Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Fiva räpsäytti S-Pankille lähes miljoonan sakot – syynä liian höllä rahanpesun torjunta

S-Pankki ei täyttänyt riittävässä määrin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. FIM Varainhoito sai julkisen varoituksen, koska se ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja.

Finanssivalvonta on määrännyt 980 000 euron seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle, koska sen riskiperusteinen toimintatapa ei ollut riittävän kattava vastatakseen rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain vaatimuksia eikä se ollut hankkinut asiakkailta riittäviä tuntemistietoja. Lisäksi S-Pankki Oy:n tietojärjestelmissä ja prosesseissa on ollut puutteita.

Puutteet koskivat S-Pankin asiakkaiden tuntemiseen liittyviin prosesseihin vuosina 2014–2017. Pankin mukaan sen asiakkaille ei aiheutunut haittaa prosesseissa olleista puutteista.

Samassa yhteydessä Finanssivalvonta on antanut FIM Varainhoito Oy:lle julkisen varoituksen, koska se ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan vuosina 2017−2018 tekemässä tarkastuksessa, joka koski rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitetun jatkuvan seurannan järjestämistä. S-Pankissa tehdyssä tarkastuksessa arvioitiin pankkikonsernin asiakkaiden tuntemistietoja, jolloin tarkastus laajentui koskemaan myös FIM Varainhoitoa.

- Tarkastushavaintojen perusteella ei ole ollut syytä epäillä, että S-Pankin tai FIM Varainhoidon toiminnassa olisi syyllistytty rikoslaissa tarkoitettuihin rahanpesurikoksiin. Finanssivalvonta tarkastaa säännöllisesti valvottavien toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riittävyyden osalta, Fiva kertoo.

S-Pankki ei täysin samaa mieltä

S-Pankki korostaa, ettei prosessien puutteista koitunut haittaa sen asiakkaille eikä pankkia epäillä rahanpesusta.

- Asiakkaiden tuntemiseen liittyvät prosessit ovat tärkeitä koko toimialan luotettavuudelle, joten suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti. Finanssivalvonnan päätös koskee prosesseihin liittyviä puutteita. S-Pankkia ei epäillä rahanpesusta, S-Pankin lakiasiainjohtaja Jussi Sokka sanoo.

Yhtiö ei täysin jaa viranomaisen näkemystä.

- Vaikka emme ole kaikilta osin samaa mieltä Finanssivalvonnan kanssa, niin hyväksymme päätöksen. Oman näkemyksemme mukaan esimerkiksi niillä asiakkailla, joilla on tili S-Pankissa vain Bonusten keräämistä varten, on huomattavasti normaalia pienempi rahanpesuriski, Sokka toteaa.

S-Pankki korjasi prosessejaan oma-aloitteisesti jo ennen Finanssivalvonnan tarkastusta ja kehittää yli kolmen miljoonan asiakkaansa tuntemiseen liittyviä toimintamalleja jatkuvasti. Toimintatapoja käytiin avoimesti läpi toimialaa valvovien viranomaisten kanssa myös tarkastelujakson aikana.

 

Fivan lausunnon S-Pankista voi lukea täältä

Fivan päätös FIM Varainhoidosta löytyy täältä

Lisää aiheesta "Markkinat"