Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Asuntosijoittamisen kokonaistuoton ennustetaan laskevan – korona vauhditti alueellisten erojen kasvua

Suomen Vuokranantajat ja Pellervon taloustutkimuskeskuksen ennuste: Vuokrat nousevat tasaisesti, mutta asuntojen hintakehitys heikkenee. 

Suomen Vuokranantajien tilaamassa ja Pellervon taloustutkimuskeskuksen laatimassa vuosittaisessa asuntosijoittamisen  tuottoennusteessa arvioidaan vuokratuoton ja asuntojen arvon kehitystä yhteensä 24 kaupungissa.

Ennusteen mukaan vuokrat tulevat nousemaan maltillisesti, mutta asuntojen hintakehitys heikkenee. 

– Tämän yhtälön seurauksena ennustettu keskimääräinen vuokratuotto nousee kaikissa kaupungeissa edellisen vuoden tutkimukseen verrattuna. Kääntöpuolena asuntojen heikko arvokehitys syö asuntosijoittamisen kokonaistuottoa, jossa huomioidaan vuokratuoton lisäksi asunnon arvon kehitys. Hintakehityksen voimakkaan eriytymisen vuoksi vuokranantajan on pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa varauduttava asunnon arvon laskuun ja pidempiin markkinointiaikoihin vuokrauksessa, Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen summaa.

Asuntosijoittamisen kokonaistuotto on aiempaan ennusteeseen verrattuna laskenut kaikenkokoisissa asunnoissa. Lasku on ollut suurin isommissa asunnoissa, joissa vuokrien kehityksen arvioidaan olevan pieniä asuntoja hitaampaa. Yksiöissä kokonaistuoton keskiarvo on 6 prosenttia, kaksioissa 3,6 prosenttia ja kolmioissa sekä suuremmissa 2,7 prosenttia.

Tuottoennusteessa koronakriisin ennustetaan vaikuttavan erityisesti asuntojen hintakehitykseen. Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella hintojen on arvioitu laskevan tänä vuonna puolella prosentilla ja muualla Suomessa kolmella prosentilla. Vuoteen 2023 mennessä hintojen ennakoidaan nousevan kriisiä edeltänyttä tasoa korkeammalle ainoastaan kasvukeskuksissa.

Vuokrat nousevat maltillisesti

Viime vuonna vuokrat nousivat tarkastelukaupungeissa keskimäärin noin 1,2 prosenttia. 

– Koronakriisillä ei arvioida olevan suurta merkitystä vuokrakehitykseen, ja vuokrien ennustetaan kasvavan tulevina vuosina maltillisesti noin 1,3 prosentin vuosivauhdilla. Erot vuokrakehityksessä kaupunkien välillä ovat huomattavasti asuntojen hintakehitystä pienemmät.

Ennustetun vuokratuoton keskiarvo on tarkasteltujen kaupunkien yksiöissä 5,6 prosenttia, kaksioissa 3,6 prosenttia ja kolmioissa sekä suuremmissa asunnoissa 2,9 prosenttia. Suurin vuokratuotto yksiöissä ennen veroja on Kajaanissa ja Kouvolassa (7,7 %) ja pienin Helsingissä (3,2 %). Koko maan ja kaikkien asuntojen osalta vuokratuotto on pysytellyt viime vuosina 3,5 prosentin tuntumassa.

Kaupunkirankingin kärjessä jälleen Kuopio

Ennusteen pohjalta laaditaan vuokranantajien kaupunkiranking, jossa huomioidaan vuokratuoton ja arvonnousun lisäksi laajemmin alueen vuokramarkkinoihin vaikuttavia tekijöitä kuten väestönkasvu, muuttoliikkeet ja opiskelijoiden osuus väestöstä. 

Vuoden 2020 kaupunkirankingissa houkuttelevimmaksi kaupungiksi asuntosijoittajien näkökulmasta nousee jälleen Kuopio vuoden tauon jälkeen.

– Ei ole yllätys, että Kuopio pärjää vuodesta toiseen hyvin rankingissa. Kuopio on yliopistokaupunki, jossa opiskelijoiden ohella positiivinen väestö- ja työpaikkakehitys on viime vuosina lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää, Rokkanen toteaa.

Koko ennusteen ja rankinglistan osalta Rokkanen nostaa esiin myös koronakriisin tuoman epävarmuuden.

– Koronakriisin kaikkia vaikutuksia on vaikea arvioida. Ennusteessa oletetaan koronakriisin vauhdittavan asuntomarkkinoiden hintojen eriytymistä, mutta vuokrien osalta uskotaan kriisiä edeltävän kehityksen jatkuvan. Ennuste kuvaa siis tilannetta, jossa kaupungin vuokramarkkinat toipuvat koronasta nopeasti.

Helsingissä asuntosijoittajalla paras tuottoennuste Raidejokerin varrella – Espoo kohensi sijoitustaan kaupunkirankingissa 

Suomen vuokramarkkinakatsaus (pdf)


Lisää aiheesta:

Asuntosijoittamisen suosio kasvaa – koronakevät ei pysäyttänyt trendiä

Yksityisiä asuntosijoittajia ei pelota hintojen lasku - kolmannes saattaa harkita uusia kauppoja

”Asuntosijoittajan pikavoittojen aika on ohi”, sanoo salkunhoitaja

Juristin viisi vinkkiä hyvän vuokrasopimuksen laatimiseksi

Vuokranantaja huolehdi vakuutuksista - viisi harhaluuloa sijoitusasunnon vakuuttamisesta

Vuokrankorotukseen ei riitä pelkkä ilmoitus – Tässä juristin vinkit vuokranantajalle, kuinka se tehdään oikein

TUTKIMUS: Yksityiset asuntosijoittajat ovat reiluja vuokranantajia

Vuokratulojen ilmoittaminen on unohtunut yllättävän monelta – ”Tehokkain keino lisätä vuokratulojen ilmoittamista näyttää olevan kiinnijäämisen riski”

 

Lisää aiheesta "Markkinat"