Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Hoivatilojen Kajaanissa sijatiseva hoivakoti Menninkäinen on siirtymässä muiden Suomen ja Ruotsin toimintojen ohella belgialaiselle Aedificalle.  Kuva: Jesse Karjalainen/Hoivatilat

Aedifica tarjoaa 376 miljoonaa Hoivatiloista– ostotarjouksessa 16 prosentin preemio, osake ampaisi nousuun

Belgialainen hoiva-alan kiinteistöyhtiö haluaa laajentaa toimintaansa Hoivatilojen kautta Pohjoismaiden markkinoille.

Belgialaisen Aedifican omistama Aureit Holding Oy tekee Hoivatilojen osakkeista julkisen ostotarjouksen. Tarjous on 14,75 euroa käteisvastikkeena per osake, jolloin ostotarjouksen mukainen Hoivatilojen osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 375 miljoonaa euroa.

Kun päälle lasketaan vielä Hoivatilojen osakepalkkiojärjestelmän mukaan annettavat 63 400 uutta osaketta, tarjouksen yhteenlaskettu arvo kohoaa noin 376 miljoonaan euroon.

14,75 euron tarjoushinnassa on 16,1 prosentin preemio Hoivatilojen perjantaiseen päätöskurssiin nähden ja 25,7 prosentin preemio verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä edeltäneellä kolmen kuukauden jaksolla.

Tarjouskirja julkaistaan arviolta 11. marraskuuta ja myös tarjousajan ennakoidaan käynnistyvän silloin. Tarjousajan arvioidaan päättyvän 2. joulukuuta 2019.

Iso belgialaisomistaja

Käytännössä Hoivatilat yhdistyvät Aureit Holdingiin, joka on Brysselissä listatun ja siellä päämajaansa pitävän Aedifica SA/NV:n suomalainen tytäryhtiö. Aedifica on belgialainen kiinteistöalan konserni, joka omistaa pääasiassa terveyden- ja vanhustenhoitoalan kiinteistöjä Euroopassa.

Aedifican portfolio koostuu yli 260 kohteesta Belgiassa, Saksassa, Alankomaissa ja Britanniassa, ja portfolion arvo on yhteensä noin 2,3 miljardia euroa. Konserni on luonut itsestään viime vuosina keskeisen toimijan Euroopan listattujen kiinteistöyhtiöiden keskuudessa ja sen tarkoituksena on laajentaa asemiaan entisestään tulevien vuosien aikana. Vuonna 2005 perustetun yhtiön markkina-arvo on noin 2,6 miljardia euroa.

Aedifican mukaan yhtiö näkee Hoivatiloissa houkuttelevan kumppanin, jonka kanssa se pääsee vakiintuneelle Pohjoismaiden markkinalle kokeneen yhtiön ja henkilöstön kautta. Konserni pääsee myös laajentamaan liiketoimintaansa hoivamarkkinalle, jonka tulevaisuuden näkymät ovat erittäin hyvät. Lisäksi yritysjärjestely mahdollistaa Aedifican osta-ja-pidä -strategiaan perustuvan kasvun ja Hoivatilojen rakenna-ja-pidä -strategiaan perustuvan kasvun yhdistämisen, mikä tukee yhdistyneen konsernin kasvua Pohjoismaissa.

- Korkealaatuisella ja käyttötarkoitusräätälöidyllä portfoliollaan, laajoilla kehitteillä ja aloitusvaiheessa olevilla hankkeillaan sekä erittäin kokeneella johtoryhmällään Hoivatilat on houkutteleva kumppani, jonka kanssa laajentua Pohjoismaisille terveydenhuollon kiinteistömarkkinoille. Lisäksi molemmat yhtiöt jakavat samat arvot ja pitkän aikavälin sitoutumisen. Ottaen huomioon Aedifican ansioituneen kansainvälisen kasvun ja Hoivatilojen ansioituneen rakenna-ja-pidä -strategian, yritysjärjestely tarjoaa erinomaiset lähtökohdat yhdistyneen konsernin kasvulle Pohjoismaissa. Tämä vahvistaa entisestään Aedifica-konsernin keskeistä asemaa Euroopan terveydenhuoltokiinteistöjen markkinoilla, Aedifican toimitusjohtaja Stefaan Gielens kommentoi ostotarjousta.

