Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Fiskarsin tulosvaroitus: tilanne muuttuu nopeasti, arvioidut riskit ovat toteutumassa

"Totesimme aiemmin ohjeistuksessamme, että seuraukset koronaviruksen leviämisestä voivat vaikuttaa koko vuoden kehitykseen, ja tämä riski on nyt toteutumassa", toimitusjohtaja Jaana Tuominen sanoo.

Fiskars perui tänään 5.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020.

– Koronaviruksen leviämisen takia on epätodennäköistä, että vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuonna 2020. Koska tilanne muuttuu nopeasti, perusteltua arviota mahdollisista vaikutuksista on liian aikaista tehdä. Fiskars pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida, todetaan yhtiön pörssitiedotteessa.

– Olemme odottamattoman tilanteen edessä ja teemme kaikkemme sen hallitsemiseksi. Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi ovat meille keskeisen tärkeää. Tilanne on alkanut vaikuttaa kysyntään. Totesimme aiemmin ohjeistuksessamme, että seuraukset koronaviruksen leviämisestä voivat vaikuttaa koko vuoden kehitykseen, ja tämä riski on nyt toteutumassa, toimitusjohtaja Jaana Tuominen kommentoi.

Aiemmat näkymät vuodelle 2020: ”Vuonna 2020 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019. Valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

– Fiskars jatkaa kasvupanostuksia ja keskittyy kannattavuuden parantamiseen käynnissä olevien uudelleenjärjestely-ja muutosohjelmien avulla. Ohjelmien odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä. Tästä johtuen yhtiö ei anna arviota vertailukelpoisen liikevaihdon osalta vuodelle 2020. Lisäksi useilla keskeisillä markkinoilla on epävarmuustekijöitä, kuten mahdolliset muutokset tuontitulleissa tai seuraukset koronaviruksen leviämisestä, jotka voivat vaikuttaa koko vuoden kehitykseen.

Aasian-Tyynenmeren alue tärkeä tuotantoketjun kannalta

Inderes nosti viime viikolla Fiskarsin yhdeksi potentiaaliseksi tulosvaroittajaksi koronaviruksen takia.

– Fiskars saa Aasian-Tyynenmeren alueelta vain 13 rposenttia liikevaihdosta, mutta alue on tärkeä yhtiön tuotantoketjun kannalta. Fiskarsilla on isot tehtaat Thaimaassa ja Indonesiassa sekä pienempi tehdas Kiinassa. Yhtiöllä on myös sopimusvalmistusta alueella. Fiskarsilla on ollut viime vuosina vaikea saada liikevaihtoaan kasvuun, mikä on vaikeuttanut myös tuloksentekokykyä. Yhtiö vie tällä hetkellä läpi kahta merkittävää rakennemuutosohjelmaa, mistä syntyy kertaluonteisia kustannuksia ja haittaa ns. normaaliin liiketoimintaan. Jos tuotantoketjuun tai myyntiin tulisi koronaviruksen takia pidempiaikaisia ongelmia, voisi tällä olla myös tulosta heikentävä vaikutus. Tällöin yhtiön tavoite kasvattaa vertailukelpoista EBITA:a tänä vuonna voisi muuttua haastavaksi, Inderes totesi katsauksessaan.

Lisää aiheesta:

Inderes: Helsingin pörssissä odotettavissa joukko negatiivisia tulosvaroituksia

Suomen Pankin 2 laskelmaa: Kuinka syvälle talous vajoaa?

Ekonomistin pikakommentti: Koronavirus iskee kovaa

Nämä osakkeet saattavat hyötyä "stay-at-home" taloudesta

BLOGI // Aki Pyysing: Paniikki on sijoittajan paras ystävä

 

Lisää aiheesta "Markkinat"