Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Handelsbankenin kolme rahastoa saa Joutsenmerkin – mitä rahastoilta vaaditaan?

Handelsbankenin kolme rahastoa saa syyskuussa Pohjoismaisen ympäristömerkin. Joutsenmerkityn rahaston suorista sijoituksista vähintään 90 prosentille pitää olla tehty vastuullisuusanalyysi.

Pohjoismaisen ympäristömerkin saa syyskuussa yhteensä kolme Handelsbankenin rahastoa. Pankilla on tämän jälkeen yhteensä neljä Joutsenmerkin saanutta rahastoa sekä kaksi merkin saanutta pörssinoteerattua rahastoa, joilla käydään kauppaa Tukholman pörssissä.

– Joutsenmerkin saaminen on hieno tunnustus tekemästämme työstä. Haluamme olla vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä, ja meille on todella tärkeää, että voimme tarjota kestäviä sijoitusvaihtoehtoja asiakkaillemme, pankin varainhoidon johtaja Mike Peltola sanoo yhtiön tiedotteessa.

Yksi merkinnän saajista on pankin Suomalaiset Pienyhtiöt on osakerahasto, jonka sijoitukset tehdään pääasiassa suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin.

– Rahasto huomioi tarkasti vastuullisen sijoittamisen ja sulkee pois toimialat, jotka ovat ristiriidassa maailmanlaajuisen kestävän kehityksen tavoiteohjelman eli Agenda 2030 kanssa.

Vastuullisen sijoittamisen markkinat kasvavat

Vastuullisen sijoittamisen maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti, ja Joutsenmerkki lanseerasi vuonna 2017 kriteerit sijoitusrahastoille. 

– Kiinnostus vastuullisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin sijoituksiin on voimakkaassa kasvussa. Joutsenmerkki antaa uskottavuutta rahaston kestävistä sijoituksista ympäristön kannalta, Ympäristömerkintä Suomen kriteeripäällikkö Karin Bergbom sanoo.

Joutsenmerkin kriteerien täyttymistä seurataan vähintään vuosittain.

Mitä Joutsenmerkin saaminen edellyttää?

Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ei voi olla mukana yrityksiä, jotka tuottavat fossiilisia polttoaineita, energiaa fossiilisista lähteistä tai ydinvoimaa. Rahaston omistukset eivät myöskään saa valmistaa aseita tai tupakkaa.

Sijoituskelpoisia eivät myöskään ole yritykset, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia.

Joutsenmerkin saaneen rahaston suorista sijoituksista vähintään 90 prosentille pitää olla tehtynä vastuullisuusanalyysi.. ESG-analyysin pohjalta rahaston tulee sijoittaa vähintään puolet varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili.

Rahasto voi myös kerätä pisteitä tekemällä sijoituksia vihreille aloille, kuten uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja energiatehokkuutta lisäävään toimintaan.

Rahastoyhtiön on vähintään kerran vuodessa esiteltävä raportti, jossa kuvataan Joutsenmerkityn sijoitusrahaston vastuullisuustyön tuloksia.

Rahastoyhtiön on julkaistava ja päivitettävä Joutsenmerkityn rahaston omistukset kotisivuillaan vähintään neljästi vuodessa.

Lisäksi rahasto voi kerätä pisteitä pakolliseen vaatimukseen harjoittamalla aktiivista omistajuutta.

Suomessa markkinoitavat Joutsenmerkityt rahastot 

Osakerahastot
Handelsbanken Eurooppalaiset Pienyhtiöt
Handelsbanken Ruotsi Selective
Handelsbanken Suomalaiset Pienyhtiöt
Xact Sverige (UCITS ETF)
Xact Norden (UCITS ETF)
Didner & Gerge Global
Swedbank Robur Transition Global
Swedbank Robur Transition Sweden
Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR)
Tundra Sustainable Frontier Fund

Korkorahastot
Pareto Global Corporate Bond
Ålandsbanken Green Bond ESG

Sijoitusrahastot saivat uusia merkintöjä yli puoli miljardia – raportin uutuus on vastuullisuudesta kertova ESG-luokitus

Tiina Landau: Ilmastolupaukset kertovat suunnitelmista vuosikymmenten päähän

Nuoret ja ikäihmiset pitävät vastuullisuutta erityisen tärkeänä sijoitusvalinnoissaan

Tiesitkö tämän? Helsingin pörssissä on vastuullisuusindeksi

Lisää aiheesta "Markkinat"