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Hoivatilojen liiketoimintaan, varoihin tai toimipaikkojen sijaintiin taikka Hoivatilojen henkilöstön tai johdon asemaan tai asiakas- ja yhteistyösuhteisiin.

Hallitus suosittelee

Hoivatilojen hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Hoivatilojen osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Myös Hoivatilojen suurimpiin omistajiin lukeutuvat Care Capital Ab, Timo Pekkarinen ja Kusinkapital Ab ovat sitoutuneet hyväksymään tarjouksen. Suuret osakkeenomistajat edustavat noin 19,7 % kaikista Hoivatilojen ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

- Hoivatilojen hallitus on huolellisesti arvioinut ostotarjouksen ja tehnyt johtopäätöksen, että tarjottava käteisvastike on houkutteleva osakkeenomistajille. Tarjousvastike sisältää 83,2 prosentin preemion verrattuna 30. syyskuuta EPRA NAV:iin, heijastaen Hoivatilojen liiketoimintamallin tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Tämän johdosta hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella, että osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen, Hoivatilojen hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen suosittaa.

Hänen mukaansa omistajanvaihdos on looginen ja erittäin positiivinen jatkumo Hoivatilojen kasvutarinassa.

- Aedifica on Hoivatiloille erinomainen uusi omistaja, koska sillä on 15 vuoden kokemus tältä alalta. Uusi omistaja tuo merkittävät taloudelliset resurssit ja vahvan eurooppalaisen osaamisen hoivan tilaratkaisuista, mikä tukee Hoivatilojen tulevaisuuden kasvua Suomessa ja Ruotsissa. Toisiaan täydentävän osaamisen johdosta näemme paljon hyötyjä tässä järjestelyssä. Olen iloinen siitä, että Aedifica pitää vastuullisuutta tärkeänä yhteisöjen kehityksessä, sillä se on aina ollut myös Hoivatiloille tärkeää.

Lisäksi Hoivatilojen toimiva johto on ilmaissut suhtautuvansa ostotarjoukseen positiivisesti.

- Aedifican tarjous on tunnustus tekemästämme työstä ja tarjous osoittaa vahvaa luottamusta liiketoimintasuunnitelmaamme ja strategiaamme. Aedificalla ja Hoivatiloilla on yhtenäinen näkemys tulevaisuudesta ja Hoivatilat jatkaa toimintaansa kuten ennenkin nykyisillä työntekijöillä ja vastuullisen omistamisen strategialla. Omistajanvaihdoksella ei ole vaikutusta nykyisiin sopimuksiin tai kumppanuuksiin, toimitusjohtaja Jussi Karjula kommentoi.

Kurssi ampaisi preemion yli

Hoivatilojen osake loikkasi vahvasti heti avauksesta Helsingin pörssissä ja perjantaina 12,70 euroon päättänyt osake kävi ylimmillään 14,95 eurossa. Tahti kuitenkin rauhoittui ja kello 10.28 kurssi oli 16,5 prosentin plussilla 14,80 eurossa.

Pörssi siirsi aamulla osakkeen tarkkailulistalle, kuten on yritysosto- ja järjestelytilanteissa tapana.

Helsingin pörssin yleisindeksi OMXH oli avannut viikon loivaan nousuun ja oli 0,6 prosenttia plussalla.

 

"Kohtuullinen tarjous, mutta...", arvioi Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen. Katso koko kommentti (video 6 min 30 s)

Lisää aiheesta "Markkinat"