Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Fortumin osuus Uniperin voitosta oli lähes puoli miljardia euroa, mikä kasvatti ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta 176 prosenttia, toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo. Kuva: Fortum

Fortum alamäessä "ailahtelevilla" markkinoilla

– Covid-19 -viruksella ei toistaiseksi ole ollut merkittäviä vaikutuksia Fortumin liiketoimintaan, toimitusjohtaja Pekka Lundmark toteaa.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto oli alkuvuonna 393 miljoonaan euroa pudoten neljä prosenttia viime vuoden vertailujakson 408 miljoonasta. Analyytikkojen konsensusennuste odotti 382 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa.

Yhtiön liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 1 357 miljoonaa euroa. Viime vuoden vertailujaksolla liikevaihto oli 1 690 miljoonaa euroa.

– Markkinaympäristö oli ensimmäisellä neljänneksellä haasteellinen ja ailahteleva. Pohjoismaiden hydrologia kääntyi selvästi märemmäksi jo joulukuussa 2019 ja tämä jatkui alkuvuonna, mikä painoi hintoja alaspäin merkittävästi edelleen vuoden 2020 alussa. Maaliskuussa öljyn ”hintasota” ja Covid-19-pandemia ravistelivat markkinoita. Tämä aiheutti lisää hintapaineita jo aiemmin laskeneisiin hyödykkeiden hintoihin ja pohjoismaisiin sähkönhintoihin, toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo yhtiön tulostiedotteessa.

Lundmark arvioi, ettei koronaviruspandemialla ole toistaiseksi ole ollut merkittäviä vaikutuksia Fortumin liiketoimintaan, mutta pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia on edelleen mahdotonta arvioida.

– Olemme hyötyneet pohjoismaisen sähkönhinnan melko korkeasta suojausasteesta kuluvana vuonna, ja suojauksemme vuodelle 2021 ovat myös tavallista korkeammat, mikä pienentää sähkönhintojen jyrkän laskun vaikutusta.

Osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa, josta 0,22 euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,53 euroa Uniperiin.

– Fortumin osuus Uniperin voitosta oli lähes puoli miljardia euroa, mikä kasvatti ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta 176 prosenttia. Vaikka luku sisältääkin Uniperin tuloksen sekä vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä että vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä, tämä on erinomainen aloitus vuodelle.

– Työskentelemme edelleen taseemme vahvistamiseksi, rahavirran optimoimiseksi sekä varmistaaksemme hyvän luottoluokituksen.

Fortumin tavoitteena on vähintään BBB-tason investment grade -luottoluokitus.

– Keskitymme kannattavuuden parantamiseen, investointiemme tuottavuuden varmistamiseen sekä tuotantorakenteemme jatkuvaan optimointiin. Saavutimme vuonna 2019 pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme - sijoitetun pääoman tuotto ja vertailukelpoinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen.

Lähde: Fortumin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaus

Tulos parani useimmissa segmenteissä

Generation-segmentti vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Generation-segmentissä kasvaneen vesivoiman tuotannon positiivinen vaikutus oli suurempi kuin saavutettujen sähkönhintojen laskun vaikutus.

Russia-segmentti koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Sen tulos pysyi edellisvuoden tasolla.

Consumer Solutions -segmentti kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa, Puolassa ja Espanjassa.

– Segmentin tulos parani jo kymmenentenä peräkkäisenä neljänneksenä, Lundmark kertoo.  

Lähde: Fortumin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaus.

City Solutions jäi selvästi vertailukaudesta. Siihen kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö ja muut kiertotalouden ratkaisut sekä aurinkovoiman tuotanto, palvelut ja uuden biomassapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen. 

– City Solutionsin tuloksen heikentyminen johtui osittain rakenteellisista muutoksista, pääasiassa Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä, mutta myös ennätyksellisen lämmin talvi ja alhaiset sähkönhinnat rasittivat segmentin tulosta merkittävästi. 

Yhtiö kertoo jatkavansa edelleen kaukolämpöliiketoiminnan strategista arviointia kaikissa Baltian maissa, Puolassa ja Järvenpäässä. 

Tiukempaa päästökauppaa

Uniper raportoidaan omana segmenttinään vuoden toisesta neljänneksestä lähtien.

– Seuraava tavoitteemme on luoda yhteinen visio ja yhteensovittaa Fortumin ja Uniperin strategiat. Strategiatyön yhtenä tavoitteena on asettaa konsernille uudet sovellettavat pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet sekä kunnianhimoiset, molempien yhtiöiden toiminnat kattavat ilmastotavoitteet viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

Lundmark toteaa yhtiön kannattavan tiukasti päästökauppajärjestelmän tiukentamista.

– Päästökauppajärjestelmä määrittää päästöjen kokonaismäärän, eikä se, mitkä yksittäiset laitokset ovat toiminnassa ja mitkä eivät ole. Tämä pätee myös paljon keskustelua herättäneeseen Datteln 4 -voimalaan. Koska päästöoikeuksien tarjonta pienenee vuosi vuodelta, järjestelmä ajaa tehottomimmat laitokset vähitellen pois markkinoilta.

Uniper pisti tavoitteet uusiksi

Yhtiön mukaan Uniper kaupan jälkeen sen liiketoimintaprofiili on muuttunut niin, etteivät nykyiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yhtiön mukaan enää ilmennä asianmukaisesti konsernin nykyistä liiketoimintaprofiilia. Uudet pitkän aikavälin tavoitteet asetetaan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Tämän vuoksi Fortumin hallitus päätti tänään poistaa seuraavat tavoitteet vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien: Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 10 %, vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhde noin 2,5x.

Osinkopolitiikka pysyy kuitenkin ennallaan. 

– Tavoitteena on maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka on 50–80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark siirtyy Nokian toimitusjohtajaksi viimeistään elokuun 2020 lopussa. Seuraajan hakuprosessi on käynnissä.

 

Fortum osavuosikatsaus Q1/2020

Katso englanninkielinen webcast-tallenne tulosjulkistuksesta.

 

Lisää aiheesta:

Huhtikuun ostoralli: Nordnetin ostetuimpien kärjessä tiukasti Fortum ja Sampo

Nokia nappasi toimitusjohtajan Fortumista - Rajeev Suri lähtee

Fortum sinetöi Uniper kaupat

Fortum paransi tulostaan viidenneksen - Uniper toimi veturina

 

Lisää aiheesta "Markkinat"