta historiallisen alhaiselta tasolta. Ydinvoiman tuotantomäärät nousivat niin ikään hyvälle tasolle. Selvästi alhaisemmista spot-hinnoista huolimatta pystyimme nostamaan saavutettua sähkön hintaamme onnistuneella suojauksella, mikä vahvisti tulosta entisestään. Consumer Solutions- ja Russia -segmenttien kehitys jatkui suotuisana ja tulokset paranivat selvästi. Valitettavasti City Solutions -segmentin tulos oli pettymys. Se johtui osittain monista haastavista ulkoisista tekijöistä, ja arvioimme erilaisia sisäisiä toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi, toimitusjohtaja Pekka Lundmark totesi katsauksessa.

Fortum kertoi lokakuun alussa sopineensa ostavansa Elliottin ja Knight Vinken yhteensä yli 20,5 prosentin suuruiset Uniperin osakkeiden potit. Kauppa nostaa Fortumin omistuksen Uniperissa yli 70,5 prosenttiin ja kokonaisinvestoinnin arvon reiluun kuuteen miljardiin euroon.

- Fortum noudattaa tässäkin järjestelyssä tarkkoja investointiperiaatteitaan, jotka tähtäävät omistaja-arvon kasvattamiseen. Järjestelyn loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Uskomme saavamme järjestelyn päätökseen ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä, Lundmark sanoi.

Aivan ongelmatonta Uniperin hankita ei ole ollut.

- Tavoitteemme on ollut sopia yhteisestä kehityssuunnasta Uniperin kanssa siitä lähtien, kun alun perin ilmoitimme Uniper-investoinnistamme noin kaksi vuotta sitten. Uskomme, että Uniperin omistusrakenteen ja osapuolten välisten suhteiden selkiyttäminen vakauttaa Uniperin tilanteen ja palauttaa huomion liiketoimintaan ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

- Olemme myös selvästi ilmaisseet, että edellytämme yhteistyön lisäämistä ja strategioiden yhtenäistämistä, ja että aikomuksemme on lisätä edustustamme Uniperin hallintoneuvostossa. Tämä koskee myös puheenjohtajuutta. Uniperin vastuuntuntoisena ja sitoutuneena omistajana olemme myös tarjonneet Uniperille ja sen työntekijöille sitoumuksia, jotka lisäävät ennakoitavuutta ja vakautta. Neuvottelemme parhaillaan Uniperin kanssa näihin asioihin liittyvistä järjestelyistä.

Lundmarkin mukaan Uniper-investointi vaikutti Fortumin kolmannen neljänneksen tulokseen positivisesti.

- Osuutemme Uniperin tuloksesta 12 viime kuukauden ajalta on jo 532 miljoonaa euroa. On kuitenkin hyvä muistaa, että Uniperin tulos voi mittavien trading-toimintojen vuoksi vaihdella voimakkaastikin.

Investoinnit laskevat jatkossa

Fortum ennakoi Generation-segmentin suojausten pohjoismaiselle tuotannolle olevan tämän vuoden loppuosalla noin 80 prosenttia hintaan 33 euroa/MWh. Ensi vuodelle suojaus on noin 70 prosenttia hintaan 33 euroa/MWh ja vuodelle 2021 noin 35 prosenttia hintaan 33 euroa/MWh.

Energiayhtiö ennakoi investointiensa, yritysostot pois lukien, olevan noin 600–650 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Investointien odotetaan pienenevän ensi vuonna.

Pörssissä Fortumin osavuosiluvut saivat ristiriitaisen vastaanoton ja kurssi on aaltoillut päivän mittaan. Kello 13.24 kurssi oli 1,7 prosentin laskussa 21,66 eurossa, kun ylimmillään se kävi lähellä 22 euroa ja alimmillaan 21,47 eurossa.

Samaan aikaan pörssin yleisindeksi OMXH oli 1,8 prosenttia pakkasella.

 

Fortumin koko kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Katso osavuosikatsauksen webcast täältä

Fortum sijoittajille 

Lisää aiheesta: Analyytikko Fortumin Uniper-lisäostosta: Ei enää edullinen hinta, mutta perusteltua määräysvallan hankkimiseksi

Lisää aiheesta "Markkinat"