Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Ahlstrom-Munksjö ostetaan pois pörssistä – 24 prosentin preemio

Ahlströmin perheen sijoitusyhtiö Ahlström Capital teki julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ahlström-Munksjön osakkeista. Mukana tarjouksessa ovat sijoitusyhtiöt Bain Capital, Viknum ja Belgrano Inversions.

Ahlström Capital kertoo huolellisesti arvioineensa erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan kehittää Ahlstrom-Munksjötä menestyspotentiaalin saavuttamiseksi, ja todennut parhaaksi ratkaisuksi yhtiön yksityisen omistuksen yhdessä Bain Capitalin kanssa.

Kaupan myötä Bain Capitalista tulisi 55 prosentilla Ahlstrom-Munksjön enemmistöomistaja Ahlström Capitalin rinnalle pörssitiedotteessa tarkemmin kuvatun mukaisesti. Ahlström Capitalin omistusosuus (Ahlstrom Invest BV:n kautta) yhtiössä olisi transaktion toteuttamisen jälkeen noin 36 prosenttia ja Viknum AB:n noin 9 prosenttia.

Ahlström Capitalin strategiana on portfolioyhtiöidensä aktiivinen kehittäminen. Ahlstrom-Munksjö on Ahlström Capitalin portfolion suurin omistus, mikä juontaa juurensa aina Ahlströmin pitkän teollisen historian alkuhetkiin.

Ahlström Capital uskoo Ahlstrom-Munksjön vahvaan tulevaisuuteen ja arvioi kumppanuuden Bain Capitalin kanssa olevan paras tapa varmistaa, että muuttuvassa kilpailuympäristössä yhtiö pystyy jatkossa toimimaan menestyksekkäästi.

– Ahlström Capitalilla olemme tyytyväisiä siihen, miten Ahlstrom-Munksjö on lähes 170-vuotisen historiansa aikana muuntautunut kuitupohjaisten materiaalien globaaliksi johtajaksi. Toimiala on kuitenkin murroksessa. Sen vuoksi täyden menestyspotentiaalin saavuttaminen vaatii aktiivisia ja kunnianhimoisia toimia. Uskomme, että niiden toteuttaminen on helpompaa yksityisesti omistetussa yhtiössä. Kumppanuus Bain Capitalin kanssa tuo lisäksi arvokkaita resursseja, asiantuntemusta sekä verkostoja ja auttaa yhdessä Ahlstrom-Munksjön johdon ja henkilöstön panoksen kanssa nostamaan yhtiön seuraavalle tasolle, Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen kommentoi ostotarjousta.

– Meillä on pitkä kokemus menestyksekkäistä kumppanuuksista perheomisteisten yhtiöiden kanssa tilanteissa, joissa omistajaperhe on pitkäjänteisesti sitoutunut yhtiöön ja sen kehittämiseen. Osaamisemme teollisten yhtiöiden kasvun ja muutoksen tukemisessa on todistettu vuosien varrella, minkä myös vastikään tehdyt toiset sijoituksemme kuitupohjaisten materiaalien sektorille on osoittanut. Uskomme vahvasti alan pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin ja kuitupohjaisten materiaalien kykyyn vastata merkittäviin kestävyystrendeihin. Ahlstrom-Munksjö toimii globaalisti, ja siksi kansainväliset verkostomme, alan tuntemuksemme ja globaalit resurssimme auttavat yhtiötä asemoitumaan eturivin toimijaksi markkinassaan, Bain Capitalin toimitusjohtaja, Co Head of European Industrials Ivano Sessa sanoo.

– Omistajiensa valtuuttamana Ahlström Capital luo pitkän aikavälin omistaja-arvoa kehittämällä portfolioyhtiöitään aktiivisesti. Suunniteltu Ahlstrom-Munksjön siirtyminen yksityiseen omistukseen sekä Bain Capitalin kaltaisen kumppanin mukaantulo edustavat sitä aktiivisuutta ja kunnianhimoa, jota me omistajana haluamme osoittaa. Näemme tämän ainutlaatuisena tilaisuutena luoda arvoa rakentamalla entistä vahvempaa ja kestävämpää liiketoimintaa, joka hyödyttää sekä yhtiötä että sen henkilöstöä. Uskomme ostotarjouksen olevan houkutteleva mahdollisuus niin Ahlstrom-Munksjölle kuin kaikille sen osakkeenomistajille, Ahlström Capitalin hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

Tarjousvastike on 18,10 euroa käteisenä jokaisesta Ahlstrom-Munksjön osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin

  • 24 prosenttia verrattuna 14,56 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 23.9.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
  • 37 prosenttia verrattuna 13,20 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 31.7.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen konsortion ei sitovaa tarjousta;
  • 30 prosenttia verrattuna 13,96 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen [3] kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä välittömästi ennen ostotarjouksen julkistamista;
  • 41 prosenttia verrattuna 12,87 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen [12] kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä välittömästi ennen ostotarjouksen julkistamista.

Mikäli Ahlstrom-Munksjö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, mukaan lukien mahdollinen kolmas ja neljäs maksuerä, jotka perustuvat Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osingonjakoon ja jotka ovat maksettavissa lokakuussa 2020 ja tammikuussa 2021, tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti.

Ahlstrom-Munksjön tietyt suuret osakkeenomistajat, eli Ahlström Capital (Ahlstrom Invest BV:n kautta), Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 35 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Lisäksi Ahlstrom-Munksjön hallitus on päätösvaltaisena ja riippumattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Ahlström Capitalille ja Ahlströmin perheelle ostotarjous on luonteva askel tulevaisuuteen. Antti Ahlström Perilliset Oy, Ahlströmin perheen omistama holding-yhtiö ja Ahlström Capitalin suurin osakkeenomistaja, sekä tietyt perheen edustajat ovat olleet mukana valmistelutyössä ja tukevat suunnitelmaa."

– Transaktion myötä Ahlströmin perhe pysyy syvästi sitoutuneena teollisiin juuriinsa. Samalla Ahlstrom-Munksjö saa mahdollisuuden kehittyä ja kukoistaa maailmanluokan kumppanin tukemana. Järjestely heijastaa täydellisesti perheellemme tärkeitä arvoja eli kunnianhimoa ja vastuullisuutta. Uskomme, että ehdotettu järjestely on oikea askel yhtiön menestyksen mahdollistamiseksi seuraavallekin 170 vuodelle, Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johannes Gullichsen sanoo.

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 26.10.2020 ja päättyvän arviolta 4.1.2021.

Lisää aiheesta:

Inderes: Ahlstrom-Munksjön ostotarjous yllätti

Ahlstrom-Munksjön liikevaihto hieman ennusteita pienempi – Käyttökatteen lasku jatkunee Q3:lla

 

Lisää aiheesta "Markkinat"