Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Ensimmäinen osuuskunta listautuu First Northiin

Koko alkuvuoden jatkunut hiljainen kausi listausmarkkinoilla päättyy viimein, kun Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta listautuu Nasdaq First North -kasvumarkkinan osuuskunnat-segmentille. Arvon listautuminen on ensimmäinen kerta, kun osuuskunnan osuudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä.

Osuuskuntien listalleottovaatimukset ovat käytännössä samat kuin muillakin First North -yhtiöillä ja kaupankäynti osuuskuntien osuuksilla järjestetään Osuuskunnat-segmentillä pörssin kaupankäyntisääntöjen mukaisesti.

Osuuskuntien erityispiirteisiin kuuluu, että osuuskunnan säännöillä on suuri merkitys hallinnointi- ja taloudellisten oikeuksien määräytymiseen. Näitä oikeuksia ei välttämättä ole osuudenomistajilla, vaan ne voivat kuulua vain osuuskunnan jäsenelle. Osuuskunnan asioista päätetään jäsen ja ääni -periaatteella, ja lähtökohtaisesti jokaisella jäsenellä on siis yksi ääni omistettujen osuuksien määrästä huolimatta, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä.

– Laaja omistajakuntamme ansaitsee vuotuisen osuuskoron ohella myös mahdollisuuden hyötyä osuuden hintakehityksestä. Uskomme, että First North -markkinapaikalla osuuden hinta asettuu oikeudenmukaiselle tasolle. Muilta osin Arvo jatkaa strategiansa mukaisesti onnistuneeksi osoittautuneen sijoitusstrategiansa toteuttamista entiseen tapaan. Tasapainoinen yhdistelmä vähemmistöosakesijoituksia ja vuotuista kassavirtaa tuottavia lainasijoituksia mahdollistaa vakaan tuotonmuodostuksen tulevaisuudessakin. Arvo on kasvun mahdollistaja, toimitusjohtaja Jari Pirinen sanoo.

Arvon hallituksen puheenjohtaja Marjo Kolehmainen muistuttaa osuuskunnan kaksoisroolista.

– Yhtiömuotona osuuskunnalla on kaksoisrooli harjoittaa liiketoimintaa, mutta olla samalla myös ihmisten yhteisö, johon kohdistuu monenlaisia arvostuksia ja sosiaalisia odotuksia. Osuustoimintayrityksen kaksoisluonne tarkoittaa Arvon kohdalla sitä, että sijoitustoiminnasta haetaan kilpailukykyistä tuottoa, mutta samalla alueellisilla sijoituksilla on suuri painoarvo Osuuskunnan arvomaailman mukaisesti, hän linjaa.

Alueella tarkoitetaan Arvon kohdalla osuuskunnan perinteistä toiminta-aluetta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Arvo edistää alueellista hyvinvointia kahdella tavalla: kohdistamalla osan sijoituksistaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan talousalueilla toimiviin listaamattomiin yrityksiin ja maksamalla vuosittain suurimman osan tuloksestaan jäsenistölleen osuuskorkoina. Sijoitusyhtiöhistoriansa aikana eli vuodesta 2014 lähtien Arvo on maksanut jäsenilleen osuuskorkoja yhteensä noin 42,4 miljoonaa euroa.

Viime tilikauden lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitusvarallisuus muodostui tasearvoin mitaten finanssisijoituksista (57 %), alueellisista sijoituksista (19 %) ja valtakunnallisista sijoituksista (24 %). Arvon omistavat sen noin 24 000 jäsentä, ja Osuuskunnan pitkä historia ulottuu yli sadan vuoden taakse.

Osuuskunnan listautuminen toteutetaan teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei järjestetä osuusantia tai -myyntiä. Osuuskunta on laatinut listautumista varten suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Helsinki Oy on tarkastanut. Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona osoitteesta www.arvosijoitus.fi.

Lisää aiheesta "Markkinat"