Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kesähelteet olivat vahvistaneet panimoyhtiö Olvin myyntiä. Viime vuoden toiselta neljännekseltä myynti oli kasvanut etenkin Valko-Venäjällä ja Liettuassa.

Helteet hellivät Olvia: kevätkesän myynti ja katteet ennätyksiin

Valko-Venäjä vankisti asemaansa panimoyhtiön ykkösalueena.

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi huhti-kesäkuussa 4,9 prosenttia ja oli 227,6 miljoonaa litraa. Myyntivolyymi kasvoi alkuvuonna Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Latvian myynnin muutokseen vaikuttaa alkuvuoden veronkorotukset. Virossa myyntivolyymia on laskenut edellisenä vuonna tehty mietojen alkoholijuomien valmisteverojen kaksinkertaistuminen sekä heinäkuussa toteutetun alkoholiveron laskun aiheuttama myynnin siirtymä kesäkuulta tuleville kuukausille.

Konsernin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 6,6 prosenttia vuodentakaisesta ja oli 124,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa heijastaen myyntivolyymin kehitystä. Myös Latvian myynnin arvo kasvoi volyymin laskusta huolimatta.

Olvin liikevaihto kasvoi koko alkuvuonna 7,5 prosenttia, vaikka edellisen vuoden volyymit olivat historiallisen suuret lämpimän alkukesän johdosta.

- Toisella kvartaalilla päästiin ennätyslukemiin niin myyntivolyymissa, liikevaihdossa kuin liikevoitossakin mitattuna, toimitusjohtaja Lasse Aho kertoo.

Huhti-kesäkuun liikevoitto oli noussut 3,3 prosenttia 19,8 miljoonaan. Konsernin liikevoitto parani alkuvuonna erityisesti Valko-Venäjän hyvän tuloksen myötä. Myös Suomi pystyi parantamaan tulostaan. Viron toisen kvartaalin lasku johtuu pääosin veron alennuksen aiheuttamasta myynnin siirtymästä.

- Liikevoitto parani edellisvuoden ennätysluvuista parantuneen myyntivolyymin, tehokkaamman tuotannollisen toiminnan ja kannattavamman tuotevalikoiman ansiosta. Samanaikaisesti on lisätty markkinointipanostuksia uuden liiketoiminnan kasvattamiseksi, Aho kuvailee.

Tulos verojen jälkeen oli 13,2 miljoonaa euroa verrattuna vuodentakaiseen 14,4 miljoonaan. Lasku johtuu Olvin mukaan verojen kasvusta, koska tytäryhtiöistä kotiutettiin osinkoja merkittävästi aiempaa enemmän.

- Konserniyhtiöiden hyvän tuloskehityksen ansiosta tytäryhtiöistä kotiutettavien osinkojen määrää on nostettu ja kasvaneet verot näkyvät tilikauden tuloksessa, toimitusjohtaja toteaa.

Osaketta kohti tulosta tuli huhti-kesäkuussa 0,62 euroa, kun vuosi sitten samalla jaksolla sitä oli 0,68 euroa.

Kotimaa ja Valko-Venäjä ykkösalueina

Olvin liiketoiminta oli kehittynyt alkuvuonna suotuisasti erityisesti Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Yhtiön mukaan uutuudet saivat laajan jakelun, vienti kasvoi ja alkoholittomien tuotteiden kysynnän kasvu jatkui. Toimintaympäristöä haastavat kuitenkin jatkuvat alkoholilainsäädännön ja verotuksen muutokset.

- Viron osalta vertailtavuutta heikentää valmisteverojen korotuksista johtuneet ennakkomyynnit viime vuonna ja kysynnän heikentyminen erityisesti Suomen ja Viron välisessä satama- ja laivakaupassa sekä Viron kotimarkkinassa. Heinäkuun alussa toteutetulla veron alennuksella uskotaan kuitenkin olevan positiivinen vaikutus myyntiin niin paikallisesti kuin Tallinnan satamakaupassa sekä laivamyynnissä. Loppuvuodesta odotetaankin tuloksellisesti edellisvuotta parempaa, Aho kertoo.

Latviassa valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä heikensi Olvin kysyntää ja näkyi volyymien hienoisena laskuna. Ahon mukaan kannattavuustaso saatiin pidettyä edellisen vuoden tasolla.

- Viron valmisteverojen laskuun vastatakseen Latvia laskee väkevien alkoholijuomien valmisteveroa elokuusta lähtien. Tämän toivotaan estävän merkittävin myynnin siirtymä Viron ja Latvian välisestä rajakaupasta Viron puolelle.

 

Toimitusjohtajan mukaan kotimaassa ei huhti-kesäkuussa aivan ylletty viime vuoden volyymien tasolle, joita nosti vuodentakaisen toukokuun ennätyshelteet. Suomi on Olvin toiseksi suurin myyntimaa Valko-Venäjän jälkeen.

- Olvin toisella kvartaalilla syntyi tilapäinen toimitushaaste, joka aiheutui viime vuoden ennätyskuivan satokauden aiheuttaman ohramaltaan käymisaikojen pidentymisestä. Suomen toisen kvartaalin vertailuluvuissa ei ole vielä mukana Helsinki Distilling Companyn liiketoiminta.

Liettuassakin Olvilla menee hyvin, kiitos Venäjän-viennin.

- Volfas Engelman -brändillä on erityisesti kysyntää Venäjällä. Liikevoittoa kuitenkin rasitti uuden vesiliiketoiminnan aloitukseen liittyvät kustannukset. Uusi luonnon mineraalivesitehdas aloitti toiminnan kevään aikana ensisijaisena kohteena Liettuan kotimarkkina.

Valko-Venäjällä Olvin myyntivolyymi kasvoi ennätyslukemiin sekä kotimaassa että Venäjän viennissä muun muassa hyvän alkukesän sään siivittämänä.

Tasaista tulosta

Olvi odottaa edelleen koko vuoden liikevoiton pysyvän hyvällä viime vuoden tasolla.

Sijoittajille tämä ei kuitenkaan kelvannut, vaan tulosjulkistuspäivänä Olvin kurssi painui 2,2 prosenttia 36,35 euroon. Tästä kurssi toipui hieman perjantaina ja oli noussut aamukaupassa prosentin 36,70 euroon.

Samaan aikaan yleisindeksi OMXH oli 0,8 prosentin nousussa.

Olvi sijoittajille

Olvi löytyy myös Viisaan Rahan kesäsalkusta

Lisää aiheesta "Markkinat"