Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (S&D) haluaisi sijoitusneuvonnan kannustinkiellon EU:n sijoittajia koskevaan toimenpidepakettiin.

EU:lta tulossa laaja paketti piensijoittajille – Heinäluoma näkee parannettavaa

EU:n komission esittämän paketin tavoitteena on parantaa yksityis- ja piensijoittajien mahdollisuuksia tehdä tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisia sijoituspäätöksiä, ja varmistaa sijoittajien asianmukainen kohtelu ja suojelu. Siten pyritään parantamaan kansalaisten osallistumista pääomamarkkinoille.

Komissio on esittänyt laajan paketin toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että sijoittajat saavat standardoitua tietoa sijoitustuotteista ja -palveluista ja suojataan sijoittajia harhaanjohtavalta markkinoinnilta. Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (S&D) on nimetty ryhmänsä varjoneuvottelijaksi EU:n vähittäissijoituksia koskevaan toimenpidepakettiin. Hän näkee komission esityksessä parannettavaa.

– Ehdotus ei valitettavasti täytä odotuksia niin kutsuttujen kannustimien osalta, Heinäluoma kertoo.

Kannustimet ovat kuluja, joita sijoittajat maksavat välittäjilleen sijoitusneuvonnasta.

– Olisin toivonut komissiolta tiukempia toimia sijoitusneuvonnan eturistiriitojen suitsemiseksi. Läpinäkyvyyttä täytyy lisätä, jotta kuluttajansuoja toteutuisi. Sijoitusneuvojien ei tulisi voida suositella asiakkailleen kalliimpia tuotteita vain sen perusteella, että saavat itse näin korkeamman palkkion. Suotavaa olisi, että kaikilla kansalaisilla, tavallisilla ihmisillä, olisi mahdollisuus sijoittamalla säästää esimerkiksi omia eläkepäiviään varten sen sijaan, että sijoitusneuvojat pääsevät kuluttajien kustannuksella kasvattamaan omia eläkesäästöjään, Heinäluoma sanoo.

Komissio on omissa arvioissaan todennut kannustimien kiellon olevan tehokkain tapa estää eturistiriitojen ja taata piensijoittajien kuluttajansuoja, mutta ei kuitenkaan esitä kieltoa paketissaan.

– Oma ryhmäni kannattaa kieltoa. Katsotaan, miten asiaan voidaan parlamentin kannanmuodostuksen ja neuvotteluiden aikana palata, hän jatkaa. On tärkeää, että luottamus pääomamarkkinoihin vahvistuu ja ihmiset rohkaistuisivat sijoittamaan ja siten saamaan parhaan tuoton varoilleen. Näin myös autetaan Euroopan vähittäissijoitussektoria pysymään kilpailukykyisenä, Heinäluoma päättelee.

Kokonaisuus tulee europarlamentin käsittelyyn syksyn aikana.

Lisää aiheesta "Markkinat"