Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Yksi kuuluisimmista ja menestyneimmistä arvosijoittajista kautta aikain on yhdysvaltalainen Warren Buffett.

"Historiassa ei ole ollut huonompaa hetkeä olla arvosijoittaja"

Arvo-osakkeet ovat tällä hetkellä suurimmassa alennusmyynnissä koskaan ja tarjoavat suurimman preemion yli 30 vuoteen, arvioi JP Morganin päästrategi Dubravko Lakos-Bujas tuoreessa katsauksessaan.

Arvosijoittaminen on strategia, missä sijoittajat etsivät tunnuslukujen perusteella hyviä yhtiöitä, joiden kurssi jää alle yhtiön todellisen arvon. Tätä strategiaa on tehnyt tunnetuksi esimerkiksi Benjamin Graham sekä hänen tunnetuin oppilaansa, Berkshire Hathaway -yhtiön toimitusjohtaja Warren Buffett.

Arvosijoittamisen etuja tuo esiin myös Jeremy Siegel kirjassaan "Stocks for the long run". Kirjaa suositellaan jokaiselle pitkäaikaiselle osakesäästäjälle. Kirja on tilattavissa esimerkiksi Amazonista.

Vaikka arvosijoittaminen teki Buffettista maailman kolmanneksi rikkaimman ihmisen, tämä strategia on ainakin Yhdysvaltain pörssin näkökulmasta tarkasteltuna tuottanut finanssikriisistä lähtien heikosti, kun osakemarkkinat ovat liikkuneet enemmänkin makroekonomisten tapahtumien ja poliittisten käänteiden kuin yhtiöiden fundamenttien ohjaamana.

Osakemarkkinoiden nousua ovat ohjanneet voimakkaasti kasvaneet, teknologisesti innovatiiviset yhtiöt, kuten usein mainitut FAANG -yhtiöt (Facebook, Apple, Amazon, Netflx, Google (tai nykyisin Alphabet)), jotka muodostavat amerikkalaisen S&P 500 -indeksin kärkiviisikon. Näistä Netflixin ja Amazonin arvostukset ovat nousseet tasolle, jota arvosijoittajat tyypillisesti karttavat.

Vuosikymmenen pörssinousun jälkeen kasvuosakkeet ovat olleet tuottavampia kuin arvo-osakkeet ja näiden p/e -luvut ovat erkaantuneet kauas toisistaan. JP Morganin Lakos-Bujasin mukaan S&P 500 -indeksistä poimitun edullisimman ja kalleimman salkun p/e -lukujen suhde on 7-kertainen ja p/b -lukujen vastaava suhde 9-kertainen.

P/e -luku kuvaa yhtiön pörssikurssin suhdetta osakekohtaiseen tulokseen ja p/b -luku taas osakekurssin suhdetta osakekohtaiseen omaan pääomaan. Yksinkertaistettuna kasvuosakkeilla kumpikin luku on suuri ja arvo-osakkeilla pieni.

Kasvuosakkeiden ja arvo-osakkeiden ero kurssinousussa on kasvanut niin suureksi, että jopa Buffettin Berksihre Hathaway on aiempien periaatteidensa vastaisesti ostanut Amazonin osakkeita, jopa niinkin, että Buffett on harmitellut, ettei ole ostanut Amazonia aiemmin.

Arvo-osakkeiden alavire on helpottanut kesäkuun ensimmäisen viikon aikana, kun osakemarkkinat ovat kääntyneet toukokuun neljän laskuviikon jälkeen nousuun. Lakos-Bujasin mukaan tämä arvo-osakkeiden nousu olisi kuitenkin lyhytaikaista, koska uudet teknologiat ovat antaneet kasvuyhtiöille lähes monopolin kaltaisen kilpailuedun, passiivisen indeksisijoittamisen suosio nostaa indeksissä painoarvoltaan suurimpien yhtiöiden kursseja, globaali talouskasvu on heikkoa ja pääoma halpaa.

Lakos-Bujasin mukaan arvosijoittamisen kestävään paluun edellytyksenä olisivat poliittisen epävarmuuden poistuminen, globaalin talouskasvun kiihtyminen tai taantuma, joka palauttaa kasvuosakkeiden hinnoittelun alemmalle tasolle.

Lisää aiheesta "Markkinat"