Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Müncheniläinen Ruby Hotels tiedotti maaliskuussa avaavansa ensimmäisen pohjoismaisen hotellinsa Helsingin keskustaan yhteistyössä  ICON Kiinteistörahastojen kanssa.

”Sijoituspalveluja on tarjottu ilman asianmukaista toimilupaa” – Fiva kieltää ICONin rahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen

Finanssivalvonta ryydittää kieltoaan neljän miljoonan euron uhkasakolla.

Fiva velvoittaa ICON Corporationin lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää yhtiöltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi valvontaviranomainen katsoo, että ICON on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää yhtiötä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista.

- Päätöksen taustalla on viranomaisen havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporationin toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi asetetaan neljän miljoonan euron uhkasakko, Fiva kertoo.

ICON on rekisteröitynyt vaihtoehtorahaston hoitaja, jolla on ollut oikeus hoitaa neljää kiinteistöihin sijoittavaa vaihtoehtorahastoa. Kolmelle rahastoista on myönnetty poikkeuslupa markkinoida rahastoa rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita. Lähtökohtaisesti rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja saa markkinoida rahastoja ainoastaan ammattimaisille asiakkaille.

Fivan mukaan ICON on rikkonut useita vaihtoehtorahastosääntelyn velvoitteita.

- Yhtiö on ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky -rahastoa markkinoidessaan antanut totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja, toiminut hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti, ei ole pitänyt sijoittajan saatavilla riittäviä tietoja rahastosta eikä ole ilmoittanut niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista. Lisäksi ICON-Real Estate Fund II Ky -rahastoa on markkinoitu väärälle asiakaskohderyhmälle ja näin ollen toiminut vastoin rahastolle myönnetyn poikkeusluvan ehtoja.

Viranomaisen mukaan ICON enää täytä vaihtoehtorahastojen hoitajan rekisteröinnin edellytyksiä, koska sen johdolla tai henkilökunnalla ei ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta, sillä ei ole toimitusjohtajaa eikä sillä ole riittäviä resursseja vaihtoehtorahastojen hoitamiseen.

Tämän lisäksi ICONin tytäryhtiöt ovat keränneet varoja laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, joiden tuotot on sijoitettu edelleen rakennuskohteisiin. Lainoja on laskettu liikkeelle Fivan mukaan ainakin kymmenen kappaletta.

- ICON on tarjonnut tytäryhtiöidensä liikkeeseen laskemia velkakirjoja sijoittaja-asiakkaille ja näin ollen tarjonnut sijoituspalveluja ilman niiden tarjoamiseen vaadittavaa toimilupaa.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi, mutta se ei ole vielä lainvoimainen, vaan ICONilla on 30 päivää aikaa valittaa siitä Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

Finanssivalvonnan päätös löytyy täältä

Lisää aiheesta "Markkinat"