Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo Fortumin keskittyvän Uniperin pääomistajana yhtiöiden strategioiden yhteensovittamiseen.

Fortum paransi tulostaan viidenneksen - Uniper toimi veturina

"Osuutemme osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta nousi lähes 750 miljoonaan euroon, mikä johtuu suurelta osin osuudestamme Uniperin tuloksesta", toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo tilinpäätöstiedotteessa.

Fortumin liikevaihto laski loka–joulukuussa 3 prosenttia, mutta vertailukelpoinen liikevoitto parani 20 prosentilla 333 miljoonasta eurosta 398 miljoonaan.

Koko vuoden tulosparannus oli samaa luokkaa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,191 miljardia. Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus tuloksesta oli 744 miljoonaa euroa ja liittyi pääasiassa Fortumin osuuteen Uniperin tuloksesta.

Vuoden 2019 osakekohtainen tulos nousi 0,95 eurosta 1,67 euroon, josta 0,71 euroa liittyi Uniperiin.  Fortumin hallitus esittää viime vuoden tapaan 1,10 euron osinkoa osaketta kohden.

Fortumin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle ovat tänä vuonna noin 75 prosenttia hintaan 34 euroa/MWh ja ensi vuodelle noin 40 prosenttia hintaan 33 euroa/MWh.

Lähde: Fortumin vuoden 2019 tilinpäätöstiedote

– Vuonna 2019 jatkoimme päättäväisesti Fortumin strategian toteuttamista. Keskityimme kaikissa liiketoiminnoissamme toiminnan tehostamiseen, uudelleenarvioimme kaukolämpöliiketoimintojamme, jatkoimme aurinko- ja tuulivoiman rakentamista, sovimme Uniper-omistusosuutemme kasvattamisesta ja paransimme taloudellista tulostamme merkittävästi. Vuoden lopussa saavutimme toisen pitkäaikaisista taloudellisista tavoitteistamme, 10 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

– Vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi yli 200 miljoonalla eurolla 1,2 miljardiin euroon, pääasiassa Generation-segmentin selvän tulosparannuksen ansiosta. Hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat myös Consumer Solutions- ja Russia -segmenttien edellisvuotta paremmat tulokset. Lisäksi osuutemme osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta nousi lähes 750 miljoonaan euroon, mikä johtuu suurelta osin osuudestamme Uniperin tuloksesta

Yhtiön vertailukelpoisen nettovelan suhde käyttökatteeseen oli vuoden lopussa 3,0. 

– Voin ilokseni todeta myös, että Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnin loppuunsaattamisen sekä pohjoismaisten tuulivoimalaitosten 80 prosentin osuuden myynnin myötä saavutimme tammikuussa 2020 myös toisen pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteemme: vertailukelpoinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen noin 2,5x. Vahvan rahavirran ylläpitäminen ja johdonmukainen velkaantumisasteen pienentäminen ovat myös keskeiset luottoluokitukseemme vaikuttavat tekijät. Fortumille vähintään BBB tason vahva investment grade -luottoluokitus on tärkeä varmistaaksemme taloudellisen joustovaran ja rahoitusasemamme Uniper-kaupan jälkeen.

Fortumin ja Uniperin strategioiden yhteensovittaminen

Lokakuussa Fortum ilmoitti yli 20 prosentin Uniperin lisäosuuden ostamisesta. Yhdysvalloissa kaupalle saatiin hyväksyntä joulukuussa. Marraskuussa myös Venäjän hallituksen komissio antoi kaupalle hyväksyntänsä tietyin ehdoin.

–  Ehtojen yksityiskohtien selvittäminen on viivästynyt Venäjän hallituksen äskettäisen vaihtumisen vuoksi, Lundmark sanoo.

– Odotamme edelleen, että kauppa saadaan päätökseen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuten olemme jo aiemmin todenneet, enemmistöosuuden myötä edellytämme, että Uniperin hallintoneuvoston kokoonpanoa päivitetään vastaamaan Fortumin omistusosuutta, mihin luonnollisesti sisältyy puheenjohtajuus.

Lundmark kertoo Fortumin keskittyvän Uniperin pääomistajana yhtiöiden strategioiden yhteensovittamiseen.

– Fortumilla ja Uniperilla on jo nyt hyvät valmiudet edistää Euroopan energiamurrosta. Molemmat yhtiöt hyötyisivät kuitenkin vielä enemmän yhteisestä strategiasta, jonka tavoite on mahdollistaa hiilineutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä.

