Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Eläkeasiat puhuttavat paljon ja OP-Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinosen mukaan erityisesti nuoret ovat aiheesta kovin valveutuneita

Eläkesijoitukset mahdollistavat halutun elämäntyylin myös työelämän jälkeen

Suomessa on hyvä eläkejärjestelmä, joka tarjoaa perusturvan. Mutta siihen, millä kattaa mukavan elintason, on syytä varautua hyvissä ajoin.

Eläketurvakeskuksen mukaan keskieläke vuonna 2020 oli 1 762 €/kk. Kolmasosa eläkkeensaajista sai eläkettä alle 1 250 € kuukaudessa.

– Se on aika vähän siihen nähden, että voisi toteuttaa kaikki ne asiat, joita on suunnitellut eläkkeellä tekevänsä, toteaa OP-Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinonen.

Heinonen kertoo, että OP-Henkivakuutuksen tuoreen tutkimuksen mukaan toukokuussa 2021 lähes puolet suomalaisista ovatkin tyytymättömiä tulevaisuudessa saatavaan eläkkeeseen. Huolta eläkeiän toimeentulosta lisää se, jos elämässä on ollut heikentävästi eläketurvaan vaikuttava vaihe, kuten työttömyyttä, sairautta tai opiskelua.

Lisäksi Finanssiala ry:n vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan 82 prosenttia suomalaisista uskoo, että tulevaisuudessa he joutuvat itse kustantamaan omia  vanhuuden hoivaan liittyviä palveluita. Edes keskieläke ei välttämättä silloin riitä, vaan kuluja pitäisi kattaa omilla säästöillä.

Eläkeasiat puhuttavat paljon ja Heinosen mukaan erityisesti nuoret ovat aiheesta kovin valveutuneita­:

– OP-Henkivakuutuksen tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta sanoo, että taloudellinen varautuminen eläkeikään pitäisi aloittaa 45-vuotiaana. Nuoremmista ikäpolvista lähes 40 prosenttia 17–34-vuotiaista pitää oikeana ajankohtana eläkeiän taloudelliseen varautumiseen alle 25-vuotiaana.

Vaikka 80 prosenttia 17–34-vuotiaista pitää taloudellista varautumista eläkeaikaiseen toimeentuloon tärkeänä, 72 prosenttia 17–24-vuotiaista ja 61 prosenttia 25-34-vuotiaista ei ole itse kuitenkaan säästämistä aloittanut.

Valmis sijoittaja ja kokenut osaketreidaaja ei tarvitse olla

Sopivaa sijoitus- ja säästämissuunnitelmaa ei tarvitse tehdä yksin. Pankkien asiantuntijat neuvovat, mikä on juuri sinulle sopivin tapa lähteä säästämään ja auttavat omaan tilanteeseen sopivan keinon valinnassa.

– Sijoitusohjelman laadinnassa huomioidaan kuinka paljon henkilöllä on kokemusta sijoittamisesta ja säästämisestä, millaista voittoa tavoitellaan, millaista riskiä eli sijoitusten arvon vaihtelua on valmis sietämään sekä kuinka paljon haluaa itse hoitaa sijoituksiaan vai annetaanko se kokonaan asiantuntijalle, kertoo Heinonen.

Sijoittajaprofiilin mukaan asiantuntija antaa suosituksen parhaista sijoituskohteista. Heinonen sanoo, että erityisesti vastuullinen sijoittaminen on nousussa tällä hetkellä myös eläkesijoittajien ja -säästäjien keskuudessa.

Heinosen mukaan vakuutussäästäminen on hyvä ja suosittu ratkaisu pitkäaikaiseen, esimerkiksi kuukausittaiseen säästämiseen.

– Vakuutussopimuksessa sijoituskohteita voi vaihtaa ilman veroseuraamuksia. Veroja tuotosta maksetaan vasta silloin, kun raha nostetaan pois, hän sanoo.

Pitkällä aikavälillä vakuutussäästöille voi odottaa 2–6 prosentin vuotuista keskimääräistä tuottoa riippuen sijoituskohteista.

 

Vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa eläkettä voi alkaa nostamaan vakuutuksen alkamishetkellä määräytyneestä iästä alkaen tai vakuutusehdoissa erikseen nimetyissä tilanteissa.  Eläke on kokonaan veronalaista tuloa. Eläke, joka on kertynyt ennen vuotta 2005 maksetuista maksuista on ansiotulona verotettavaa ja vuoden 2006 alusta maksetuilla maksuilla on kertynyt pääomatulona verotettavaa eläkettä. Verotuksessa voi vähentää enintään 5 000 euroa eläkevakuutusmaksuja pääomatuloista.

Jos aloitat säästämisen eläkevakuutukseen nyt tai olet tehnyt eläkevakuutuksen 1.1.2013 tai myöhemmin, voit nostaa eläkettä 68–70-vuotiaasta alkaen syntymävuodestasi riippuen. Mikäli sinulla on vanha eläkevakuutus, voit alkaa nostaa eläkettä 55–68-vuotiaana riippuen vakuutuksen ottamishetkestä. Vanhaan, ennen vuotta 2013 otettuun eläkevakuutukseen voi uusilla maksuilla kuitenkin kerryttää eläkettä, joka on nostettavissa 63–68-vuotiaana riippuen syntymävuodestasi.

Säästäminen sijoitusvakuutukseen on nykyisin vapaaehtoista eläkevakuutusta selkeästi suositumpi ja joustavampi vaihtoehto eläkesäästöjen kerryttämiseen, sillä säästöjä voi nostaa tarpeen mukaisesti ilman ikään sidottuja rajoituksia. Sijoitusvakuutuksen sijoituskohteita voi myös vaihtaa vakuutuksessa ilman veroseuraamuksia. Pääomatuloveroa maksetaan vasta kun säästöjä vakuutuksesta nostetaan.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"