Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Elo sijoittanut jo yli 100 kotimaiseen startupiin

Työeläkeyhtiö Elo on sijoittanut suomalaisten rahastojen kautta jo yli 100 kotimaiseen startup-yhtiöön.

Viimeisen viiden vuoden aikana Elo on sijoittanut yhteensä 14 pääomasijoitusrahastoon, jotka ovat erikoistuneet sijoittamaan varhaisen vaiheen yrityksiin.

-Olemme päässeet todistamaan startup-ekosysteemin huimaa kehitystä, Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo sanoo.

-Uusia laadukkaita startupeja ja niihin sijoittavia rahastoja syntyy tasaisesti. Lisäksi on ollut hienoa seurata, kuinka uudet rahastomanagerit alkavat vakiinnuttamaan toimintaansa alalla pidempään toimineiden rinnalla.

Rahoitus kasvussa

Startupien rahoitus on Suomessa kasvussa. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) tuoreiden tilastojen mukaan kotimaisten varhaisen vaiheen yhtiöiden saama rahoitus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2011 asti. Viime vuonna rahoitus nousi uuteen ennätykseen eli 479 miljoonaan euroon.

Hiidenpalon mukaan Elo tekee uusia sijoituksia aina, kun sopivia rahastoja ja mahdollisuuksia ilmenee.

-Varhaisen vaiheen yhtiöissä on valtavia menestysmahdollisuuksia, Hiidenpalo toteaa.

-Startup-yhtiöihin sijoittaminen on pitkäjänteistä sijoitustoimintaa, mutta tulokset vaikuttavat lupaavilta. Olemme rahastojemme kautta sijoittaneet epäsuorasti yli sataan kotimaiseen varhaisen vaiheen yhtiöön ja määrä kasvaa tasaisesti.

Huipputeknologian hyödyntäminen ja kehitys vaatii rahoitusta

Osa Elon pääomarahastosalkussa olevista rahastoista on tehnyt sijoituksia pidempään, kun taas toiset vasta aloittelevat toimintaansa. Moni rahastoista sijoittaa korkean teknologian yhtiöihin, jotka pyrkivät ratkaisemaan tämän päivän teknologiahaasteiden lisäksi myös tulevaisuuden haasteita muun muassa asioiden internetin (IoT), virtuaalitodellisuuden (VR) ja tekoälyn (AI) sovelluksia kehittämällä.

-Suomessa on valtava määrä teknologiaosaamista, jota meidän on hyödynnettävä entistä paremmin, Hiidenpalo painottaa.

-Tähän tarvitaan rahoitusta ja tukea. Haluamme osaltamme kantaa vastuuta kotimaisen uuden yritystoiminnan mahdollistamisesta ja innovaatioiden synnystä. Samalla tuemme kotimaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Osaavien rahastomanagereiden kautta startupit saavat kasvuun tarvittavan pääoman lisäksi muun muassa sparrausta ja verkostoja. Pääomasijoitusyhdistyksen tilastoista käy ilmi, että myös ulkomaalaisten sijoittajien sijoitukset suomalaisiin varhaisen vaiheen yhtiöihin ovat kasvussa.

-Tämä on erityisen tärkeää, kun kotimaisia yhtiöitä kansainvälistetään. Tilastojen mukaan Suomi on ollut vuosina 2013−2017 yksi Euroopan kärkimaista, kun tarkastellaan varhaisen vaiheen yhtiöiden saamaa rahoitusta suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Toivon, että sama trendi jatkuu myös tulevaisuudessa, Hiidenpalo sanoo.

Lisää aiheesta "Markkinat"