Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kaupan myötä Aktialle syntyy aiempaa selvästi laajempi varainhoidon tuotetarjooma ja entistä parempi kyvykkyys palvella asiakkaita. Taalerin näytöt vaihtoehtoisissa sijoitustuotteissa ovat erittäin hyvät ja tässä mielessä fokusoituminen on Inderesin analyytikoiden mielestä järkevää.

Aktia ostaa Taalerin varainhoitoliiketoiminnan 120 miljoonalla eurolla

Aktia Pankki ilmoitti tänään ostaneensa Taalerin varainhoitoliiketoiminnan. Kaupan velaton hinta on 120 miljoonaa euroa, josta enintään 10 miljoonaa voidaan suorittaa Aktian omilla osakkeilla.

Kauppajärjestelyjen myötä Aktiaan siirtyy Aktian raportointikäytäntöjen mukaisesti noin 4,4 miljardia euroja hallinnoitavia varoja. Aktian hallinnoimien varojen määrä kasvaa kaupan myötä noin 10,4 miljardista eurosta 14,8 miljardiin euroon.

Osana järjestelykokonaisuutta osapuolet ovat sopineet aloittavansa molempien strategiaa tukevan yhteistyön, jonka kautta Aktiasta tulee Taalerin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jakelija Suomessa.

Järjestelyn yhteydessä Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia myyvät Taalerille Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt -rahaston salkunhoitoa koskevan liiketoiminnan ja Aktia Infra I Ky -rahaston.

– Aktian ja Taalerin varainhoitoliiketoiminnan yhdistyminen ja toimintojen yhteensopivuus luovat usealla tavalla arvoa niin Aktian osakkeenomistajille, asiakkaille kuin henkilöstölle. Aktialle syntyy aiempaa selvästi laajempi varainhoidon tuotetarjooma ja entistä parempi kyvykkyys palvella asiakkaita, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub lehdistötiedotteessa.

– (Samalla) Aktian hallinnoimien varojen määrä kasvaa merkittävästi, mikä vahvistaa entisestään Aktian asemaa varainhoitomarkkinalla, Ayub lisää.

Taalerin fokus uusiutuviin ja vaihtoehtoisiin

Jatkossa Taaleri tulee panostamaan uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviin pääomarahastoihin.

– Olemme jo nyt yksi johtavista uusiutuvan energian pääomarahastoihin keskittyvistä toimijoista Pohjoismaissa. Kaupasta saatavien pääomien ja Taaleriin siirtyvien liiketoimintojen avulla pystymme vahvistamaan ja laajentamaan liiketoimintaamme entistä nopeammin. Lisäksi Aktian kanssa alkava yhteistyö avaa meille merkittävän kotimaisen jakelukanavan. Kaupan mahdollistamasta erikoistumisesta hyötyvät niin asiakkaat, henkilöstö kuin omistajat, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Yhtiöt kertovat tiedotteessaan kaupan tuovan yhtiöille synergiaetuja, jotka koostuvat muun muassa tuottosynergioista, toimintojen uudelleenorganisoinnista sekä skaalaeduista.

Synergiahyötyjen määräksi yhtiöt arvioivat noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa ja yhtiöt odottavat niiden toteutuvan täysimääräisestä vuoden 2023 aikana.

Merkittävät synergiaedut, edullinen kauppahinta 

Inderesin analyytikoiden mukaan yrityskauppa vaikuttaa Aktian kannalta strategisesti erinomaiselta. Kaupan myötä Aktia vahvistaa asemaansa merkittävänä kotimaisena varainhoitajana ja yhtiön hallinnoitavat varat kasvavat kaupan myötä lähes 15 miljardiin euroon. Taalerin kanssa solmittu jakeluyhteistyö vahvistaa myös jatkossa merkittävästi Aktian jalansijaa vaihtoehtoisissa omaisuuslajeissa, missä Aktian läsnäolo on ”historiallisesti” ollut heikko.

Järjestely tarjoaa Inderesin asiantuntijoiden mukaan Aktialle "selkeät ja merkittävät" kustannusynergiat ja nämä huomioiden kauppahinta on hyvin edullinen (EV/EBIT 6,6x).

– Luottamuksemme synergioiden realisoitumista kohtaan on korkea ja synergioiden realisoitumiseen liittyvä riski on matala. (Toisaalta) Taalerin näytöt vaihtoehtoisissa sijoitustuotteissa ovat erittäin hyvät ja tässä mielessä fokusoituminen on mielestämme järkevää, kerrotaan Inderesin analyytikkokommentissa.

Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan toukokuussa 2021 edellyttäen, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssivalvonnan hyväksynnät on saatu ja kaupan toteuttamisen ehdot ovat täyttyneet.

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"