Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Fortumin hallituksen ehdotus suunnatusta maksuttomasta osakeannista Solidiumille saattaa kaatua, sillä se vaatisi taakseen 67 prosentin määräenemmistön. Kuva: Fortum

Fortumin suurimmat omistajat harkitsevat vielä

Kysyimme Fortumin suurimmilta omistajilta, miten ne aikovat äänestää ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Valtion jälkeen Fortumin suurimmat omistajat ovat kolme eläkevakuuttajaa: Ilmarinen (omistusosuus 2,12 %), Varma (1,38 %) ja Elo (1,12 %). Seuraavaksi tulevat Kela 0,77 prosentin osuudellaan ja Kurikan kaupunki 0,7 prosentin omistuksella.

Kysyimme näiltä viideltä, miten ne aikovat äänestää 23. marraskuuta Fortumin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jolle yhtiön hallitus ehdottaa suurimmalle omistajalle Solidiumille suunnattua maksutonta osakeantia.

Kysymykset lähetettiin Fortumin suuromistajille sähköpostitse perjantaina 11.11. ja vastausaikaa annettiin maanantaihin 14.11. kello 12 saakka. Kysymykset lähetettiin vastaajien toimitusjohtajille/kaupunginjohtajalle ja kopiona viestintäjohtajille. Sähköpostikyselyssä tarjottiin mahdollisuutta myös perustella vastausta muutaman virkkeen verran.

Varma kertoi äänestävänsä hallituksen esityksen puolesta. ”Arviomme mukaan esityksen hyväksyminen on yhtiön edun mukaista, vaikka olisimme toivoneet ensisijaisesti rahoituspakettia, jossa ei olisi ollut mukana ilmaista antia pääomistajalle,” johtaja Katri Viippola perustelee Varman kantaa.

Työeläkeyhtiö Elon kanta oli vielä maanantaina auki. ”Aiomme osallistua Fortumin ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Haluamme vielä käyttää aikaa selvitystyöhön, jotta päätöksemme on huolellisesti harkittu,” Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson vastaa.

Hän toteaa Fortumin johdon ja hallituksen tulleen siihen johtopäätökseen, että rahoitusjärjestely on välttämätön.

”Tärkein arvioitava asia on, onko kyseessä osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhtiön kannalta ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta,” Pettersson sanoo.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen viestintäpäällikkö Eeva Ketvel ilmoitti Ilmarisen voivan kommentoida asiaa vasta äänestämisen jälkeen. Maanantai-iltaan mennessä Ilmarinen ei ollut vielä äänestänyt.

Kelan viestintäjohtaja Ville Korhonen kertoi maanantaina Kelan muodostavan kantaansa parhaillaan, mutta ei kertonut sitä Viisaan Rahan lukijoille.

Kurikan tiedottaja Maria Parkkonen ilmoitti toimeksi saaneena, että Kurikan kaupunki ei kommentoi.

Valtion ohella viidestä suurimmasta omistajasta kaksi ei siis kerro kantaansa, kahdella oli kannanmuodostus kesken vielä maanantaina 14.11. ja yksi eli Varma aikoo äänestää Fortumin hallituksen esityksen puolesta.

Fortumin hallituksen ehdotus vaatii määräenemmistön, eli 67 prosenttia, taakseen tullakseen yhtiökokouksen päätökseksi. Äänestäminen tapahtuu ennakkoon 16.11. kello 16 mennessä. Äänestä täällä

Lisää aiheesta "Markkinat"