Lehti suomalaiselle sijoittajalle

PK-yritykset arvioivat investointien supistuvan tulevien 12 kuukauden aikana riippumatta kasvutavoitteista.

5000 suomalaisyritystä joutunut vetäytymään vientitoiminnasta koronakriisin johdosta

Koronakriisin vaikutus näkyy rankimmin pk-sektorin kasvuaikomuksissa ja viennin tyrehtymisessä. Kansainvälistä kauppaa tekevien työnantajayritysten määrä on pudonnut viidenneksellä.

Elinkeinoelämän keskusliiton kesäkuussa toteutetussa Pk-Pulssi-kyselytutkimuksesta keskityttiin erityisesti mittaamaan koronakriisin vaikutusta yritysten kasvuun ja vientiin. Kyselytutkimusella mitataan kahdesti vuodessa pk-sektorin työnantajien arvioita nykytilasta ja seuraavan 12 kuukauden näkymistä.

– Koronakriisi on heikentänyt dramaattisesti yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Vuosikymmenen jatkunut vientiyritysten määrän kasvu on taittunut ja kääntynyt merkittävään laskuun. Tilanne on pitkittyessään kestämätön kansantalouden ja työllisyyden näkökulmista. Pk-sektori on Suomen työllisyyden selkäranka ja siksi päättäjiltä tarvitaankin nyt yrittäjyyteen ja investointeihin kannustavia toimenpiteitä, EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjän Jari Huovinen toteaa.

Viime vuoden kesäkuussa puolet pk-yrityksistä kertoi olevansa kasvuhakuisia. Nyt näiden yritysten osuus on pudonnut 39 prosenttiin. Aseman säilyttämiseen tähtääviä yrityksiä on pk-sektorilla tällä hetkellä 61 prosenttia. Viime vuonna näin vastasi puolet yrityksistä.

Liki puolet raportoi viennin vähentyneen

Kyselyyn vastanneista työnantajayrityksistä 22 prosenttia harjoittaa tällä hetkellä kansainvälistä kauppaa. 

– Vientiyritysten määrän voi tämän perusteella arvioida olevan noin 18 000 yrityksen tasolla, missä on peräti 5 000:n vähennys kesän 2019 arvioon verrattuna.

Ulkomaankauppaa tekevistä työnantajayrityksistä 48 prosenttia raportoi kansainvälisen toiminnan vähentymisestä ja vain 12 prosenttia sen lisääntymisestä viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Lähde: EK PK-Pulssi 25.6.2020

Tulevaisuuden näkymät seuraavalle 12 kuukaudelle

Kyselyn mukaan tulevaisuuden näkymät ovat pk-yrityksissä selvästi vuodentakaista pessimistisempiä. Investointien arvioidaan supistuvan riippumatta yrityksen kasvutavoitteista.

Vähintään 30 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua hakevista yrityksistä 26 prosenttia arvioi työntekijämäärän lisääntyvän ja 17 prosenttia vähentyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. Viime vuonna samaan aikaan 89 prosenttia näistä yrityksistä ennusti työntekijämääränsä lisääntyvän.

Aseman säilyttämiseen tähtäävistä yrityksistä 5 prosenttia arvioi työntekijämäärän lisääntyvän ja 35 prosenttia vähentyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. Viime vuonna tästä ryhmästä 10 prosenttia uskoi palkkaavansa lisää työntekijöitä.

Pk-Pulssin kyselytutkimukseen vastasi kesäkuussa 2020 yhteensä 966 pk-työnantajaa. Aineiston analysoimisessa on käytetty yrityskokoluokkien ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.

Lisää aiheesta "Markkinat"