Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Tomi Salo vastaa

Tällä palstalla Suomen Osakesäästäjien hallituksen jäsen ja pitkäaikainen sijoittaja Tomi Salo vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin. 

Voiko Talvivaaran tappiot vähentää myös osinkotuloista vai pelkästään myyntivoitoista? 

Luovutustappiot, kuten Ahtiumin (entisen Talvivaaran) konkurssista osakkeenomistajalle muodostunut tappio, vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista (myyntivoitoista). Ellei verovuoden aikana ole muodostunut luovutusvoittoja, tappio vähennetään muista pääomatuloista, kuten osinkotuloista, vuokratuloista tai vaikkapa metsän myyntituloista. Verottaja vähentää luovutustappiot pääomatuloista, kunhan tappio ilmoitetaan nyt keväällä 2019 tehtävässä veroilmoituksessa.

Tappio on vähennyskelpoinen tappion syntymisvuonna ja seuraavien viiden vuoden aikana. Kun Ahtiumin tappio on vähennettävissä vuoden 2018 verotuksessa, tappio voidaan vähentää luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista vielä vuoden 2023 verotuksessa, ellei tappiota ole sitä ennen ”käytetty loppuun”.

Nesteen yhtiökokouksessa ilmoitettiin, että osake pilkotaan. Mitä tämä pilkkominen tarkoittaa? 

Nesteen osakekurssi oli 2.4.2019 olleeseen yhtiökokoukseen mennessä noussut yli 90 euron, jolloin osakkeen vaihdettavuus eli likviditeetti saattaa kärsiä korkeasta kurssista. Tällaisissa tapauksissa osakkeen kurssi ”palautetaan” alemmalle tasolle pilkkomalla osake osiin eli lisäämällä nykyisille omistajille osakkeiden lukumäärää.

Nesteen tapauksessa osakkeenomistajille annetaan maksutta kutakin yhtä osaketta kohti kaksi uutta osaketta (niin sanottu split). Nesteen ilmoituksen mukaan uudet osakkeet annetaan osakkeenomistajalle, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 4.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Uusien osakkeiden kirjaus arvo-osuustilille on suunniteltu tapahtuvaksi 5.4.2019. Näin annetut uudet osakkeet eivät oikeuta osingonmaksun ensimmäiseen erään, joka maksetaan 11.4.2019, mutta ne oikeuttavat osingonmaksun toiseen erään, joka maksetaan 11.10.2019.

Tämä Nesteen osakkeen pilkkominen tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä.

Miten osinkoja verotetaan? Pitääkö osakkeenomistajan maksaa vero jollain tavalla ja paljonko osingoista menee veroa?

Listatun pörssiyhtiön luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle maksama osinko verotetaan kahteen kertaan. Ensin pörssiyhtiö maksaa voitostaan veroa, ja osingonsaaja maksaa veroa toisen kerran. Julkisuudessa on usein keskusteltu, että tämä on epäoikeudenmukaista.

Osakkeenomistaja saa osingon pankkitililleen nettona eli yhtiö on pidättänyt siitä jo veron ja tilittänyt verottajalle. Osingoista menee veroa 30 000 euroon saakka 30 prosenttia ja ylimenevästä osasta 34 prosenttia. Osinkotuloihin kohdistuu kuitenkin verohuojennus siten, että 85 prosenttia osinkotuloista katsotaan saajalleen veronalaiseksi tuloksi. Näin lopulliseksi veroprosentiksi osinkotuloille muodostuu vähintään 25,5 prosenttia.


 

Lisää aiheesta "Kysy pois"