Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Laivatoimitusten ansiosta Suomen vienti vetää vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna hidastuva kasvu on hyvin riippuvaista kotimaisesta kysynnästä. Kuva: Meyer Turku

Etla alensi jälleen kasvulukuja - taantuma häämöttää ensi vuonna lähes 50 prosentin todennäköisyydellä

Ensimmäistä kertaa Etlan suhdanne-ennusteessa on nyt mukana laskelma taantuman todennäköisyydestä. Heikkenevä talouskasvu on seurausta ennen kaikkea euroalueen ja maailmantalouden kasvun hiipumisesta. Julkistalouden tasapaino heikkenee paitsi hidastuvan kasvun, myös hallituksen menolisäysten takia. 

Etlan tänään julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu selvästi. Kokonaistuotanto kasvaa 1,1 prosenttia tänä vuonna ja 0,9 prosenttia ensi vuonna. 

Heikkenevä talouskasvu on seurausta ennen kaikkea euroalueen ja maailmantalouden kasvun hiipumisesta. USA:n talous pysyy vielä tänä vuonna kohtalaisessa 2,2 prosentin kasvuvauhdissa, mutta ensi vuonna kasvu on 1,6 prosenttia. Myös EU- sekä euroalueella kasvu hidastuu selvästi ja bkt:n ennustetaan kasvavan prosentin verran tänä vuonna ja 0,9 prosenttia ensi vuonna. Etla on alentanut euroalueen ennustettaan keväästä, sillä Saksan talous on todennäköisesti ajautumassa taantumaan kuluvalla neljänneksellä. Myös Britannia kärsii kaoottisen EU-eroprosessin epävarmuudesta.

– Jos sopimukseton brexit toteutuu, euroalueen kasvu hidastuu pari prosenttiyksikön kymmenystä enemmän kuin perusennusteessamme, Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus huomauttaa.

 

Ennusteen mukaan riski ennustettua huonommasta kehityksestä on nyt merkittävä. USA-Kiina-kauppasota on laajenemassa edelleen, lisäksi kauppasota saattaa kiihtyä uudelleen myös Yhdysvaltojen ja EU:n välillä. Yhdysvaltojen Kiinan tuontiin soveltama keskimääräinen tullitaso on noussut viime vuoden noin kolmesta prosentista peräti 21 prosenttiin kuluvana vuonna, samalla Kiinan Yhdysvaltojen tuonnin tullit puolestaan ovat nousseet keskimäärin vuoden 2018 alun 8 prosentista liki 26 prosenttiin 2019 syyskuussa.

Suomen bkt:n kasvu hidastuu tuntuvasti 

Viime vuonna kasvua kertyi tilinpidon tarkistettujen tietojen mukaan 1,7 prosenttia eli bkt:n kasvua tarkistettiin jopa 0,6 prosenttiyksikköä alaspäin. Myös Etla on alentanut kuluvan vuoden kasvulukua 0,3 prosenttiyksiköllä viime maaliskuusta.

– Ennustamme nyt kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,9 prosenttia.

Nettoviennin odotetaan tukevan kasvua vielä tänä vuonna, mutta ensi vuodesta lähtien kasvu on kotimaisen kysynnän varassa. Kuluvana vuonna viennin määrä kasvaa 3,8 prosenttia: tavaroiden vienti 3,5 prosenttia ja palvelujen 5 prosenttia. Tavaraviennin kasvua tukee kaksi tälle vuodelle ajoittuvaa merkittävän kokoista laivatoimitusta. Ensi vuonna viennin määrän ennustetaan kasvavan 1,3 prosenttia eli selvästi kuluvaa vuotta hitaammin.

1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.Lähteet: Tilastokeskus, Tulli. Lähde: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit kasvavat tänä vuonna 1,4 prosenttia ja ensi vuonna 0,8 prosenttia. Kasvua hidastaa julkisten investointien hiipuminen sekä asuinrakentaminen, jossa on ennusteen mukaan nollakasvua tälle vuodelle.

– Investointiasteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ennustejaksolla ilman uusia merkittäviä talouspolitiikkatoimia, Lehmus arvioi.

Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 0,7 ja ensi vuonna 1,1 prosenttia. Kuluttajahinnat puolestaan nousevat tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 1,1 prosenttia.

Työllisyystavoite tuskin toteutuu

– Viime vuonna työllisyyden kasvu oli huomattavasti odotuksia nopeampaa. Tänä vuonna ennustamme työllisten määrän kasvavan noin 21 000 henkilöllä, lähinnä viime vuoden lopun hyvän kehityksen ansiosta. Työttömyysaste putoaa 6,5 prosenttiin ja työllisyysaste nousee keskimäärin 72,4 prosenttiin, tiedotteessa kerrotaan.

Ensi vuonna työllisyyden kasvun ennustetaan lähes pysähtyvän, mutta työttömyysaste kuitenkin laskee työvoiman pienen supistumisen myötä 6,3 prosenttiin. Työllisyysaste paranee ensi vuonna 72,7 prosenttiin.

– Ennustamme, että työllisyysaste nousee vuoteen 2023 mennessä 73 prosenttiin eli hallituksen 75 prosentin työllisyystavoite jää toteutumatta, ellei uusia merkittäviä työllisyystoimia tehdä, Lehmus toteaa.

Kuluvan vuoden julkisen sektorin budjettialijäämäksi ennustetaan 0,9 prosenttia bkt:stä ja ensi vuonna 1,4 prosenttia bkt:stä. Julkistalouden tasapaino heikkenee hidastuvan bkt:n kasvun, mutta erityisesti hallituksen menolisäysten takia.

Etlan odotukset julkisen velan bkt-suhteen kehityksestä ovat synkentyneet selvästi maaliskuusta ja riski finanssipolitiikan sääntöjen rikkomisesta on nyt merkittävä.

– Suhdannevaihtelusta ja kertaeristä puhdistettu julkisen talouden alijäämä on arviomme mukaan tänä vuonna 1,2 prosenttia bkt:stä. Sääntöjen mukaan tämä rakenteellinen alijäämä saisi olla korkeintaan 0,5 prosenttia.

– Suomi rikkoo EU:n julkisen talouden sääntöjä, ellei työllisyyttä saada kasvatettua tavoitteen mukaisesti. Hallituksella pitäisi vähintäänkin olla suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi, mutta ainakaan vielä sellaista ei ole, toteaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju toteaa.  

Kangasharju muistuttaa myös, että Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan nettomääräisten julkisten menojen nimellinen kasvu ensi vuonna saisi olla enintään 2,6 prosenttia.

– Etlan ennusteesta laskettava perusmenojen nimellinen kasvuvauhti on kuitenkin 3,8 prosenttia.

Taantuma häämöttää

Ensimmäistä kertaa suhdanne-ennusteessa on nyt mukana myös laskelma taantuman todennäköisyydestä Suomen taloudessa.

– Ekonometristen mallien avulla voidaan muodostaa arvioita ennusteisiin liittyvästä epävarmuudesta sekä muodostaa myös todennäköisyysarvioita erilaisille tapahtumille. Simuloitujen ennustejakaumien avulla tehdyn laskelman mukaan teknisen taantuman todennäköisyys Suomessa on loppuvuonna noin 18 prosenttia ja ensi vuoden loppuun mennessä 48 prosenttia, Etlan tiedotteessa kerrotaan.

1) Ostovoimapariteettipainot.Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM. Lähde: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Etlan Suhdanne 2019:2 ennuste

Lisää aiheesta "Markkinat"