Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Ahlstrom-Munksjö valmistaa kuitukangasmateriaalia Tampereella. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun. Kuva: Ahlstrom-Munksjö.

Ahlstrom-Munksjön liikevaihto hieman ennusteita pienempi – Käyttökatteen lasku jatkunee Q3:lla

Kuitupohjaisia tuotteita valmistava Ahlstrom-Munksjön liikevaihto laski odotetusti toimitusmäärien laskun vuoksi, ja epävarmuus näyttää jatkuvan loppuvuonna.

Ahlstrom-Munksjön liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 16,6 prosenttia 622 miljoonaan euroon, mikä yhtiön mukaan on seurausta ennen kaikkea toimitusmäärien laskusta. Liikevaihto jää hieman analyytikoiden ennusteita pienemmäksi, vaikka analyytikot ennustivat koronapandemian rajoittaneen kysyntää. Yhtiön liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti myös tuotteiden keskimääräisten myyntihintojen lasku.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli konsensusennusteiden mukaisesti 25,8 miljoonaa euroa, kun se vertailujaksolla oli 35 miljoonaa euroa.

Yhtiö vertailukelpoinen käyttökate laski 9,8 miljoonalla 74 miljoonaan euroon, mutta yhtiön mukaan tilannetta korjasivat muuttuvien kustannusten lasku sekä kiinteiden kustannusten säästötoimet.

– Olen tyytyväinen toisen neljänneksen tulokseemme ja etenkin nopeisiin reaktioihimme ja toimenpiteisiimme, joilla lievensimme koronaviruspandemian lyhyen aikavälin vaikutuksia. Kun otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet, 74 miljoonan euron vertailukelpoinen käyttökate ja 11,9 prosenttiin noussut marginaali ovat hyviä saavutuksia, Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja Hans Sohlström sanoo yhtiön tiedotteessa.

Volyymien laskua yhä odotettavissa

Sohlströmin mukaan kysyntä oli vahvaa terveydenhuollon ja bioteknologian segmenteissä, mikä oli myös odotettavissa. Niiden osuus yhtiön liiketoiminnasta on kuitenkin verrattain pieni, joten vahvakaan kysyntä ei riittänyt korvaamaan talonrakennuksen, kalusteiden, kuljetuksen ja teollisuuden segmenteissä hiipuneita volyymeja.

– Toimitusmäärien lasku oli merkittävin liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen laskuun vaikuttanut tekijä. Teimme kuitenkin kovasti töitä pienentääksemme muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia, mikä lievensi volyymien laskun vaikutusta, Sohlström sanoo.

Markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina myös loppuvuodesta. Yhtiön mukaan kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä vain terveydenhuollon ja bioteknologian segmenteissä ja kohtalaisen vakaana kulutustavarapuolella. Teollisuudessa ja talonrakennuksen saralla kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona.

Yhtiön mukaan myös kolmannelle kvartaalille on odotettavissa pienempi käyttökate kuin vertailujaksolla vuonna 2019. Kolmannella neljänneksellä edessä on myös Aspan sellutehtaan kunnossapitoseisokki, jonka negatiivisen tulosvaikutuksen yhtiö odottaa olevan noin neljä miljoonaa euroa.

Lähde: Ahlstrom-Munksjö puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Ahlstrom-Munksjö puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 (pdf)

Ahlstrom-Munksjö sijoittajille

Lisää aiheesta:

Osinkoansat mietityttää

Lisää aiheesta "Markkinat"