Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Korkosijoittajallakaan ei ole helppoa vaikeasti ennustettavilla markkinoilla.

Helmikuussa osakerahastoista lunastettiin 209 miljoonaa euroa

Tuore rahastoraportti: Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma pieneni ja oli kuun lopussa 123 miljardia euroa. 

Finanssiala ry:n tuoreen rahastoraportin mukaan Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa nettomääräisesti yhteensä 107 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoma pieneni ja oli kuun lopussa 123 miljardia euroa.

Pitkän ja lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 218 miljoonaa euroa uusia pääomia. Lisää pääomaa kerryttivät myös yhdistelmärahastot 77 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 22 miljoonaa euroa. Osakerahastoista puolestaan lunastettiin 209 miljoonaa euron edestä pääomia.

Lähde: Finanssiala ry

Epävarmuus ja taantuman uhka heijastuivat helmikuussa osakemarkkinoille. Keskeiset osakeindeksit laskivat maailmanlaajuisesti: Standard & Poor’s:in 500 arvokkaimman amerikkalaisen yrityksen indeksi laski viikossa yli 10 prosenttia.

– Korkosijoittajalla ei ollut sen helpompaa: kehittyvien talouksien korkosijoituksissa ja korkeariskisissä yrityslainoissa tuotot jäivät heikoiksi. Sijoitukset valtionlainoihin ylsivät plussalle, koska niiden korot laskivat, todetaan Finassiala tiedotteessa.

– Koronaviruksen aiheuttamien mittavien varotoimenpiteiden talousvaikutuksia on vaikea ennustaa. Kukaan ei tiedä, kuinka moni yritys antaa vielä tulosvaroituksen varotoimenpiteiden takia. Vaikea ennustettavuus luo epävarmuutta, mihin osakemarkkinat sitten reagoivat voimakkaasti. Korkotasot ovat jo lähes ennätyksellisen matalalla tasolla, joten sijoitusmarkkinoilla nyt vaihtoehtojen ja hajauttamisen tärkeys korostuvat, asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä sanoo.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 49 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin eniten kehittyville markkinoille, Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavista rahastoista, yhteensä 235 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7).

Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Lähde: Finanssiala ry

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja kertyi globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 244 miljoonaa euroa. Pääomia lähti erityisesti euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista 147 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 8,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot menestyivät parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,2).

Lähde: Finanssiala ry

 

Avaa: Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet (pdf)

 

Lisää aiheesta "Markkinat"