Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Elokuussa osakerahastoihin kertyi 370 miljoonaa uutta pääomaa

Eniten varoja sijoitettiin kehittyville markkinoille, Pohjois-Amerikkaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin. Pääomia lunastettiin eniten Eurooppaan ja Suomeen sijoittavista rahastoista. Finanssialan rahastoraporttissa on nyt myös vastuullisuudesta kertova ESG-luokitus.

Finanssialan tuoreen Rahastoraportin mukaan Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti yhteensä 343 miljoonaa euroa.  Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 122 miljardia euroa ja sitä kasvatti myös suotuisa markkinakehitys.

Elokuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 370 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 19 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 88 miljoonaa euroa uusia varoja.

Heinäkuussa sijoitusrahastoihin kertyi nettomääräisesti yhteensä 427 miljoonaa euroa.  Silloin eniten uusia sijoituksia tehtiin lyhyen koron rahastoihin, joihin sijoitettiin 327 miljoonaa euroa uusia varoja. Osakerahastoihin kertyi heinäkuussa 50 miljoonaa euroa uutta pääomaa. 

Elokuussa eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 88 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoista lunastettiin puolestaan 45 miljoonaa euroa.

Pitkät korot nousivat lievästi elokuussa, mikä vaikutti pitkän koron rahastojen arvostuksiin negatiivisesti.

– Euroalue painui deflaatioon ensikertaa sitten vuoden 2016. Vaikka Euroopan keskuspankki on elvyttänyt valtavilla summilla euroalueen taloutta, niin inflaatiovauhti on ollut pitkään keskuspankin tavoitetta selvästi hitaampaa, asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä toteaa.

Somerlan mukaan ensi vuodelle arvioidut positiivisemmat talousnäkymät heijastuvat jo globaaleille osakemarkkinoille.

– Globaalit poliittiset riskit ovat kuitenkin kasvaneet, joten yllättävät uudet käänteet näkyvät markkinoilla herkästi. Euroalueelta saatiin elokuussa jo parempia teollisuuden luottamuslukuja. Suomen teollisuus sen sijaan on hyvin vientiriippuvainen ja jälkisyklinen, joten Suomessa parempia talouslukuja joudutaan vielä odottamaan, Somerla summaa.

ESG-luokitus kertoo vastuullisuudesta

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin kehittyville markkinoille, Pohjois-Amerikkaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 313 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin Eurooppaan ja Suomeen sijoittavista rahastoista, yhteensä 55 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,00). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Rahastoraportti on kesäkuusta asti sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja ja näistä osakerahastoista sijoittaja on myös saanut parhaimmat 27 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueelle luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 8 miljoonaa euroa.

Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 47 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 1,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,09).

Elokuun rahastoraportti (pdf)

Lisää aiheesta:

Sijoittajat tekivät heinäkuussa rahastomerkintöjä 427 miljoonalla eurolla

Sijoitusrahastot saivat uusia merkintöjä yli puoli miljardia – raportin uutuus on vastuullisuudesta kertova ESG-luokitus

Koronakriisin synnyttämä lunastusvyöry sijoitusrahastoista laantui

 

Lisää aiheesta "Markkinat"