Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Suomessa syödään puoli miljoonaa pakettia makkaraa joka päivä. Kuva: HKScan

HKScan ponnisti täpärästi plussalle - osakekohtainen tulos edelleen tappiolla

"Katsauskaudella koronapandemia vaikutti kuitenkin suoritukseemme kaikilla markkina-alueillamme", toimitusjohtaja Tero Hemmilä toteaa. Katso videoesittely.

HKScanin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 440,9 miljoonaa euroa pysyen näin viime vuoden vertailujakson 439,4 miljoonan euron tasolla.

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli huhti-kesäkuussa 0,6 miljoonaa. Vertailujaksolla vuosi sitten liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa miinuksella.

Yhtiön osakekohtainen tulos pysyi edelleen tappiollisena jääden -0,04 euroon.

– Strategiamme keskiössä oleva, vuoden 2019 alussa aloitettu, Turnaround-ohjelma eteni yhtiön kokonaisvaltaisen muutoksen myötä suunnitellusti. Ohjelman aikana saavutettu kumulatiivinen vertailukelpoisen liiketuloksen kvartaalikohtainen parannus oli kesäkuun 2020 lopussa jo yli 53 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja Tero Hemmilä toteaa tulostiedotteessa.

Lähde: HKScan Oyj , Puolivuosikatsaus 2020

Liiketoimintayksiköistä Tanska, Ruotsi ja Suomi paransivat vertailukelpoista liiketulostaan vertailukaudesta.

– Baltiassa vertailukelpoinen liiketulos heikkeni pandemian välillisistä vaikutuksista johtuen. Euroopassa sianlihan hintataso laski alentaen Baltian liiketoimintaamme liittyvien biologisten omaisuuserien arvoa. Baltiassa olemme muuten menneet vahvasti eteenpäin onnistuneilla kaupallisilla ja tuotannollisilla toimilla. 

– Suomessa tulosparannuksen taustalla vaikutti erityisesti siipikarjaliiketoiminnan myönteisen tuloskehityksen jatkuminen, vaikka tulosparannuksen vauhti hidastui.

Lähde: HKScan Oyj , Puolivuosikatsaus 2020

Koronapandemia hidasti tulosparannusta

Yhtiö arvioi pandemian negatiivisen vaikutuksen yhtiön vertailukelpoiseen liiketulokseen olleen huhti-kesäkuussa noin kaksi miljoonaa euroa.

– Kuluttajakysyntä oli toisella vuosineljänneksellä vahva vähittäiskaupassa, mutta samaan aikaan kysyntä food service -kanavassa heikkeni kaikilla kotimarkkina-alueillamme. Voimakkain vaikutus oli Suomessa, mutta oli selvä myös muilla kotimarkkina-alueillamme.

– Kesäkuussa food service -kanavan kysyntä alkoi asteittain vahvistua, mutta on edelleen selvästi alle pandemiaa edeltänyttä aikaa.

Koronakevään kasvanut kuluttajakysyntä kohdistui matalamman jalostusasteen tuotteisiin.

– Tällä oli keskeinen, heikentävä vaikutus yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn.

Lihan markkinahintojen ailahtelu vaikutti myös tulokseen.

– Pandemian seurauksena volatiliteetti on lisääntynyt kansainvälisillä lihamarkkinoilla ja sen odotetaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Euroopassa lihan markkinahintataso on laskenut alkuvuodesta varastojen kasvun myötä aiheuttaen myös välillistä painetta kotimarkkinoidemme hintatasoon. 

– Pandemia vaikutti edelleen myös Kiinan vientiimme. Vientivolyymi Kiinaan kasvoi kuitenkin selvästi vertailukaudesta ja oli lähes tavoitteen mukaisella tasolla. 

Pandemian seurauksena Rauman tuotantoyksikön teurastusprosessin uudistaminen viivästyy.

– Laitetoimitusten aikataulu siirtyy jonkin verran alkuperäisestä. Investoinnin toteuttaminen aloitetaan suunnitellusti loppuvuonna 2020 ja se jatkuu suurelta osin vuoden 2021 alkupuolella.

Näkymänsä HKScan piti ennallaan ja arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.

– Konsernistrategian isossa kuvassa ei ole muutostarpeita, mutta muut pandemian esiin nostamat muutostarpeet arvioidaan ja toteutetaan. Selkeä muutos on nähtävissä muun muassa ruoan verkkokaupassa, joka kasvoi moninkertaisesti verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. 

HKScan Oyj , Puolivuosikatsaus 2020 (pdf)

HKScan sijoittajille

Video: HKScan puolivuosikatsaus 2020, toimitusjohtaja Tero Hemmilän katsaus. (Kesto 6:20)


Lisää aiheesta:

HKScan punnertaa kannattavaksi – rullaava 12 kuukauden liiketulos plussalle

HKScan parantaa kuin sika juoksuaan

Mitä Suomi söi vuonna 2019? - kurkkaa ruokatrendit 50-luvulta tähän päivään

 

 

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"