Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Etla: Yhdysvaltain tuontitullit Uudenkaupungin autotehtaan uhkana

Yhdysvaltain mahdollisesti eurooppalaisille autoille asettamat tuontitullit heikentäisivät merkittävästi eurooppalaisten autovalmistajien asemaa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi tuoreessa toimialakatsauksessaan.

Vielä maaliskuussa Etla uskoi moottoriajoneuvojen valmistuksen kannattavuuden pysyvän lähivuosina vakaana. Kuitenkin Yhdysvaltain uhkaus tuontitullien asettamisesta Euroopassa valmistetuille autoille voisi osua myös Suomeen, Uudenkaupungin autotehtaaseen, jonka tuotannosta Etlan mukaan arviolta puolet menee Saksan kautta Yhdysvaltoihin.

Amerikka on eurooppalaisille autovalmistajille tärkein markkina-alue ja joka viides EU:ssa valmistettu auto viedään sinne. 

Muutoin sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa menee Etlan toimialakatsauksen perusteella erinomaisesti. Alan tuotanto kasvaa EU-keskiarvoa nopeammin ja oli tammi-maaliskuussa seitsemän prosenttia. Vientitilausten arvo nousi samalla jaksolla 18 prosenttia.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon kehitys poikkeaa muusta teollisuuden tuotannosta: koko Suomen teollisuuden tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa vain 0,3 prosenttia vuodentakaisesta, tutkija tutkija Birgitta Berg-Andersson Etlasta toteaa. 

 

Ruotsissa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä kuusi prosenttia, kun taas Saksassa sektorin tuotanto väheni kaksi prosenttia ja EU:ssa keskimäärin 0,4 prosenttia. Elektronisten ja optisten tuotteiden vienti Kiinaan lisääntyi huomattavasti tammi-helmikuussa.

Valopilkut harvassa

Toimialakatsauksen mukaan metallien jalostus on supistunut alkuvuonna selvästi, kymmenen prosenttia vuodentakaisesta. Samanaikaisesti kaasuputkitoimitukset avomerelle ovat kasvattaneet metallien jalostuksen vientiä tuntuvasti.

Myös paperiteollisuudessa vuoden startti oli vaisu ja tuotanto (kartonki ja sellu mukaan lukien) laski tammi-maaliskuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta. EU-maiden tuotanto vastaavasti kasvoi keskimäärin 0,2 prosenttia. Myös puutuoteteollisuuden vienti vähenee tänä vuonna, Etla arvioi.

Lähivuosien ennakoidaan olevan heikompia yhtä lailla rakennusalalle ja Etla näkee tuotannon hiipuvan pariksi vuodeksi nollakasvuun ennätyssuureksi paisuneen uudisasuntokannan hitaan sulamisen ja kokonaistuotannon heikentyneiden näkymien siivittämänä. 

-Heikkenevästä rakennussuhdanteesta huolimatta tuotannon ja työllisyyden taso pysyvät korkeina ja alan yritykset säilyttävät hyvän kannattavuuden.

Kaupan alalle Etla ennakoi hyvin hidasta kasvua ja sekin nojaa vähittäiskauppaan sekä autokauppaan ja autojen korjaus- ja huoltotoimiin. 

-Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu on niin ikään hidastumassa, ja ravintola-ala kasvaa selvästi nopeammin kuin majoitusliiketoiminta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrän kasvu on viime aikoina hiipunut ja niin venäläisten kuin ruotsalaistenkin matkailijoiden yöpymiset ovat vähentyneet. Kiinalaisten, yhdysvaltalaisten ja ranskalaisten matkailijoiden yöpymiset ovat kasvaneet, Etla summaa.

Sen sijaan kemianteollisuudessa tuotoksen hinta nousee lähivuosina vajaan parin prosentin tahtia ja kannattavuus pysyy vakaana. Kohtalaisen hyvältä näyttää myös elintarviketeollisuudessa, missä vienti on Etlan mukaan selvästi piristynyt, vaikka Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto pysyy voimassa.

Toimialakatsaus 1/2019 perustuu Etlan Suhdanne-vuosikirjassa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakennusaineteollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.

Koko toimialakatsauksen voi ladata Etlan sivuilta

Lisää aiheesta "Markkinat"