Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Koneiden ja laitteiden valmistus väheni EU:ssa keskimäärin runsaat 13 prosenttia, Suomessa vain 0,5 prosenttia.

Etla: Suomi selvinnyt koronakriisin talousvaikutuksista muuta Eurooppaa lievemmin vaurioin

Etlan tuoreen toimialakatsauksen mukaan koko teollisuuden tuotanto väheni Suomessa tammi-syyskuussa 5,6 prosenttia viimevuotisesta, kun muualla Euroopassa pudotus oli keskimäärin liki 10 prosenttia. 

Etla arvioi syyskuun ennusteessaan Suomen bkt:n supistuvan tänä vuonna 4,5 prosenttia koronakriisin ja sen torjuntatoimien johdosta ja kääntyvän jälleen ensi vuonna 3,2 prosentin kasvuun. Koko teollisuuden arvonlisäyksen määrän Etla arvioi tänä vuonna supistuvan 6,5 prosenttia ja palvelualojen vajaa 3 prosenttia.

Etlan tänään julkaiseman toimialakatsauksen mukaan koko teollisuuden tuotanto väheni Suomessa tammi-syyskuussa 5,6 prosenttia viimevuotisesta, kun muualla Euroopassa pudotus oli keskimäärin liki 10 prosenttia. 

Koko teollisuuden kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna tuotanto väheni Suomessa volyymi-indeksin mukaan tammi-syykuussa 5,6 prosenttia viimevuotisesta. Samaan aikaan EU27-maissa teollisuustuotannon pudotus on ollut selvästi rajumpi, keskimäärin 9,8 prosenttia.

Eniten EU:ssa supistui metallien jalostuksen tuotanto, joka tippui 14 prosenttia. Suomessa pudotus jäi selvästi muuta Eurooppaa pienemmäksi ollen - 4 prosenttia. Koneiden ja laitteiden valmistus väheni EU:ssa keskimäärin runsaat 13 prosenttia, Suomessa vain 0,5 prosenttia. Vertailun vuoksi, Saksassa koneiden ja laitteiden tuotanto laski 14 prosenttia.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto on tänä vuonna kasvanut vain Suomessa ja Puolassa.

– Alan kannattavuus pysyykin ennustejaksolla vakaana, Etla arvioi.

Elintarviketeollisuudessa Kiina on tänä vuonna noussut Suomen toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi, heti Ruotsin jälkeen.

– Vienti Kiinaan on osittain paikannut Venäjän tuontikiellon aiheuttamaa aukkoa Suomen vientituloissa.

Paperiteollisuuden kysynnän laskussa ei näy pysähtymisen merkkejä

Paino- ja kirjoituspaperien kysynnän lasku on kiihtynyt Euroopassa ja tammi-elokuussa painopaperien kysyntä väheni 21 prosenttia vuoden takaisesta. Jo viime vuonna kysyntä laski 8,4 prosenttia. Suomen koko paperiteollisuuden viennin määrä laski tammi-elokuussa 13 prosenttia viimevuotisesta.

Kemianteollisuudessa monet investoinnit ovat lykkääntymässä koronapandemian vuoksi, myös uusien tilausten arvo väheni hieman. Moottoribensiinin vienti romahti tammi-elokuussa arvoltaan 45 prosenttia vuoden takaisesta ja kaasuöljyn  vienti tippui arvoltaan 27 prosenttia. Etlan ennusteen mukaan Suomen öljynjalostusteollisuuden tilanteen odotetaan kuitenkin kohenevan ensi vuonna, kun öljyn ja öljytuotteiden kysyntä elpyy maailmalla.

Eniten koronapandemiasta on kärsinyt majoitus- ja ravitsemistoiminta. Toimialan arvonlisäys alenee Etlan ennusteen mukaan tänä vuonna peräti 30 prosenttia viime vuodesta.

– Matkailua ja ravintolapalveluja koskevat viranomaisrajoitukset, ja kuluttajienkin valinnat, ovat johtaneet koko toimialan täysin poikkeukselliseen tilanteeseen. Ala toipuu osittain ensi vuoden aikana, jos pandemia pysyy hallinnassa, mutta täysi toipuminen vie kuitenkin pidemmän aikaa, ennusteessa arvioidaan.

Ennusteen mukaan kaupan alalla arvonlisäyksen määrä alenee tänä vuonna pari prosenttia ja kasvaa ensi vuonna suunnilleen yhtä paljon. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla tuotos alenee tänä vuonna huomattavasti, mutta kehitys on ollut kaksijakoista. Matkustajaliikenne on kärsinyt pahasti, samalla kun tavaraliikenne on vain pienessä laskussa. Ensi vuonna Etla odottaa kuljetuksen ja varastoinnin arvonlisäyksen kasvavan 9 prosenttia, joskin ennuste edellyttää, että rokotekattavuus on kohtalaisella tasolla vuoden 2021 puolivälissä.

Kiinteistö- ja liike-elämää palvelevan toiminnan arvonlisäys vähenee tänä vuonna keskimäärin vajaan prosentin viime vuodesta ja kasvaa ensi vuonna noin kolme prosenttia. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan arvonlisäys vähenee noin seitsemän prosenttia tänä vuonna. Koronarajoitukset ovat iskeneet erityisen rajusti hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvaan matkatoimistoalaan.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä kiinteistöalan toiminta on suunnilleen viime vuoden tasolla. Informaatio- ja viestintäalalla ennusteessa nähdään pientä kasvua.

Etlan toimialakatsaus 2/2020 perustuu syyskuun Suhdanne-ennusteessa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakennusaineteollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.

Etlan toimialakatsaus 2/2020

Lisää aiheesta:

Eurooppalaisten ja teollisuussektorin osakkeiden näkymät kirkastuvat

OP: Suomen talous elpyy koronapandemian toisesta aallosta huolimatta

 

Lisää aiheesta "Markkinat"