Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Suomalaiset kävivät viime vuonna Tanskan jälkeen toiseksi eniten osakekauppaa kaikesta sijoittamisestaan.

Danske Bank: Suomalaiset suosivat osakkeita jo ruotsalaisia enemmän – suomalaisyhtiöt kiinnostavat kuitenkin muissa Pohjoismaissa vähän

Danske Bankin suomalaisasiakkaiden sijoittaminen osakkeisiin kasvoi koronavuonna. Suomalaiset ja tanskalaiset sijoittavat pohjoismaalaisista eniten ulkomaisiin osakkeisiin. Suomalaiset osakkeet houkuttelevat muiden Pohjoismaiden sijoittajia kuitenkin hyvin vähän, selviää Danske Bankin selvityksestä.

Suomalaiset kävivät viime vuonna Tanskan jälkeen toiseksi eniten osakekauppaa kaikesta sijoittamisestaan. Danske Bankin asiakkaiden tiedoista tehty vertailu paljastaa, että kun tanskalaisten viime vuoden sijoituksista 74 prosenttia meni osakkeisiin, Suomessa osuus oli 72 prosenttia. Vähiten osakkeilla kävivät kauppaa norjalaiset, jotka sijoittavat eniten rahastoihin.

– Erot Pohjoismaiden välillä johtuvat monesta syystä. Lainsäädäntö, eläkejärjestelmä ja verotus ohjaavat erilaiseen sijoittamiseen. Tästä huolimatta erot ovat yllättävän suuria, kun katsotaan sijoitusten jakautumista eri sijoittamislajeihin, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Osakesäästötili vauhditti osakesijoittamista Suomessa

Suomessa koronavuosi ja osakesäästötili näyttävät muuttaneen suomalaisten sijoittamista ainakin väliaikaisesti, sillä viime vuonna sijoittaminen euromääräisesti kasvoi yli kaksi viidesosaa ja samalla sijoittaminen osakkeisiin lisääntyi verrattuna vuoteen 2019, raportista selviää.

– Näyttäisi siltä, että osakesäästötili on ainakin osittain muuttanut ja lisännyt suomalaisten sijoittamistottumuksia. Jos näin on, se todella on edistänyt suomalaista kansankapitalismia. Tämä on hyvä, sillä säästäminen ja sijoittaminen pitkäjänteisesti lisää taloudellista mielenrauhaa, Riikka Laine-Tolonen toteaa.

Myös Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman iloitsi suomalaisten sijoitusaktiivisuuden lisääntymisestä.

– Olen iloisesti yllättynyt suomalaisten hopeasijasta. Tässä saattaa hieman näkyä treidaamisen viimeaikainen suosio, mutta uskon taustalla olevan ennen kaikkea lisääntynyt pitkäaikaissäästäminen. Mikäli tämä kehitys jatkuu, olemme pian länsinaapurimme kintereillä varallisuuden kertymisessä, hän huomautti.

 Suomalaiset yhtiöt kiinnostavat vähän

Pohjoismaat eroavat paljon myös siinä, mihin maihin niiden kansalaiset sijoittavat. Tanskassa ja Suomessa sijoitettiin viime vuonna hyvin paljon omaan maan ulkopuolelle verrattuna Ruotsiin ja Norjaan. Suurin markkina oman maan jälkeen on Yhdysvallat.

– Suomessa osuus ulkomaille sijoittamisessa on kasvanut viime vuosina. Suomen ja Tanskan pörssit muistuttavat toisiaan siinä, että niissä on suhteellisen yksipuoleinen toimialavalikoima. Siksi on järkevää hajauttaa ulkomaille, sanoo Danske Bankin Tolonen.

Victor Snellman samoin muistuttaa, että riskienhallinnan näkökulmasta on järkevää hajauttaa omistuksia kotimarkkinan ulkopuolelle.

– Kotikenttäedun puuttuessa indeksirahastot ovat hyvä väline tähän, hän sanoo.

"Suomi kaipaa monipuolisemman kattauksen yhtiöitä pörssiin."

Suomi kerää kaikista Pohjoismaista pienimmän potin, kun katsotaan, miten iso osa osakekaupasta kustakin Pohjoismaista tehdään muihin Pohjoismaihin. Eniten suomalaisilla yhtiöillä kävivät kauppaa ruotsalaiset, joiden osakesijoituksista viime vuonna 0,9 prosenttia oli suomalaisilla yhtiöillä. Norjaa kerää eniten sijoituksia muista Pohjoismaista.

– Suomen pörssin keskittyminen raskaaseen teknologiaan näkyy myös siinä, miten suomalaisyhtiöt houkuttelevat pohjoismaalaisia piensijoittajia. Suomi kaipaa monipuolisemman kattauksen yhtiöitä pörssiin, Tolonen sanoo.

– Suomalaiset yhtiöt saattavat olla tuntemattomia muille pohjoismaalaisille ja toisaalta niillä ei ehkä koeta olevan hyviä kasvunäkymiä tai itselle sopivaa profiilia. Siinä mielessä kynnystä pörssilistautumiseen tulisi alentaa ja saada kasvuyhtiöistä hyvä kattaus, Snellman painottaa.

 

Tietoa Danske Bankin vertailusta

Danske Bank vertailu asiakkaidensa tekemiä osakekauppoja ja rahastosäästämistä vuoden 2020 aikana. Vertailussa katsottiin eri maiden sijoittajien sijoituskohteita, kohteiden maita ja sijoituslajeja.

Ruotsalaiset tekivät sijoituksistaan osakkeisiin 63 prosenttia, suomalaiset 72 prosenttia, tanskalaiset 74 prosenttia ja norjalaiset 39 prosenttia.

Osakesijoittamisessa ruotsalaiset tekivät kaupoistaan kotimaassaan 88 prosenttia, suomalaiset 79 prosenttia, tanskalaiset 65 prosenttia ja norjalaiset 94 prosenttia.

Suomalaiset yhtiöt houkuttivat vähiten sijoituksia muista Pohjoismaista. Viime vuonna tekemistään osakekaupoista ruotsalaiset tekivät Suomessa 0,9 prosenttia, tanskalaiset 0,6 prosenttia ja norjalaiset 0 prosenttia. Suomalaisten sijoituksista 2,5 prosenttia kohdistui Ruotsiin, 1,8 prosenttia Norjaan ja 0,6 prosenttia Tanskaan.

Muiden pohjoismaalaisten eniten Suomessa vaihtamat osakkeet viime vuonna olivat Fortum, Sampo ja Nokia.

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"