– Eurooppalaiset odottavat, että siirtymäaikana energiayhtiöt toteuttavat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta huolehtivat samalla kohtuuhintaisen sähkön ja lämmön saatavuudesta kaikkina aikoina. Saksan hallituksen viime viikon lakiehdotus hiilen alasajosta heijastaa näitä vaatimuksia – hiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa lopetetaan asteittain viimeistään vuoden 2038 loppuun mennessä.

– Fortumin strategia tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja huomioimme tavoitteen myös investoinneissamme. Olemme tyytyväisiä Uniperin päätökseen sulkea yhtiön vanhat kivihiililaitokset Saksassa, kun yhtiön uusi hiilivoimalaitos Datteln 4 otetaan käyttöön. Niin kauan kun hiiltä on käytettävä toimitusvarmuuden takaamiseksi Saksassa, on järkevää käyttää tuotannossa tehokkaimpia ja puhtaimpia laitoksia.

Tilinpäätöstiedotteessa Fortum kertoo tiukentavansa vuoden 2020 ilmastotavoitettaan oman tuotannon osalta hiilidioksidipäästöjen osalta 10 prosentilla, 180 hiilidioksidigrammaan kilowattitunnilta.

– Rakennamme lisää aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntäen samalla pääomankierrätykseen perustuvaa liiketoimintamalliamme, mikä tarjoaa meille mahdollisuuden lisätä investointeja rajallisella omalla pääomalla. Toinen merkittävä keino päästöjen vähentämiseen on Espoon kaukolämpötuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana.

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan tänä vuonna noin 700 miljoonaa euroa, kun aiemmin investointien ennustettiin jäävän alle 600–650 miljoonan euron. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Luku sisältää noin 200 miljoonaa euroa aurinko- ja tuulivoimainvestointeja pääoman kierrätykseen tähtäävän liiketoimintamallin mukaisesti.

Fortum harkitsee lii­ke­toi­min­tojen myyntiä Puolassa, Baltiassa ja Järven­päässä

Fortum tiedotti tänään myös päättäneensä käynnistää Puolassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Järvenpäässä sijaitsevien kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoimintojensa tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnin. Yksi vaihtoehdoista on myös kyseisten toimintojen myynti. 

– Alustavien arvioiden perusteella erilainen omistusrakenne voisi paremmin mahdollistaa näiden kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoimintojen kasvun ja arvonluonnin jatkossa, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Arvioinnin kohteena olevien liiketoimintojen yhteenlaskettu käyttökate vuonna 2019 oli noin 120 miljoonaa euroa.

Puolassa Fortumilla on kaukolämpölaitoksia ja se toimittaa kaukolämpöä verkossaan viidessä kaupungissa: Plockissa, Czestochowassa, Bytomissa, Zabrzessa ja Wroclawissa. Lisäksi Fortumilla on kaksi monipolttoainekäyttöistä lämmön- ja sähkön yhteistuotantolaitosta (CHP), Czestochowassa ja Zabrzessa. Näiden laitosten myynti vuonna 2019 oli 3,3 TWh lämpöä ja 0,6 TWh sähköä, ja toimintojen käyttökate oli 43 miljoonaa euroa.

Baltiassa Fortum tuottaa kaukolämpöä viidessä kaupungissa: Virossa Tartossa ja Pärnussa, Latviassa Jelgavassa ja Daugavpilsissä sekä Liettuassa Klaipedassa. Lisäksi Fortum omistaa neljä CHP-laitosta ja 49 prosenttia rakenteilla olevasta laitoksesta Kaunaksessa, Liettuassa. Vuonna 2019 Fortumin myynti Baltian maissa oli 1,5 TWh lämpöä ja 0,6 TWh sähköä, ja toimintojen käyttökate, mukaan lukien bioenergian tuet oli 66 miljoonaa euroa.

Toiminnot työllistävät yhteensä noin 530 henkilöä, joista puolet ovat Puolassa ja puolet Baltian maissa.

Fortumin kaukolämpöliiketoiminnat Järvenpää-Tuusulan alueella sisältävät CHP-laitoksen ja kaukolämpöverkon. Vuonna 2019 myynti oli 0,3 TWh lämpöä ja 0,1 TWh sähköä ja käyttökate 11 miljoonaa euroa. Laitoksen käyttö- ja kunnossapitopalvelut on ulkoistettu.

Vaisu reaktio

Sijoittajat eivät täysin vakuuttuneet Fortumin luvuista, vaan osake päätti tulospäivän 0,5 prosentin laskulla 21,99 euroon. 

Pörssin yleisindeksi OMXH nousi vilkkaana tulospäivänä 1,1 prosenttia 10 521,85 pisteeseen.

 

Fortum sijoittajille

Katso Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta

 

 

 


 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"