Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Glaston sinnitteli heikossa markkinatilanteessa – Bystronicin integrointi etenee

Heikkenevä taloussuhdanne rasitti lasinjalostusteknologiaa ja palveluja tuottavan yhtiön loppukesää. Glaston kertoi myös harkitsevansa investointia Heliotrope- älylasituotteyhtiöön.

Glastonin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 54,5 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 47,3 miljoonan euron pro forma -tasosta. Glastonin ostama Bystronic yhdistyi yhtiöön alkuvuonna, joten vuodentakaista vertailua tehdään yhtiöiden pro forma -lukuihin.

Huoltotoiminnan liikevaihto oli kohonnut 17,6 miljoonaan vuodentakaisesta 16,1 miljoonasta.

Vertailukelpoinen liiketulos oli painunut 2,0 miljoonaan vertailukauden 2,4 miljoonasta. Tulosta syntyi siis nyt 3,7 prosenttia liikevaihdosta, kun vastaava suhde oli vuosi sitten 5,0 prosenttia.

Vertailukelpoista liikevoittoa oli heinä-syyskuussa kertynyt 3,1 miljoonaa euroa eli 5,7 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuonna voittoa oli 3,5 miljoonaa ja liikevoittoprosentti 7,5.

Glaston teki kolmannella neljänneksellä vertailukelpoista, osakeantioikaistua osakekohtaista tulosta 0,015 euroa, kun viime vuonna se oli 0,014 (ei pro forma).

Tilaukset vuodentakaista tasoa

Glastonin saamien uusien tilausten määrä oli kolmannella neljänneksellä 45,6 miljoonaa euroa, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavan jakson 44,2 miljoonaa (pro forma). Tilauksista 18,7 miljoonaa oli tullut Glastonille ja 26,9 miljoonaa Bystronicin puolelle.

Huoltotoiminnassa tilauksia kertyi 17,3 miljoonalla eurolla.

Konsernin tilauskanta oli syyskuun lopussa 79,1 miljoonaa euroa, mikä oli vuodentakaista 84,5 miljoonaa alhaisempi.

- Heikosta lämpökäsittelykoneiden kehityksestä huolimatta neljännes oli tyydyttävä. Hiljeneminen lämpökäsittelykonemarkkinalla on jatkunut tänä vuonna, ja tämä oli jo toinen neljännes vaikeahkossa markkinassa. Heat Treatment Technologies -tuotealueen kolmannen neljänneksen saadut tilaukset laskivat lähes 30 prosenttia viime vuoden vastaavalta kaudelta. Tämä oli selvästi odotuksiamme heikompi kehitys ja siksi reagoimme tilanteeseen nopeasti. Ryhdyimme lokakuun alussa toimenpiteisiin, joilla sopeutamme Glaston-segmentin toimintoja tähän odotettua alhaisempaan kysyntään, toimitusjohtaja Arto Metsänen kertoo osavuosikatsauksessa.

Metsäsen mukaan eristyslasikoneiden kysyntä jatkui vahvana ja tilauksien määrä kasvoi.

- Eristyslasin hyödyt muun muassa rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa kasvattavat eristyslasikoneiden kysyntää entuudestaan. Sekä eristyslasi- että lämpökäsittelykoneiden huoltopalvelujen kysyntä oli hyvää kolmannella neljänneksellä. Ajoneuvolasimarkkinoiden matalasuhdanne jatkui, ja lokakuun alussa ryhdyimme toimenpiteisiin myös Automotive-liiketoiminnan sopeuttamiseksi alhaiseen tilauskantaan, muun muassa ottamalla käyttöön lyhennetyn työajan Bystronic glassin Bützbergin toimipisteessä Sveitsissä.

Toimitusjohtajan mukaan Bystronicin integrointi on jatkunut hyvin ja toimintoja on saatu yhdistettyä odotuksia nopeammin. Samalla hyödyt ovat alkaneet näkyä etuajassa.

- Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta olemme jo saavuttaneet 2,3 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Tämä on yli puolet niistä noin neljän miljoonan euron vuosittaisista kustannussynergioista, jotka olemme arvioineet saavuttavamme vuoteen 2021 mennessä.

Metsäsen mukaan yhtiön Heliotrope-projektin tuotekehitys jatkuu ja lähestyy teollistettavissa olevaa tuotetta.

- Kehitys on kestänyt Glastonin odotuksia pidempään, johtuen ensisijaisesti tuotteen hyvin vaativista teknisistä ominaisuuksista, mutta osittain myös projektin rahoituksesta. Parastaikaa käydään neuvotteluja yhtiön rahoittamisesta, johon osallistumista Glaston harkitsee. Investointi ei olisi Glastonille merkittävä. Heliotrope- ja muille älylasituotteille on paljon mielenkiintoa markkinoilla. Heliotrope-yhteistyön myötä Glaston on löytänyt myös muita mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia muun muassa muiden älylasitoimijoiden kanssa, ja keskustelujen uskotaan johtavan tilauksiin lähiaikoina, Metsänen toteaa katsauksessa.

Toisti näkymät

Glaston odottaa edelleen koko vuoden vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton (pro forma) olevan viime vuoden tasolla tai paranevan siitä hieman. Viime vuonna EBITA (pro forma) oli 11,5 miljoonaa euroa.

- Bystronic glassilla oli viime 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuivat kuluvan vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronicin toteutunutta liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronicin neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin tulos painottuu toiselle vuosipuoliskolle, yhtiö toteaa.

Maltillinen reaktio

Glastonin kolmannen neljänneksen luvut saivat miedosti myönteisen vastaanoton pörssissä. Yhtiön kurssi oli kello 14 loivassa 0,9 prosentin nousussa ja kauppaa käytiin 1,110 euron hintaan.

Samaan aikaan pörssin yleisindeksi OMXH oli 0,1 prosenttia miinuuksella.

 

Glastonin koko kolmannen neljänneksen raportti

Glaston sijoittajille

 

Lisää aiheesta "Markkinat"