Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Jatkamme hiilivoimaan perustuvan tuotannon vähentämistä, pienennämme päästöjä ja kasvamme puhtaassa energiassa, toimitusjohtaja Markus Rauramo toteaa. Kuva: Fortum

Fortumin tulos laski - Uniper moninkertaisti yhtiön liikevaihdon

"Fortumin kehitys viime vuosina on ottanut isoja harppauksia ja olemme nyt käännekohdassa", tuore toimitusjohtaja Markus Rauramo toteaa.

Maaliskuussa Fortumista tuli Uniperin enemmistöomistaja ja Uniperista Fortumin tytäryhtiö

Energiayhtiö yhdisti vuoden toisella neljänneksellä Uniperin tuloksen tuloslaskelmaansa, mikä näkyy suurimpina muutoksina raportoiduissa luvuissa edellisvuoteen verrattuna.

Fortumin liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 12 330 miljoonaan viime vuoden vertailujakson 1 144 miljoonaa eurosta. Analyytikkojen konsensusennuste arvioi liikevaihdoksi 8 136,9 miljoonaa euroa.

Energiayhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli 207 miljoonaa, kun se vertailukaudella se oli 232 miljoonaa euroa. Analyytikkojejn konsensusennuste oli 243 miljoonaa euroa.

Vuoden toisen kvartaalin osakekohtainen tulos oli 0,35, euroa, josta 0,20 euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Vuodentakaisella vertailujaksolla osakekohtaista tulosta kertyi 0, 69 euroa.

Yhtiön osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli toisella kvartaalilla 37 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 461 miljoonaa euroa. Lasku johtuu siitä, että Uniper on nyt tytäryhtiö.


Heinäkuun alussa työnsä aloittanut Fortumin uusi toimitusjohtaja Markus Rauramo toteaa energiayhtiön olevan käännekohdassa.

– Lyhyen aikavälin päätavoitteeni on muodostaa yhteinen strategia koko konsernille vuoden loppuun mennessä. Jatkamme hiilivoimaan perustuvan tuotannon vähentämistä, pienennämme päästöjä ja kasvamme puhtaassa energiassa. 

Fortum kertoo jatkavansa liiketoimintaportfolionsa tarkentamista.

– Tiettyjen kaukolämpöliiketoimintojemme käynnissä oleva strateginen arviointi etenee hyvin. Heinäkuun alussa allekirjoitimme sopimuksen Järvenpään ja Tuusulan alueen kaukolämpöliiketoimintamme myynnistä 375 miljoonalla eurolla, ja odotamme kirjaavamme kaupasta noin 290 miljoonan euron myyntivoiton kolmannen neljänneksen tulokseemme. Heinäkuun lopussa ilmoitimme myös harkitsevamme strategisia vaihtoehtoja 50 %:n omistuksellemme Stockholm Exergissä ja lisäksi käynnissä on arviointi Puolan ja Baltian kaukolämpöliiketoimintoista.

Lähde: Fortum Oyj Tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus

Matalat sähkönhinnat heikensivät tulosta

Generation-segmentti vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Huhti-kesäkuussa segmentin kokonaissähköntuotanto pieneni vesivoiman ja ydinvoiman tuotantomäärien laskun sekä aiempaa pidempien ydinvoimahuoltojen seurauksena. Samaan aikaan segmentin saavutettu sähkönhinta laski 1,4 euroa/MWh eli 4 prosenttia.

–  Tämä vastaa 4 prosentin laskua, mikä on korkeiden suojaustasojen ansiosta vähäinen verrattuna 84 prosentin pudotukseen spot-hinnoissa, tulostiedotteessa kerrotaan.

Generation-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski 9 prosenttia.

– Matalat sähkönhinnat heikensivät Generation-segmentin tulosta, mutta korkeat suojaustasomme pehmensivät pudotusta. 

Venäjällä sähkönkulutus laski koronapandemian ja öljy- ja kaasuteollisuuden sähkön kysynnän heikkenemisen seurauksena, mikä alensi sähkön markkinahintaa.

– Lisäksi Venäjän rupla heikkeni, ja näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta Russia-segmentin tulos laski selvästi viime vuodesta.

City Solutions -segmentttiin kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö ja muut kiertotalouden ratkaisut sekä aurinkovoiman tuotanto, palvelut ja uuden biomassapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Intiassa. Segmenttiin kuuluu myös Fortumin omistusosuus Stockholm Exergistä.

Consumer Solutions -segmentti kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa, Puolassa ja Espanjassa.

– Consumer Solutions- ja City Solutions -segmenttien tulokset pysyivät vakaina, Rauramo kertoo.

Uniper teki tulosta alkuvuodesta

Rauramo toteaa Uniperin hyödyntäneen onnistuneesti kaasumarkkinoita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 

– Tämä kasvatti Fortumin osakkuusyhtiötuloksista kirjaamaa voittoa ensimmäisellä neljänneksellä ja samalla Uniperin vaikutus Fortumin toisen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon aleni. 

Sähkön hintojen lasku Pohjoismaissa ja sähkönkysynnän heikkeneminen Venäjällä osui myös Uniperiin. 

– Uniperin suojaukset ja toimintojen optimointi kuitenkin lievensivät vaikutuksia suurelta osin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. 

Fortum kertoo nostaneensa alkuviikosta Uniper omistustaan 75,01 prosenttiin.

Fortum Oyj Tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus (pdf)

Fortum sijoittajille

Lisää aiheesta:

Fortum harkitsee Stockholm Exergin omistusosuudesta luopumista

Markus Rauramosta Fortumin toimitusjohtaja

Fortum alamäessä "ailahtelevilla" markkinoilla

 

Lisää aiheesta "Markkinat"